งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง เว็บไซต์ อย่าง มืออาชีพ ว่าที่ พ. ต. ต. พงศ์สยาม ทองแท้ 01-5374535.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง เว็บไซต์ อย่าง มืออาชีพ ว่าที่ พ. ต. ต. พงศ์สยาม ทองแท้ 01-5374535."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง เว็บไซต์ อย่าง มืออาชีพ ว่าที่ พ. ต. ต. พงศ์สยาม ทองแท้ 01-5374535

2 3 วัน เรียนอะไร กันบ้าง... - ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 2 hr. - เทคโนโลยี CMS และ HTML 4 hr. - เทคนิคการตกแต่งภาพ สำหรับเว็บไซต์ 4 hr. - การจัดวางเนื้อหา (Content) บนเว็บเพจ 5 hr. - ฝึกสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน 2 hr.

3 คำศัพท์ และ นิยามสำคัญ - เว็บเพจ (Web page) = หน้าเอกสารที่ประกอบ ไปด้วย Link เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นๆ ได้ ไปด้วย Link เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นๆ ได้ - เว็บไซต์ (Web site) = ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการเว็บเพจ เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการเว็บเพจ หลายๆ หน้า หลายๆ หน้า - โฮมเพจ (Home page) = เว็บเพจหน้าแรกของ เว็บไซต์นั้นๆ เว็บไซต์นั้นๆ

4 - Server = เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - Content = เนื้อหาสาระบนเว็บเพจ - Internet = ระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ไร้ขอบเขตจำกัด - Intranet = ระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่หาขอบเขตจำกัดได้ ที่หาขอบเขตจำกัดได้ - bps = บิตต่อวินาที ใช้เรียกความเร็วในการขนถ่าย ข้อมูล เช่น Kbps, Mbps, Gbps ข้อมูล เช่น Kbps, Mbps, Gbps - TCP = โปรโตคอลการสื่อสาร ( ตัวหนึ่งในอีกหลายๆ ตัว )

5 อะไรที่อยู่ข้างใน เว็บเพจ ? - สิ่งที่ท่านเห็นจากภายนอก อาจ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่ ข้างใน ? ข้างใน ? - HTML (Hyper Text Markup Language) - Browser ทำหน้าที่แปลภาษา HTML ให้กลายเป็น ภาพ และตัวอักษร ที่เราเห็นอยู่ บนเว็บเพจ ภาพ และตัวอักษร ที่เราเห็นอยู่ บนเว็บเพจ - สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ หมายถึง ? ตำรวจแห่งชาติ หมายถึง ?

6 สร้างเว็บเพจ... แบบกล้วยๆ สร้างเว็บเพจ... แบบกล้วยๆ - สร้างง่ายๆ ด้วย Microsoft Word, Excel หรือ แม้แต่ Powerpoint แม้แต่ Powerpoint - เมนู “ บันทึกแฟ้มเป็น ” “ เก็บเป็นชนิด ” แล้วเลือก “ เว็บเพจ ” แล้วเลือก “ เว็บเพจ ” - ไม่อยากเหมือนเพื่อน ก็ต้องลงทุนหน่อย ด้วย Macromedia Dreamweaver และ HTML Macromedia Dreamweaver และ HTML

7 กลไกการทำงาน ของเว็บไซต์ RequestRequest ProcessingProcessing RespondRespond DisplayDisplay Client Server Client

8 ระบบ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต

9 ถ้าจะพิจารณาอะไร... ให้ นึกด้วยว่า “ มันอยู่ที่ไหน ” คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คนทำเว็บ คนดูเว็บ x Internet

10 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คนทำเว็บ คนดูเว็บ x Intranet

