งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา และเขียน โปรแกรมบนเว็บ วิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming) Miss Samaporn Yendee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา และเขียน โปรแกรมบนเว็บ วิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming) Miss Samaporn Yendee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา และเขียน โปรแกรมบนเว็บ วิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming) Miss Samaporn Yendee

2 Application คืออะไร Application คือ โปรแกรมที่ ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับสนับสนุนการ ทำงานของระบบสารสนเทศต่าง ๆ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น แบบ Web Based Application ??

3 Web Application คืออะไร เว็บแอพลิเคชัน (Web Application) คือ โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ โดย อาศัยโปรโตคอล http(s)

4 Clie nt Ser ver Web Application Client View Form View Data มีโปรแกรม Application คือ Browser Server เพื่อเก็บข้อมูล ต่าง ๆ ลงโปรแกรมฝั่ง Server

5 การติดต่อระหว่าง Client และ Server response request Http://www.facebook.com Web Browser

6 องค์ประกอบหลักของการเขียนโปรแกรมบน เว็บเพจ

7 เครื่องบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์

8 โปรแกรมเรียกดูเอกสาร (Web Browser)

9 ลักษณะของภาษาสคริปต์

10 ทำไมจึงนิยมใช้ภาษา PHP PHP ได้รับความนิยมในการนำไปเขียน โปรแกรมบนเว็บเนื่องจาก

11 โปรแกรม Web Server Appserv คืออะไร โปรแกรมที่รวมชุดโปรแกรมที่จำเป็นในการ เขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย PHP

12 ใช้ Appserv รุ่นไหนดี

13 โฟลเดอร์ที่เกิดขึ้นหลังจากลงโปรแกรม Appserv C:\Appserv

14 ตรวจสอบการทำงานของ Web Server พิมพ์ “localhost” หรือ “127.0.0.1” ใน Address bar ของเว็บเบราว์เซอร์

15 เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย PHP

16 ตัวแปร ภาษา PHP ั วชา การเขยน โปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming) 16 ้ึ้ึ เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

17 ตัวแปร ภาษา PHP ั วชา การเขยน โปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming) 17 ้ึ้ึ เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

18 ตัวแปร ภาษา PHP ั วชา การเขยน โปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming) 18 ้ึ้ึ เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

19 ตัวแปร ภาษา PHP ั วชา การเขยน โปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming) 19 ้ึ้ึ เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

20 เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บด วย PHP อยางไร ?? 7. ตัวแปรของ PHP ประกาศตัวแปรดวย เครื่องหมาย $ วชา การเขยน โปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming) 20 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

21 เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บด วย PHP อยางไร ?? 7. ตัวแปรของ PHP ประกาศตัวแปรดวย เครื่องหมาย $ วชา การเขยน โปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming) 21 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

22 เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บด วย PHP อยางไร ?? 7. ตัวแปรของ PHP ประกาศตัวแปรดวย เครื่องหมาย $ วชา การเขยน โปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming) 22 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

23 เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บด วย PHP อยางไร ?? 7. ตัวแปรของ PHP ประกาศตัวแปรดวย เครื่องหมาย $ วชา การเขยน โปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming) 23 ตัวแปรภาษา PHP

24


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา และเขียน โปรแกรมบนเว็บ วิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming) Miss Samaporn Yendee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google