งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน อุปกรณ์และหน้าที่ต่างๆ Lead Line สัญาณที่เช่าใช้บริษัท ISP โดยจะใช้ ความเร็วที่ 128k Internet Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน อุปกรณ์และหน้าที่ต่างๆ Lead Line สัญาณที่เช่าใช้บริษัท ISP โดยจะใช้ ความเร็วที่ 128k Internet Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน อุปกรณ์และหน้าที่ต่างๆ Lead Line สัญาณที่เช่าใช้บริษัท ISP โดยจะใช้ ความเร็วที่ 128k Internet Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำ หน้าที่เป็น Server ต่อเชื่อมกับระบบ อินเทอร์เนตภายนอก สามารถให้บริการต่างๆ 1 เครื่อง Mail Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำ หน้าที่เป็น Server ให้บริการเก็บข้อมูลสมาชิก (Internet Account) ให้บริการรับส่งจดหมายอิเลคโทรนิค (Email) 1 เครื่อง Hub อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Network ให้เครื่อง client ต่างๆในโรงเรียน 1 เครื่อง Router อุปกรณ์เลือกเส้นทาง สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เนต ความเร็วสูง 1 เครื่อง Client คือเครื่อง User ใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เนต

2 การทำงาน 1.Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนต์ไปยัง ISP 2.ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่า โรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำ การเชื่อมต่ออินเทอร์เนต 3.Internet Server จะรับสัญญาน Internet (IP Address) จาก ISP 4.Internet Server พร้อมให้บริการแก่ User 5.User เริ่มขอใช้บริการ Internet (www, Ftp, Database, ฯ ) จาก Internet Server และ Eamil จาก Mail Serevr 6.Internet Server ให้บริการ (DHCP) Internet แก่ Client&User โดยแจก IP Address และ ให้บริการอื่นๆด้วย เช่น www, Email, Ftp, Database, ฯ

3 บุคลากรที่ต้องใช้ในการทำงาน Systemadmin คนดูแลและรักษาระบบอินเทอร์เนตให้สามารถ ทำงานได้อย่างปกติ จัดการเพิ่มลดแก้ไข User ผู้ใช้อินเทอร์เนต จำนวน 1 คน Webmaster คนออกแบบพัฒนาควบคุมดูแล Webpage ของโรงเรียน จำนวน 1 คน

4 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน INTERNE T Client Hub Internet serverMail server Rounter Leased Line 128 K Rounter


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1000 คน อุปกรณ์และหน้าที่ต่างๆ Lead Line สัญาณที่เช่าใช้บริษัท ISP โดยจะใช้ ความเร็วที่ 128k Internet Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google