11 ระบบคอมพิวเตอร์ ในงานเว็บไซต์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ (RAM ทำงานเร็ว ลดปัญหา การ Hang ของเครื่อง - คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( พื้นที่เก็บข้อมูล ) - ซอฟต์แวร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ สำหรับทำเว็บฯ และซอฟต์แวร์สำหรับสื่อสาร - บุคลากร - ข้อมูล ที่จะมาทำเป็น Content - ระบบการสื่อสารข้อมูล

12 พื้นที่เก็บข้อมูล เว็บไซต์ - เช่า / ฟรี / สร้างเอง - ต้องมี username และ password สำหรับใช้ส่ง ข้อมูล จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำเว็บ ไปยัง พื้นที่ ( คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ) -

13 ซอฟต์แวร์สำหรับการ ทำเว็บ - เขียนโค้ดเอง / ใช้เครื่องมือช่วย / เว็บไซต์สำเร็จรูป - จำเป็นต้องรู้ HTML เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ให้ได้ดั่งใจ - Macromedia Dreamweaver เป็นซอฟต์แวร์ สำหรับ เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บ - Mambo, PHPNuke, อื่นๆ เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป

14 ระบบการสื่อสารข้อมูล ใน งานเว็บไซต์ - การสื่อสารข้อมูล (Digital Telecommunication) กับการสื่อสารโดยทั่วไป - การระบุปัญหาและการแก้ไขปัญหา ต้องตรวจสอบ และพิจารณาเป็นลำดับชั้นของการสื่อสาร โปรโตคอล / การคุยกัน การเชื่อมต่อทาง กายภาพ โปรแกรม FTP, Web browser TCP โปรโตคอล ใช้สาย, สัญญาณไร้สาย

15 คนดู ส่งข้อมูลไปยัง Server Web browser TCP โปรโตคอล ใช้สาย, สัญญาณไร้สาย โปรแกรมต่างๆ บน Server TCP โปรโตคอล ใช้สาย, สัญญาณไร้สาย คนดู Server

16 Server ส่งข้อมูลไป ยัง คนดู Web browser TCP โปรโตคอล ใช้สาย, สัญญาณไร้สาย โปรแกรมต่างๆ บน Server TCP โปรโตคอล ใช้สาย, สัญญาณไร้สาย คนดู Server

17 คนทำ ส่งข้อมูลไป ยัง Server FTP TCP โปรโตคอล ใช้สาย, สัญญาณไร้สาย โปรแกรมต่างๆ บน Server TCP โปรโตคอล ใช้สาย, สัญญาณไร้สาย คนทำ Server

18 Server ส่งข้อมูล มายัง คนทำ FTP TCP โปรโตคอล ใช้สาย, สัญญาณไร้สาย โปรแกรมต่างๆ บน Server TCP โปรโตคอล ใช้สาย, สัญญาณไร้สาย คนทำ Server

19 เทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูล - Internet & Intranet: ขอบเขตการใช้งาน ระบุได้ คือ Intranet ถ้าระบุไม่ได้ คือ Internet ระบุได้ คือ Intranet ถ้าระบุไม่ได้ คือ Internet - เส้นทาง ที่ใช้ขนถ่ายข้อมูล เรียกว่า Media มี 2 ประเภท คือ ใช้สาย (Wired) และ ไร้สาย (Wireless) ไร้สาย (Wireless) - ปัจจุบัน กลไก ที่ใช้ขนถ่ายข้อมูล เช่น ADSL, xDSL, GPRS, CDMA, Leased Line, WiFi, WiMax, WiBro, GPRS, CDMA, Leased Line, WiFi, WiMax, WiBro, ดาวเทียม ฯลฯ ดาวเทียม ฯลฯ

20 เทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูล ( ต่อ ) Wired Ethernet LAN เม็กกะบิตกิกะบิต Other ADSL, xDSL Leased Line

21 Wireles s WiFi 11-108 Mbps 100-300 เมตร Access Point, Adapter Card GPRS Bluetoo th 56-256 Kbps 3-5 กม. มือถือ ? Kbps ไม่เกิน 10 เมตร มือถือ เทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูล ( ต่อ ) CDMA ? Mbps ? กม. มือถือ

