งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำ Blog(1) เพื่อส่งเสริม (2) การท่องเที่ยว (3) Tourismthailand.com คำสำคัญ –BLOG – ส่งเสริม – ท่องเที่ยว Tat.or.th KM Feb 14,2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำ Blog(1) เพื่อส่งเสริม (2) การท่องเที่ยว (3) Tourismthailand.com คำสำคัญ –BLOG – ส่งเสริม – ท่องเที่ยว Tat.or.th KM Feb 14,2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำ Blog(1) เพื่อส่งเสริม (2) การท่องเที่ยว (3) Tourismthailand.com คำสำคัญ –BLOG – ส่งเสริม – ท่องเที่ยว Tat.or.th KM Feb 14,2013

2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว หลายทิศ KM ร่วมกันบุก แยกกันตี เรียกว่าทีม การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำ หลายทิศ จึงต้องทำ KM จะได้ไม่ไปคน ละทิศละทาง ดังคำว่า ร่วมกันบุก แยกกันตี เรียกว่าทีม 1. มีคน เป้าหมาย แผน และประเด็นความรู้ (Plan) อาทิ มีอะไรบ้าง และอะไรเด่น แล้ว ใคร เป็นคนบอก 2. เสาะแสวงหาความรู้ (Collect) อาทิ ที่เด่นจะได้มาโดยใคร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 3. กลั่นกรอง / ปรับรูปแบบ (Format) อาทิ แปลงเป็นสื่อภาพ เสียง คลิ๊ปอะไร 4. จัดเก็บ แบ่งปัน เผยแพร่ (Publish) อาทิ เว็บไหน เมื่อไร โดยใคร ติดตาม 5. ประเมินผล และใช้ต่อ (Evaluation) อาทิ เกิดผลอย่างไรทั้งคุณภาพ และปริมาณ แล้วไปไหนต่อ ส่งเส ริม ๑๑ ๒๒ ๓๓ ๔๔ ๕๕ ๖๖๗๗ ๘๘ ๙๙ ๑๐๑๐ ๑๑๑๑ ๑๒๑๒ TEAM ต้องมา ก่อน WORK TEAM ต้องมา ก่อน WORK

3 ประกาศผล Thailand Blog Awards welcome/post CategoryBlog in THAILANDBLOGAWARDS.COM 1. Businesshttp://www.isalaryman.com 2. Educationhttp://tax.bugnoms.com 3. Entertainhttp://samkok911.blogspot.com 4. Home & Décorhttp://crazyrabbit.bloggang.com 5. Health, Sports & Family 6. Recreation Bloghttp://www.soontornhoon.com 7. Science Bloghttp://gamesbbclinic.blogspot.com 8. IThttp://www.oknation.net/blog/kok oyadi 9. Citizen Reporterhttp://www.oknation.net/blog/buz z 10. Travel and Photo tawan 11. Shopping and Beauty Feb 14,2013

4 / (1/2) Blog in TRUEHITS.NETUIP , d.com/mu_mu_junghttp://my.dek- d.com/mu_mu_jung 15, d.com/volcanikhttp://my.dek- d.com/volcanik 14, jipatar jipatar 12, poonpreecha poonpreecha 10, d.com/seng2522http://my.dek- d.com/seng2522 9, g.com g.com 8, m m 8, d.com/roonrathttp://my.dek- d.com/roonrat 8, rangsit rangsit 7,897 Feb 14,2013

5 / (2/2) Blog in TRUEHITS.NETUIP , d.com/rattiyagonhttp://my.dek- d.com/rattiyagon 6, , d.com/pondog1234http://my.dek- d.com/pondog1234 6, me me 5, eer eer 5,32 6 Feb 14,2013

6 tory/living/travel/ Blog in TECHNORATI.COM Feb 14,2013

7 RELATION & REPOST การเขียนบันทึกเพียงครั้งเดียว แต่จะไปปรากฏในสื่อต่าง ๆ มากมาย พบว่าใน FB กับ Twitter นั่นจำกัด จากภาพ พบว่าใน FB กับ Twitter นั่นจำกัด Blog และ Webpage นั้นสามารถเพิ่มได้ แต่ใน Blog และ Webpage นั้นสามารถเพิ่มได้ เพราะอยู่ในการควบคุมของเราเองเว็บเพจที่เกี่ยวข้อง 1.http://www.facebook.com 2.http://www.twitter.com 3.http://www.thaiall.com/blog 4.http://www.thaiall.com/facebook 5.http://www.facebook.com/twitter/

8 Ranking on FEB 2013 ข้อมูลจาก

9 Blog Ranking welcome/posthttp://www.thailandblogawards.com/ welcome/post 1,321,663 blogshttp://technorati.com/blogs/ 207,301 blogshttp://www.topblogarea.com 119,228 blogshttp://www.blogtoplist.com/travel/ 30,000 blogshttp://blogrank.truehits.net/ gshttp://www.ebizmba.com/articles/blo gs

10

11 1 :)

12 2

13 3

14 4

15 5

16 6

17 7

18 8

19 9

20 10 :)

21 11 :)

22 12 :)

23 13 :)


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำ Blog(1) เพื่อส่งเสริม (2) การท่องเที่ยว (3) Tourismthailand.com คำสำคัญ –BLOG – ส่งเสริม – ท่องเที่ยว Tat.or.th KM Feb 14,2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google