งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีใช้ฐานข้อมูล Nursing E- Books. Website เลือกหัวข้อ Nursing E-Books.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีใช้ฐานข้อมูล Nursing E- Books. Website เลือกหัวข้อ Nursing E-Books."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีใช้ฐานข้อมูล Nursing E- Books

2 Website เลือกหัวข้อ Nursing E-Books

3 ฐานข้อมูลที่ 2 – 5 มีระยะเวลาในการ ทดลองใช้แตกต่างกันตามที่แจ้งใน บันทึกข้อความ รายชื่อฐาน

4 หน้าจอแสดงรายการ หนังสือทางการพยาบาล ที่สามารถอ่านข้อมูล Full text โดยคลิกชื่อหนังสือ ตามต้องการ วิธีใช้ NursingConsult E-BOOKS

5 วิธีใช้ฐานข้อมูล F.A. DAVIS E-Books คลิกหัวข้อ Browse Catalogue เพื่อตรวจสอบรายชื่อหนังสือทั้งหมดที่อ่านข้อมูล Full text ได้ หรือ พิมพ์คำค้นตามหัวข้อที่ต้องการและคลิก Search

6 หน้าจอแสดงข้อมูล Full text ของหนังสือ สามารถบันทึกข้อมูล และ พิมพ์ผลข้อมูลได้ เลือกอ่านข้อมูลโดยคลิกหัวข้อต่าง ๆ ในสารบัญของหนังสือด้านซ้ายมือ

7 พิมพ์คำค้นและคลิก Search ebrary วิธีใช้ฐานข้อมูล Ebrary

8 หน้าจอแสดงข้อมูล Full Text ของ Ebrary ถ้าต้องการบันทึกหรือสั่งพิมพ์ผลข้อมูลจะต้อง Install โปรแกรมโดยคลิกที่หัวข้อ Ebrary Reader ก่อน

9 เมื่อลงโปรแกรม Ebrary reader แล้ว จะสามารถ บันทึกข้อมูลเฉพาะส่วนหรือสั่ง print ได้

10 ฐานข้อมูล GALE CENGAGE Learning ใช้สำหรับค้นหาข้อมูล หนังสือ สารานุกรม บทความวารสาร การใช้ยา และ คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เป็นต้น

11 ฐานข้อมูล Myilibrary เริ่มต้นใช้โดยคลิกที่หัวข้อ login แล้วพิมพ์ login name = mahido215 และ password =

12 พิมพ์ชื่อหนังสือหรือคำสำคัญ เลือกอ่านหนังสือทางการพยาบาลที่หัวข้อ Medicine

13 หลังจากนั้นคลิกเลือกหัวข้อ Nursing ที่ใต้คำว่า refine Your search

14 หน้าจอแสดงรายการหนังสือทางการพยาบาลจำนวน 341 เล่ม

15 คลิกที่คำว่า open now เพื่ออ่าน full text ของหนังสือ

16 คลิกเลือกอ่าน full text ได้จากข้อความหน้าสารบัญด้านซ้ายมือ

17 โปรดให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดซื้อ หนังสือ E-Books โดยแจ้งชื่อหนังสือแต่ละเล่ม และชื่อฐานข้อมูลที่มีชื่อหนังสือดังกล่าว มายังหัวหน้าห้องสมุดภายในวันที่ 30 มิ. ย. 52


ดาวน์โหลด ppt วิธีใช้ฐานข้อมูล Nursing E- Books. Website เลือกหัวข้อ Nursing E-Books.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google