22 โปรโตคอลการสื่อสาร TCP - Transmission Control Protocol - ข้อกำหนดด้านการควบคุมการส่งข้อมูลในลักษณะ Packet - ใช้เป็นมาตรฐานโดยทั่วไป ในการสื่อสารบน Internet และ Intranet - รับประกันได้ว่าข้อมูลถึงผู้รับอย่างแน่นอน

23 ซอฟต์แวร์สำหรับการ สื่อสารข้อมูล - Web browser: Internet Explorer, Firefox, ฯลฯ - FTP: CuteFTP, ฯลฯ

24 แนะนำการใช้ CuteFTP - ใช้รับส่งไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำเว็บ กับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ขั้นตอนสำคัญ : สร้างบัญชีการเชื่อมต่อ, สร้างการ เชื่อมต่อ, พร้อมรับส่งไฟล์ - ระวังจะสับสน ฝั่งซ้ายคือ เครื่องเรา ฝั่งขวา คือ Server - มาลองดูกัน …

25 จำลองระบบ คอมพิวเตอร์แม่ ข่าย - จำลองเครื่องคอมฯ ที่ใช้ทำเว็บ ให้เป็น แม่ข่าย ? - โปรแกรม Appserv: Apache Web Server, MySQL Database Server, PHP (Script Language) - คำว่า “Server” ทุกคำในหน้าจอนี้ หมายถึง การทำงาน อย่างหนึ่ง ภายใน เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น - มาลองติดตั้งกัน … เมื่อเสร็จแล้ว ทดสอบด้วย http://localhost จะพบหน้าเว็บเพจของ Appserv

26 Apache Web Server - ภายใน Apache พื้นที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ไหน ? - โฟลเดอร์ (Folder) ที่ใช้เก็บข้อมูล โดยปกติ คือ c:\Appserv\www - วางแผนการจัดเก็บให้ดี โดยเฉพาะการตั้งชื่อไฟล์ และ โฟลเดอร์ - ทดลองดำเนินการ … จัดการให้ดี !

27 เทคโนโลยี CMS และ HTML

28 โครงสร้าง Content Section Category A Category B Content A1 Content A2 Content B1 Content B2 Title Detail Title Detail Title Detail Title Detail

29 ระดับสิทธิ์การใช้ งาน Administrator Manager Publisher Registerดูเท่านั้น Content Sec./Grp. All

30 HTML Tech. - ภาษาที่ใช้เขียนหน้าเว็บเพจ - Web browser ทุกยี่ห้อ เข้าใจและ แปลภาษานี้ได้ - ผลจากการแปลภาษา คือ หน้าเว็บที่ เข้าใจได้โดยทั่วไป - ประกอบด้วย tag ซึ่งหมายถึง ข้อกำหนดในการแสดงผล - คือ tag เปิด, คือ tag ปิด - ภายใน tag เป็นตัวอักษร หรือ ข้อความ ที่กำหนดรูปแบบ การแสดงผล เช่น หัวข้อข่าววันนี้ - ภาษาที่ใช้เขียนหน้าเว็บเพจ - Web browser ทุกยี่ห้อ เข้าใจและ แปลภาษานี้ได้ - ผลจากการแปลภาษา คือ หน้าเว็บที่ เข้าใจได้โดยทั่วไป - ประกอบด้วย tag ซึ่งหมายถึง ข้อกำหนดในการแสดงผล - คือ tag เปิด, คือ tag ปิด - ภายใน tag เป็นตัวอักษร หรือ ข้อความ ที่กำหนดรูปแบบ การแสดงผล เช่น หัวข้อข่าววันนี้


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง เว็บไซต์ อย่าง มืออาชีพ ว่าที่ พ. ต. ต. พงศ์สยาม ทองแท้ 01-5374535.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google