งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารจัดการขาย ร้านป็อปสปอร์ต Sales Management System of PopSport.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารจัดการขาย ร้านป็อปสปอร์ต Sales Management System of PopSport."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารจัดการขาย ร้านป็อปสปอร์ต Sales Management System of PopSport

2 Organizational Chart of the Project Team นายธนการ ขวา เมืองพาน ผู้จัดการ โครงการ หน้าที่รับผิดชอบ : - วางแผนและควบคุม การบริหารการ ดำเนินงานของ โครงการ นายพงศธร เรียบร้อย นักวิเคราะห์ระบบ นายนัฐกานต์ วง ศรี นักพัฒนาระบบ นายภูมิพัฒน์ จู ห้อง นักทดสอบระบบ หน้าที่ รับผิดชอบ : - ทดสอบระบบ - จัดทำเอกสาร และคู่มือการใช้ งานระบบ หน้าที่รับผิดชอบ : - ออกแบบ ฐานข้อมูล - พัฒนาระบบ หน้าที่รับผิดชอบ : - รวบรวมข้อมูลระบบงานปัจจุบัน - กำหนดปัญหาและความต้องการของ ระบบงานใหม่ - วิเคราะห์และออกแบบระบบ

3 Thank you.


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารจัดการขาย ร้านป็อปสปอร์ต Sales Management System of PopSport.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google