งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( ประวัติศาสตร์ ม.4-6) โดย นายสุนทร พุกสุข การแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( ประวัติศาสตร์ ม.4-6) โดย นายสุนทร พุกสุข การแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( ประวัติศาสตร์ ม.4-6) โดย นายสุนทร พุกสุข การแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.1 เข้าใจ ความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ตัวชี้วัด

3 การแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (Pre – Historic Period) เริ่มราว 500,000 B.C. ตั้งแต่สมัยที่ มนุษย์ยังไม่รู้จักประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้ แบ่งเป็นยุคหินกับยุคโลหะ สมัยประวัติศาสตร์ (Historic Period) เริ่ม ราว 3,500 B.C. ตั้งแต่มนุษย์รู้จักคิดประดิษฐ์ อักษรขึ้นใช้สำหรับบันทึกหลักฐานเรื่องราว ต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

4 ยุคหินเก่า (Old Stone Age) 500,000- 10,000 ปี มาแล้ว ยุคหินเก่า (Old Stone Age) 500,000- 10,000 ปี มาแล้ว ยุคหินกลาง (Mesolithic Age) 10,000- 6,000 ปี มาแล้ว ยุคหินกลาง (Mesolithic Age) 10,000- 6,000 ปี มาแล้ว ยุคหินใหม่ (New Stone Age) 6,000- 4,000 ปี มาแล้ว ยุคหินใหม่ (New Stone Age) 6,000- 4,000 ปี มาแล้ว

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 สมัยประวัติศาสตร์

17

18 ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ

19

20

21

22 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่

23

24

25 http://wonder7.4t.com/project/pyramid.htmlhttp://edtseng.com/2012/11/message-1651-the-thinkerhttp://miolonggi.wordpress.com/categoryhttp://iamkaew.blogspot.com/2010/12/blog-post.htmlhttp://board.plungjai.com/index.php?action=printpage;topic=729.0mrewert.pbworks.com http://writer.dek-d.com/Ayothaya_knight/story/viewlongc.php? id=298414&chapter=35 http://www.indepencil.com/ http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-4/no12-14- 45/china/a(kornpawat)_p2.htm http://sky6315.blogspot.com/2010/05/blog-post_4805.htmlhttp://www.nationalmuseums.finearts.go.th/khonkaen/hilight.htm

26 http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/2011/04/http://www.chanpradit.ac.th/~nattinee/yun116451/index%202.htmhttp://www.thetimes.co.uk/tto/science/biology/article2856227.ecehttp://www.dot-domesday.me.uk/migrate.htmwww.huntfor.comwww.rickdoble.net http://www.eyelid.co.uk/hiero1.htm rajivawijesinha.wordpress.comhttp://www.italian-renaissance-art.com/Mona-Lisa.htmlwriter.dek-d.com http://202.143.144.83/~skb/computor/ganjana/west_modern_ww2.ht m http://atcloud.com/groups/53/show_story?story_id=37592


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( ประวัติศาสตร์ ม.4-6) โดย นายสุนทร พุกสุข การแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google