งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ต ในโรงเรียน เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง จัดทำโดย นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์ รหัส 45411063 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ต ในโรงเรียน เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง จัดทำโดย นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์ รหัส 45411063 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ต ในโรงเรียน เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง จัดทำโดย นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์ รหัส 45411063 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

2 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน อุปกรณ์ต่าง ๆ

3 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน เป็นตัวเชื่อม อินเตอร์เน็ตไปยัง ISP

4 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน เป็นตัวป้องกัน Hacker

5 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน เป็นตัวให้บริการ www, ftp, etc.

6 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน เป็นตัวให้บริการ e-mail โดยแยกตาม ประเภทของผู้ใช้

7 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน เป็นตัวเชื่อมต่อระบบภายใน โรงเรียน

8 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน เป็นเครื่องของผู้ใช้บริการ อินเตอร์เน็ต

9 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน เป็นสัญญาณที่เช่า ISP ความเร็วที่ ใช้ 256 Mb ขึ้นไป

10 หลักการทำงาน Leased Line 256 k Up Rounter Internet Rounter จะเชื่อมต่อ Internet ไปยัง ISP ด้วยความเร็วของ Leased Line 256 k ขึ้นไป โดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะ ตรวจเช็คว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้าเป็นก็จะเชื่อมต่อ

11 หลักการทำงาน Leased Line 256 k Up Rounter Internet Fire Wall จะทำการ Map IP

12 หลักการทำงาน Leased Line 256 k Up Rounter Internet Fire Wall Hub Internet Server จะรับ IP Address จาก Fire Wall

13 หลักการทำงาน Leased Line 256 k Up Rounter Internet Fire Wall Hub Internet Server Internet Server จะให้บริการ แก่ Client Client และ User เพื่อให้ IP Address อาคาร & Lab

14 หลักการทำงาน Leased Line 256 k Up Rounter Internet Fire Wall Hub Internet Server Client อาคาร & Lab ผู้ใช้จะขอใช้บริการจาก Internet Server และ

15 หลักการทำงาน Leased Line 256 k Up Rounter Internet Fire Wall Hub Internet Server Client อาคาร & Lab Mail Server อาจารย์ Mail Server มัธยมต้น Mail Server ประถม Mail Server มัธยมปลาย Mail Server ตามประเภทของ ผู้ใช้

16 บุคลากรที่ต้องใช้ สำหรับ User 1,000 คนขึ้นไป หัวหน้าหน่วยอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 คน มีหน้าที่บริหารงานอินเตอร์เน็ต Systemadmin จำนวน 1-2 คน ต่อ Server มีหน้าที่ดูแลรักษาระบบให้ สามารถใช้งานได้ปกติ จัดการเพิ่ม / ลด / แก้ไข user

17 บุคลากรที่ต้องใช้ สำหรับ User 1,000 คนขึ้นไป Webmaster จำนวน 1 คน ควบคุม webpage Web Programmer จำนวน 1 คน พัฒนา webpage Web Designer ออกแบบ webpage

18 บุคลากรที่ต้องใช้ สำหรับ User 1,000 คนขึ้นไป Internet Lab ตามจำนวน lab ควบคุมการใช้ Internet Lab ดูแล / แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ใน Lab เบื้องต้น Internet Education Technology ตามความ เหมาะสม พัฒนาและออกแบบ webpage เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน Internet Coordinator จำนวน 1 คน ประสานงานการใช้ Internet

19 จบการ นำเสนอ คลิ้กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าหลัก Click Here Back To Home


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ต ในโรงเรียน เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง จัดทำโดย นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์ รหัส 45411063 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google