งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อบทเรียนที่ 1 1. ฮาร์ดแวร์คืออะไร 2. โครงสร้างของระบบฮาร์ดแวร์ 3. อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า 4. อุปกรณ์ประมวลผล 5. อุปกรณ์เก็บข้อมูล 6. อุปกรณ์แสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อบทเรียนที่ 1 1. ฮาร์ดแวร์คืออะไร 2. โครงสร้างของระบบฮาร์ดแวร์ 3. อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า 4. อุปกรณ์ประมวลผล 5. อุปกรณ์เก็บข้อมูล 6. อุปกรณ์แสดงผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อบทเรียนที่ 1 1. ฮาร์ดแวร์คืออะไร 2. โครงสร้างของระบบฮาร์ดแวร์ 3. อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า 4. อุปกรณ์ประมวลผล 5. อุปกรณ์เก็บข้อมูล 6. อุปกรณ์แสดงผล

3 หัวข้อบทเรียนที่ 1 7. เมนบอร์ด (Main Board) 8. ข้อกำหนดและการเลือกซื้อ ฮาร์ดแวร์

4 Hardware คือ ตัวเครื่องและอุปกรณ์ ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ทุกๆ ชิ้นที่เรา สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น ซีพียู เมนบอร์ด แรม จอภาพ และอื่นๆ

5 PROCESSING INPUT OUTPUT STORAGE

6

7

8

9

10

11

12

13 Trackball Touch Pad Point Stick

14 Touch Screen Joystick Light Pen Stylus Microphone Digital Camera Digital Video Camera Web Cam Scanner

15 CPU –Central Processing Unit หรือหน่วย ประมวลผลกลาง ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและประมวลผลข้อมูล ความเร็ว CPU ขึ้นกับรุ่นและสถาปัตยกรรมที่ออกแบบ หน่วยวัดความเร็วของซีพียูที่พบในปัจจุบัน เช่น Megahertz (MHz) หรือ Gigahertz (GHz) การเลือก ซีพียูในปัจจุบันมีให้เลือก - ยี่ห้อของอินเทล มีตระกูลเพนเทียมโฟร์ และ Celeron - ยี่ห้อเอเอ็มดี มีตระกูล Athlon ThunderBird, Duron และ K6 - ยี่ห้อไซริก มีตระกูล Cyrix MII และ Cyrix MIII

16

17 เป็นหน่วยความจำที่ไม่ จำเป็นต้องใช้ กระแสไฟเลี้ยง ส่วนใหญ่จะอ่าน ข้อมูลได้อย่าง เดียวและติดตั้งไว้เพื่อเก็บ โปรแกรมประจำเครื่อง เช่นโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบความ พร้อมในการ ทำงานเรียกว่า Basic Input Output System(BIOS) ซึ่งจะมีการใส่ ชุดคำสั่งไว้ ใน ROM อย่างถาวรมาแล้วตั้งแต่ ในกระบวน การผลิต เรียกชุดคำสั่งประเภทนี้ ว่า Firmware

18 เป็น หน่วยความจำที่ต้อง อาศัยกระแสไฟ RAM นี้จะถูกใช้เป็นที่พัก ข้อมูลและโปรแกรมใน ระหว่างการทำงานของ ซีพียู

19

20

21 ความจุของฮาร์ดิสก์ ( ไบต์ ) = 0.5*Cylenders* จำนวน หัวอ่าน *Sectors เมื่อจำนวน ไบต์เพิ่มขึ้นสามารถแทนด้วยหน่วยต่างๆ ดังนี้ 1 กิโลไบต์ (Kilobyte) = 1,024 ไบต์ 1 เมกะไบต์ (Megabyte) = 1,048,576 ไบต์ 1 กิกะไบต์ (Gigabyte)= 1,073,741,824 ไบต์ 1 เทราไบต์ (Terabyte)= 1,099,511 ล้านไบต์

22

23

24 หน่วยความจำแบบแฟลช มีชื่อเรียกแตกต่างกันเช่น Flash Drive หรือ Thumb Drive หรือ Handy Drive

25

26

27

28 รายการเอกสารที่เป็นสำเนา (Copy) รายการเอกสารที่เป็นกระดาษต่อเนื่อง เหมาะกับการพิมพ์เอกสารประเภทใบเสร็จ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี

29 ภาพละเอียดและความเร็วสูง พิมพ์ได้ทีละ 1 แผ่น

30 เช่น พิมพ์ภาพถ่าย โปสการ์ด ปฏิทิน

31 เช่น พิมพ์ภาพโฆษณา แผนที่ แบบแปลน

32 สำรวจระดับการ ใช้งาน กำหนดสเป็คเครื่อง ที่ต้องการ สำรวจราคา เครื่อง บริการหลังการ ขาย ตรวจสภาพก่อน ออกจากร้าน

33 ผู้ใช้มือใหม่ ผู้ใช้งานในออฟฟิศ นักศึกษามหาวิทยาลัย ผู้ใช้งาน Windows Vista ผู้ใช้งานระดับสูง

34 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ : ใช้พิมพ์งานเอกสาร มีความละเอียดมาก ที่สุด และความเร็วสูงสุดในบรรดาเครื่องพิมพ์ทั้งหลายมากที่สุด มี 2 แบบ คือแบบขาว / ดำ เหมาะสำหรับงานพิมพ์ในสำนักงาน และแบบสี สำหรับงานพิมพ์ขั้นสูง เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต : ใช้พิมพ์งานสี มีความละเอียดน้อยกว่า เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ราคาเครื่องถูก แต่หมึกพิมพ์แพง เหมาะ สำหรับงานสี อาร์ตเวิร์ค สิ่งพิมพ์ และรูปถ่าย สติกเกอร์ หากจะ ใช้งานพิมพ์ขาว / ดำ ราคาหมึกต่อแผ่นจะสู้เครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ไม่ได้ เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์ : มีความละเอียดต่ำราคาหมึกถูก แต่ พิมพ์ช้า เสียงดังปัจจุบันถูกนำมาใช้แค่การพิมพ์กระดาษไข สำหรับงานโรเนียว หรือพิมพ์โดยซ้อนกระดาษคาร์บอนเท่านั้น

35 1. คีย์บอร์ดแบบเออร์โกโนมิกส์ ช่วยลดปัญหาในการ ทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร จงยกตัวอย่าง ประกอบ 2. หน่วยเก็บข้อมูลสำรองแบ่งได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมาประเภทละ 2 รายการ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อบทเรียนที่ 1 1. ฮาร์ดแวร์คืออะไร 2. โครงสร้างของระบบฮาร์ดแวร์ 3. อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า 4. อุปกรณ์ประมวลผล 5. อุปกรณ์เก็บข้อมูล 6. อุปกรณ์แสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google