งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Social Network Conference. 2 Social Network สื่อสังคมออนไลน์ ในแง่มุมที่คุณ อาจจะยังไม่รู้จัก...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Social Network Conference. 2 Social Network สื่อสังคมออนไลน์ ในแง่มุมที่คุณ อาจจะยังไม่รู้จัก..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Social Network Conference

2 2 Social Network สื่อสังคมออนไลน์ ในแง่มุมที่คุณ อาจจะยังไม่รู้จัก...

3 3 รู้จักกับ Social Media และ Social Network WWeb 2.0 ททำความรู้จักกับ Social Network ดด้านสว่างและด้านมืดของ Social Network

4 4 รู้จักกับ Web 2.0  Web 1.0 คือ ?  อ อะไรคือ Web 2.0  บ บทบาทของ Web 2.0 ใน ชีวิตประจำวัน

5 5 รู้จักกับ Web 2.0 http://www.youtube.com/watch?v=Bc0oDIEbYFc

6 6 Social Network คืออะไร ? Video Source: http://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TYKVc&feat ure=relmfu

7 ปัจจัยผลักดัน Social Network  ความคล่องตัว รวดเร็ว  ความง่าย  ความประหยัด

8 Thailand Technology Trend Internet Users > 24 Millions Mobile Internet Users (EDGE-GPRS-3G) >1.66 Millions Mobile Telephone Users > 69 Millions Smart Phone Sold Out in 2010 900,000 Facebook Users 8.3 Millions Twitter Users 350,000

9 Slide 24 Publish Share Discuss MMO Social Gamers Virtual World Livecast Lifestream Microblog Social Network

10 10 การสร้างเครือข่ายสังคม ประโยชน์ของ Social Network ใน ระดับบุคคล

11 11 ประโยชน์ของ Social Network ใน ระดับบุคคล พื้นที่ในการแสดงออกถึง ความสามารถ

12 12 พื้นที่แห่งใหม่สำหรับการหางาน ประโยชน์ของ Social Network ใน ระดับบุคคล

13 13 พื้นที่แห่งใหม่สำหรับการหางาน ประโยชน์ของ Social Network ใน ระดับบุคคล

14 14 พื้นที่แห่งใหม่สำหรับการหางาน ประโยชน์ของ Social Network ใน ระดับบุคคล

15 15 พื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้และไอ เดีย ประโยชน์ของ Social Network ใน ระดับบุคคล

16 16 พื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้และไอ เดีย ประโยชน์ของ Social Network ใน ระดับบุคคล

17 17 พื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้และไอ เดีย ประโยชน์ของ Social Network ใน ระดับบุคคล

18 18 พื้นที่สำหรับหาข่าว และแบ่งปันข่าว ประโยชน์ของ Social Network ใน ระดับบุคคล

19 19 พื้นที่สำหรับหาข่าว และแบ่งปันข่าว ประโยชน์ของ Social Network ใน ระดับบุคคล

20 20 และอื่นๆ อีกเอนกอนันต์ ประโยชน์ของ Social Network ใน ระดับบุคคล

21 21 Social Engineering – แก๊ง หลอกลวง ต้มตุ๋น ข้อควรระวังในการใช้ Social Network ระดับบุคคล

22 22 ผู้ใช้งาน Social Network อย่างไม่ถูก จริยธรรม ศีลธรรม ข้อควรระวังในการใช้ Social Network ระดับบุคคล

23 23 Social Network สำหรับ องค์กร  ข้อดีของการนำ Social Network มาใช้ใน องค์กร  ข้อควรระวังของการนำ Social Network มาใช้ในองค์กร

24 24 ข้อดีของการนำ Social Network มา ใช้ในองค์กร  การทำการตลาด และ ประชาสัมพันธ์  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การให้บริการ

25 25 1. เสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

26 26 2. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

27 27 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล / บริการ

28 28 4. สร้างชุมชน แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น

29 29 5. ผสานพลังช่วยบอกต่อ !

30 30 ข้อควรระวังในการนำ Social Network ไปใช้ในองค์กร  ข้อมูลรั่วไหล  คำกล่าวร้ายต่อองค์กร  สแปม

31 31 กรณีศึกษา : WikiLeaks

32 32 กรณีศึกษา : Glassdoor.com

33 33 กรณีศึกษา : Nestlé

34 34 กรณีศึกษา : Spamming & Flooding

35 35

36 36 ใช้ Social Network อย่างไรให้ ปลอดภัย ? การป้องกันเชิงปฏิบัติ  ข้อควรจดจำ  ทุกคนที่คิดว่าเป็นเพื่อนอาจจะไม่ใช่ เพื่อนของคุณ  ความลับไม่มีในโลก  เนื้อหาทุกอย่างที่โพสท์จะส่งผล บางอย่างให้กับคุณ  อย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่าง  ระมัดระวังพฤติกรรมการใช้งาน

37 37 ใช้ Social Network อย่างไรให้ ปลอดภัย ?  มีนโยบายการใช้งานที่ชัดเจน  รู้จักระบบการรักษาความเป็นส่วนตัว  ระวังการแบ่งปันพิกัดที่อยู่ (Geolocation)  ระมัดระวังพฤติกรรมการใช้งาน  จงคิดทุกครั้งที่โพสท์ แต่อย่าโพสท์ ทุกคำที่คิด เพราะหากโพสท์ทุกคำที่ คิด อาจติดคุกทุกครั้งที่โพสท์

38 38 ใช้ Social Network อย่างไรให้ ปลอดภัย ? การรักษาความปลอดภัยบน facebook

39 39 F ME Friends Friends of Friends Everyone ระบบความเป็นส่วนตัวบน facebook

40 40 การประยุกต์ใช้ Social Media  Social Media กับงานวิจัย  ขั้นตอนสู่การเริ่มต้นใช้ Social Network ในองค์กร

41 41 Social Media ในการเก็บข้อมูล งานวิจัย

42 42 Polldaddy

43 43 Google Docs

44 44 Social Media ในการโปรโมท งานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt 1 Social Network Conference. 2 Social Network สื่อสังคมออนไลน์ ในแง่มุมที่คุณ อาจจะยังไม่รู้จัก...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google