งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารจัดการขายร้านป็อปสปอร์ต Sales Management System of PopSport

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารจัดการขายร้านป็อปสปอร์ต Sales Management System of PopSport"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารจัดการขายร้านป็อปสปอร์ต Sales Management System of PopSport

2 Organizational Chart of the Project Team
นายธนการ ขวาเมืองพาน ผู้จัดการโครงการ หน้าที่รับผิดชอบ : - วางแผนและควบคุมการบริหารการดำเนินงานของโครงการ นายพงศธร เรียบร้อย นักวิเคราะห์ระบบ นายนัฐกานต์ วงศรี นักพัฒนาระบบ นายภูมิพัฒน์ จูห้อง นักทดสอบระบบ หน้าที่รับผิดชอบ: - รวบรวมข้อมูลระบบงานปัจจุบัน - กำหนดปัญหาและความต้องการของระบบงานใหม่ - วิเคราะห์และออกแบบระบบ หน้าที่รับผิดชอบ : - ออกแบบฐานข้อมูล - พัฒนาระบบ หน้าที่รับผิดชอบ: - ทดสอบระบบ - จัดทำเอกสาร และคู่มือการใช้งานระบบ

3 Thank you.


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารจัดการขายร้านป็อปสปอร์ต Sales Management System of PopSport

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google