งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลโทรศัพท์จากตู้สาขา โทรศัพท์ (PABX) หรือ Data sever เพื่อนำมาคิดคำนวณราคา ค่าโทรศัพท์ และพิมพ์ออกมาเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลโทรศัพท์จากตู้สาขา โทรศัพท์ (PABX) หรือ Data sever เพื่อนำมาคิดคำนวณราคา ค่าโทรศัพท์ และพิมพ์ออกมาเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลโทรศัพท์จากตู้สาขา โทรศัพท์ (PABX) หรือ Data sever เพื่อนำมาคิดคำนวณราคา ค่าโทรศัพท์ และพิมพ์ออกมาเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ TBS ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีของ Microsoft.Net Framework และเก็บข้อมูลการโทรศัพท์ไว้ในฐานข้อมูล ของ Microsoft SQL User สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์โดยผ่านทาง Web Server (IIS)

3 1.TBS สามารถเชื่อมต่อกับตู้ PABX ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ สามารถเชื่อมต่อผ่าน Serial Port และ / หรือ เชื่อมต่อผ่าน TCP/IP เป็นต้น 2.TBS เพียงระบบเดียวสามารถเชื่อมต่อกับตู้ PABX ได้ หลายยี่ห้อที่ใช้งานร่วมกันในองค์กร 3. สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายโดยกำหนดเวลาเริ่มและเวลา สิ้นสุดการคำนวณได้ สามารถกำหนดอัตราค่าใช้บริการ และ แบ่งช่วงเวลาการคำนวณราคาตามการใช้ของ ทศท. และ กสท. ได้ 4. สามารถบันทึกข้อมูลการโทรภายใน (Extension), การ โทรในท้องถิ่น (Local), การโทรเข้ามือถือ (Mobile), การโทร ภายในประเทศ (Domestic), การโทรทางไกล ต่างประเทศ (Oversea) โดยทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 5.TBS จะสร้าง Log ไฟล์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ กับตู้ PABX ในกรณีที่เกิดปัญหา 6. สามารถเรียกพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์แบบ GUI ได้

4 7. สามารถเรียกดูข้อมูลค่าใช้จ่ายย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 8. สามารถกำหนดสิทธิ์ในการดู Report ให้กับ User 9. สามารถส่งสรุปรายงาน ผ่านระบบ E-Mail ได้แบบอัตโนมัติ (Auto email) 10. สามารถทำการสำรองข้อมูลการใช้โทรศัพท์ (CDR) ได้โดย ผ่านอุปกรณ์ประเภท Hard Disk, Thumb Drive เป็นต้น 11. สามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ และเปลี่ยนแปลงแก้ไข อัตราค่าโทรศัพท์ โดยใช้ Tool จำพวก Text Editor เช่น Notepad 12. สามารถใช้คำสั่ง Recalculate เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายบาง หมายเลขที่ยังไม่มีการคำนวณ 13. สามารถทำรายงานออกมาเป็น PDF กับ Excel (CSV) 14. สามารถดูรายงานผ่าน Web Browser (IE)

5

6 การ login เข้าใช้งาน report จะแบ่ง ผู้ใช้งานเป็นสี่ระดับดังนี้  Admin  Owner  Manager  User สำหรับ Admin จะสามารถออกรายงานได้ทุกรายงาน และ สามารถกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานระดับ Owner, manager และ User

7

8 รายงาน Extension เป็นรายงาน ที่แสดงข้อมูลการใช้งานของแต่ละ Extension Dial number ในกรณีที่ต้องการ ทราบว่ามีการใช้โทรศัพท์โทรไปยัง แต่ละหมายเลขปลายทางเป็นจำนวน มากน้อยเพียงใด Destination ในกรณีที่ต้องการ ทราบว่ามีการใช้โทรศัพท์โทรไปแต่ ละประเภทของพื้นที่ปลายทางเป็น จำนวนมากน้อยเพียงใด รายงาน Trunk เป็นรายงานสำหรับแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เป็น สายนอก Co line หรือ E1 เป็นต้น รายงาน TOP Usage report เป็นรายงานสรุป จัดลำดับสูงสุดใน ประเภทต่างๆ

9 เป็นรายงานแบบสรุปค่าโทรในแต่ละ Extension

10 เป็นรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ของ Extension 8738

11 รายงาน แสดงรายเอียด Extension ที่โทรสั่ง Pizza (1112)

12 เป็นรายละเอียดแสดงเบอร์ปลายทาง และ Extension ที่โทรไป ประเทศ Turkey

13 รายงานสรุปค่าโทรศัพท์ในแต่ละ Co line

14


ดาวน์โหลด ppt เป็นซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลโทรศัพท์จากตู้สาขา โทรศัพท์ (PABX) หรือ Data sever เพื่อนำมาคิดคำนวณราคา ค่าโทรศัพท์ และพิมพ์ออกมาเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google