งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2555

2

3 งาน อำนวยการ งาน ป้องกัน ปราบปราม งาน สืบสวน งานจราจร

4

5

6

7

8

9  ปก, คำนำ, สารบัญ  บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของ สภ.  บทที่ 2 งานอำนวยการ ( ภาพถ่าย สรุปความรู้และทักษะ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ )  บทที่ 3 งานป้องกันปราบปราม ( ภาพถ่าย สรุปความรู้และ ทักษะ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ )  บทที่ 4 งานสืบสวน ( ภาพถ่าย สรุปความรู้และทักษะ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ )  บทที่ 5 งานจราจร ( ภาพถ่าย สรุปความรู้และทักษะ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ )  บรรณานุกรม  ภาคผนวก ( บันทึกข้อความ, หนังสือภายนอก, บันทึก ประจำวันธุรการรับแจ้งเอกสารหาย, หลักฐาน, ทาง คดีอาญา, จราจร, บันทึกการจับ, บันทึกการค้น ( มีหมาย, ไม่มีหมาย, หมายจับ, หมายค้น, ใบสั่งจราจร, การ เปรียบเทียบปรับอาญา, จราจร )

10 http://www.thpp.police7.go.th/project/poli ce_project/police_project.htm

11 http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews. aspx?NewsID=9530000139637

12


ดาวน์โหลด ppt ณ ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google