งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ ไม่เกิน 1000 คน โดย นายธวัชชัย ช่วงวิไล รหัส 45312840 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ ไม่เกิน 1000 คน โดย นายธวัชชัย ช่วงวิไล รหัส 45312840 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ ไม่เกิน 1000 คน โดย นายธวัชชัย ช่วงวิไล รหัส 45312840 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์

2 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน ประกอบด้วย 1. Rounter เป็นตัวเชื่อมระบบอินเทอร์เนตไปยัง ISP 2. Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการ www, DNS, proxy,FTP, ฯลฯ 3. Mail Server ให้บริการรับส่ง Email 4. Hub เชื่อมต่อระบบ Network ภายในองค์กร 5. Client (เครื่องลูกข่าย) ใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์ เนต 6. Leased Line สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 128K

3

4 การทำงาน 1.Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนตไป ISP 2.ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนตตรวจว่า โรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำการ เชื่อมต่ออินเทอร์เนต 3.Internet Server จะรับสัญญาน Internet (IP Address) จาก ISP 4.Internet Server พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ 5. ผู้ใช้ขอใช้บริการ Interne จาก Internet Server และ E-mail จาก Mail Serevr 6.Internet Server ให้บริการ Internet แก่ผู้ใช้ โดยแจก IP Address และให้บริการอื่นๆด้วย เช่น www, E-mail, FTP, Database, ฯลฯ

5 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน บุคลากรที่ต้องใช้ * Systemadmin 1 คน ดูแลและรักษาระบบอินเทอร์เนตให้สามารถ ทำงานได้อย่างปกติจัดการเพิ่ม - ลด - แก้ไขผู้ใช้ อินเทอร์เนต *Webmaster 1 คน ออกแบบพัฒนาควบคุมดูแล Webpage ของ โรงเรียน

6 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ ไม่เกิน 1000 คน โดย นายธวัชชัย ช่วงวิไล รหัส 45312840 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google