งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส ่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ภาษีและการปราบปราม 1 สรุปผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิต ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556 ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส ่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ภาษีและการปราบปราม 1 สรุปผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิต ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556 ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส ่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ภาษีและการปราบปราม 1 สรุปผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิต ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556 ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556 เดือน กรกฎาคม 2556 และ รอบ 10 เดือน ( ตุลาคม 2555 – กรกฎาคม 2556) เดือน กรกฎาคม 2556 และ รอบ 10 เดือน ( ตุลาคม 2555 – กรกฎาคม 2556)

2 2 เดือน กรกฎาคม 2556 ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556 คดี : ราย, ค่าปรับ ส่งคลัง : ล้านบาท คดี : ราย, ค่าปรับ ส่งคลัง : ล้านบาท ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิต

3 3 สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม คดี : ราย, ค่าปรับ : บาท คดี : ราย, ค่าปรับ : บาท ผลการปฏิบัติงาน ตป. เดือน ตุลาคม 2555 - กรกฎาคม 2556 ปีงบประมาณ 2556

4 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิด กฎหมายสรรพสามิต สถิติคดีรายสินค้าเทียบปีเดียวกันกับปีก่อน สถิติคดีรายสินค้าเทียบปีเดียวกันกับปีก่อน ทั่วประเทศ คดี : ราย ทั่วประเทศ คดี : ราย

5 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิต ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิต สถิติค่าเปรียบเทียบปรับรายสินค้า ทั่วประเทศ สถิติค่าเปรียบเทียบปรับรายสินค้า ทั่วประเทศ เปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปี ก่อน เปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปี ก่อน หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt ส ่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ภาษีและการปราบปราม 1 สรุปผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิต ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556 ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google