งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOP TWEET NEWS ข่าวเด่นจากการทวีต COE2010-16 นายประโยชน์ บุญชัยสุข 503040239-7 นายกฤษกร ขำคมเขตร์ 503040271-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOP TWEET NEWS ข่าวเด่นจากการทวีต COE2010-16 นายประโยชน์ บุญชัยสุข 503040239-7 นายกฤษกร ขำคมเขตร์ 503040271-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOP TWEET NEWS ข่าวเด่นจากการทวีต COE2010-16 นายประโยชน์ บุญชัยสุข 503040239-7 นายกฤษกร ขำคมเขตร์ 503040271-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โครงการ อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ • ภาพรวมของโครงการ • สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว • การอัปเดตสถานะอัตโนมัติ • การตั้งค่าพารามิเตอร์ • การส่งอีเมลผ่าน smtp ของ gmail • การจัดอันดับ • สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป 2

3 ที่มาและความสำคัญ 3

4 จุดประสงค์ของโครงการ • รวบรวมข่าวที่ซ้ำจากการถูกอ้างอิงถึงโดยหลายคนและ หลายครั้งให้เป็นการนำเสนอในข่าวเดียว • เพื่อได้ระบบที่แสดงข้อความที่ถูกจัดอันดับให้แก่ผู้ใช้ ทางช่องทางต่าง ๆ • Twitter Account • Webpage • E-mail • พัฒนา ระบบเพื่อเรียกใช้ Twitter API ในการประมวลผล ข้อความทวีตโดยอัตโนมัติ 4

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ • ไม่เสียเวลาในการอ่านข่าวซ้ำ ๆ • สามารถอ่านข่าวย้อนหลังได้สะดวกมากขึ้น • มีตัวเลือกในการติดตามข่าวย้อนหลังเพิ่มขึ้น 5

6 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 6

7 Check id Table timeline Table re_to_me Method home_timeline Method retweeted_to_me Method retweeted_by/ids Count 7

8 การอัปเดตสถานะอัตโนมัติ … $top5 = mysql_query(" SELECT * FROM `top5`"); while($row = mysql_fetch_array($top5)){ $message = $row['text']; $client->setUri('http://twitter.com/statuses/update.json'); $client->setMethod(Zend_Http_Client::POST); $client->setParameterPost('status', $message); $response = $client->request(); } … 8

9 การอัปเดตสถานะอัตโนมัติ ( ต่อ ) 9

10 … $top5 = mysql_query(" SELECT * FROM `top5`"); while($row = mysql_fetch_array($top5)){ $message = $row['text']; $client->setUri('http://twitter.com/statuses/update.json'); $client->setMethod(Zend_Http_Client::POST); $client->setParameterPost('status', $message); $response = $client->request(); } … 10

11 การตั้งค่าพารามิเตอร์ … $uri_id ='http://api.twitter.com/1/statuses/retweeted_to_me.xml'; $client->setUri($uri_id); $client->setMethod(Zend_Http_Client::GET); $client->setParameterGet('count', 100); $response = $client->request(); … 11

12 การตั้งค่าพารามิเตอร์ ( ต่อ ) 12

13 การส่งอีเมลผ่าน smtp ของ gmail $sen = "Sender ( ชื่อผู้ส่ง ) "; $rec = "Receiver ( ชื่อผู้รับ ) "; $message = " ทดสอบการส่งข้อความภาษาไทย "; $config_login = array('auth' => 'login', 'username' => 'topthainews@gmail.com', 'password' => '********'); $transport = new Zend_Mail_Transport_Smtp('smtp.gmail.com', $config_login); $mail = new Zend_Mail('utf-8'); $mail->setBodyText("$message"); $mail->setFrom('topthainews@gmail.com', "$sen"); $mail->addTo('clear_kabuto@hotmail.com', "$rec"); $mail->addTo('genesic.clear@gmail.com', "$rec"); $mail->setSubject('test send mail.'); $mail->send($transport); 13

14 การส่งอีเมลผ่าน smtp ของ gmail ( ต่อ ) 14

15 การจัดอันดับ Check id Table timeline Table re_to_me Method home_timeline Method retweeted_to_me Method retweeted_by/ids Count 15

16 การจัดอันดับ ( ต่อ ) 16

17 การจัดอันดับ ( ต่อ ) 17

18 การจัดอันดับ ( ต่อ ) Thu Dec 23 10:30:27 +0000 2010 17889769144979456 ตร. เข้มตรวจค้นกวาดล้างยาเสพติด ด้านผบช. น. ยันเดินหน้า ต่อเนื่อง … web false false 2 false ….. 18

19 การจัดอันดับ ( ต่อ ) เก็บข้อมูล จาก list onlynews ทุกๆ 2 นาที Table listtimeline เก็บข้อมูล จาก hometimeline ทุก ๆ 30 วินาที Table timeline Table topnews นำมาจัด อันดับ เมื่อ ครบ 1 ชั่วโมง 19

20 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป • พัฒนาอัลกอริทึมในการจัดอันดับให้ดียิ่งขึ้น • สร้างและปรับปรุงแก้ไขหน้าเว็บไซต์ที่จะแสดงข้อความ ที่ถูกจัดอันดับ • ฟอร์มสำหรับแสดงข้อความในการส่งอีเมล • โพสต์ข้อความที่ถูกจัดอันดับลงบน Facebook Page 20

21 Q&A


ดาวน์โหลด ppt TOP TWEET NEWS ข่าวเด่นจากการทวีต COE2010-16 นายประโยชน์ บุญชัยสุข 503040239-7 นายกฤษกร ขำคมเขตร์ 503040271-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google