งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง จัดทำโดย นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์ รหัส คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน
อุปกรณ์ต่าง ๆ

3 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน
Rounter เป็นตัวเชื่อมอินเตอร์เน็ตไปยัง ISP

4 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน
Fire Wall เป็นตัวป้องกัน Hacker

5 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน
Internet Server เป็นตัวให้บริการ www, ftp, etc.

6 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน
Mail Server เป็นตัวให้บริการ โดยแยกตามประเภทของผู้ใช้

7 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน
Hub เป็นตัวเชื่อมต่อระบบภายในโรงเรียน

8 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน
Client เป็นเครื่องของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต

9 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จำนวนผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน
Leased Line เป็นสัญญาณที่เช่า ISP ความเร็วที่ใช้ 256 Mb ขึ้นไป

10 หลักการทำงาน Rounter จะเชื่อมต่อ Internet ไปยัง ISP
ด้วยความเร็วของ Leased Line 256 k ขึ้นไป โดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะตรวจเช็คว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้าเป็นก็จะเชื่อมต่อ Rounter Leased Line 256 k Up Internet

11 หลักการทำงาน Fire Wall จะทำการ Map IP Rounter Fire Wall
Leased Line 256 k Up Internet

12 หลักการทำงาน Internet Server จะรับ IP Address จาก Fire Wall
Hub Rounter Fire Wall Leased Line 256 k Up Internet

13 หลักการทำงาน Internet Server จะให้บริการแก่
Client และ User เพื่อให้ IP Address อาคาร & Lab Internet Server Hub Rounter Client Fire Wall Leased Line 256 k Up Internet

14 หลักการทำงาน ผู้ใช้จะขอใช้บริการจาก Internet Server และ อาคาร & Lab
Hub Rounter Client Fire Wall Leased Line 256 k Up Internet

15 หลักการทำงาน Mail Server ตามประเภทของผู้ใช้ Mail Server มัธยมปลาย
มัธยมต้น Mail Server อาจารย์ Mail Server ประถม อาคาร & Lab Internet Server Hub Rounter Client Fire Wall Leased Line 256 k Up Internet

16 บุคลากรที่ต้องใช้ สำหรับ User 1,000 คนขึ้นไป
หัวหน้าหน่วยอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 คน มีหน้าที่บริหารงานอินเตอร์เน็ต Systemadmin จำนวน 1-2 คน ต่อ Server มีหน้าที่ดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ปกติ จัดการเพิ่ม/ลด/แก้ไข user

17 บุคลากรที่ต้องใช้ สำหรับ User 1,000 คนขึ้นไป
Webmaster จำนวน 1 คน ควบคุม webpage Web Programmer จำนวน 1 คน พัฒนา webpage Web Designer ออกแบบ webpage

18 บุคลากรที่ต้องใช้ สำหรับ User 1,000 คนขึ้นไป
Internet Lab ตามจำนวน lab ควบคุมการใช้ Internet Lab ดูแล/แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ใน Lab เบื้องต้น Internet Education Technology ตามความเหมาะสม พัฒนาและออกแบบ webpage เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Internet Coordinator จำนวน 1 คน ประสานงานการใช้ Internet

19 คลิ้กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
จบการนำเสนอ คลิ้กที่นี่เพื่อกลับสู่หน้าหลัก Click Here Back To Home


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google