งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวทัศนีย์ ชัยวรรณ ผู้จัดการ โครงการ แผนผังองค์กรหรือทีมงาน นางสาวปรียานุช ใจสุข นักวิเคราะห์ ระบบ นางสาวนภาพรรณ ธงเทียน นักเขียนโปรแกรม นางสาวจันท์ริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวทัศนีย์ ชัยวรรณ ผู้จัดการ โครงการ แผนผังองค์กรหรือทีมงาน นางสาวปรียานุช ใจสุข นักวิเคราะห์ ระบบ นางสาวนภาพรรณ ธงเทียน นักเขียนโปรแกรม นางสาวจันท์ริกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสาวทัศนีย์ ชัยวรรณ ผู้จัดการ โครงการ แผนผังองค์กรหรือทีมงาน นางสาวปรียานุช ใจสุข นักวิเคราะห์ ระบบ นางสาวนภาพรรณ ธงเทียน นักเขียนโปรแกรม นางสาวจันท์ริกา พินิจ นักเขียน โปรแกรม นางสาวจิราพร คุณยศยิ่ง นักทดสอบ โปรแกรม

3 นางสาวทัศนีย์ ชัยวรรณ ผู้จัดการ โครงการ ทำหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบวางแผนงานและนำทีมงานการบริหารโครงการ ทำหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาระบบงานเดิม และวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ นางสาวปรียานุช ใจสุข นักวิเคราะห์ ระบบ นางสาวนภาพรรณ ธงเทียน นักเขียนโปรแกรม นางสาวจันท์ริกา พินิจ นักเขียน โปรแกรม ทำหน้าที่ พัฒนาระบบ ทำหน้าที่ พัฒนาระบบ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวทัศนีย์ ชัยวรรณ ผู้จัดการ โครงการ แผนผังองค์กรหรือทีมงาน นางสาวปรียานุช ใจสุข นักวิเคราะห์ ระบบ นางสาวนภาพรรณ ธงเทียน นักเขียนโปรแกรม นางสาวจันท์ริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google