งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม
สรุปผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต เดือน กรกฎาคม 2556 และ รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2555 – กรกฎาคม 2556) ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556

2 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
เดือน กรกฎาคม 2556 ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556 คดี : ราย, ค่าปรับ ส่งคลัง : ล้านบาท 2

3 สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ผลการปฏิบัติงาน ตป. เดือน ตุลาคม กรกฎาคม 2556 ปีงบประมาณ 2556 คดี : ราย, ค่าปรับ : บาท 3

4 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
สถิติคดีรายสินค้าเทียบปีเดียวกันกับปีก่อน ทั่วประเทศ คดี:ราย

5 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
สถิติค่าเปรียบเทียบปรับรายสินค้า ทั่วประเทศ เปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน หน่วย:ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google