งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 วางแผน / กำหนดหัวข้อ และ เนื้อหาที่จะนำเสนอ ผมจะทำเว็บข้อมูลส่วนตัว เอ๋ ! จะมีหัวข้ออะไรบ้างน่ะ อ้อนึกได้แล้ว ประวัติ, หน้าที่การงาน, ผลงาน, งานอดิเรก,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " วางแผน / กำหนดหัวข้อ และ เนื้อหาที่จะนำเสนอ ผมจะทำเว็บข้อมูลส่วนตัว เอ๋ ! จะมีหัวข้ออะไรบ้างน่ะ อ้อนึกได้แล้ว ประวัติ, หน้าที่การงาน, ผลงาน, งานอดิเรก,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  วางแผน / กำหนดหัวข้อ และ เนื้อหาที่จะนำเสนอ ผมจะทำเว็บข้อมูลส่วนตัว เอ๋ ! จะมีหัวข้ออะไรบ้างน่ะ อ้อนึกได้แล้ว ประวัติ, หน้าที่การงาน, ผลงาน, งานอดิเรก, ความภาคภูมิใจ เท่านี้ก็พอมั้ง ใช่ไหมครับ เพื่อน ๆ

3  สร้างผังความสัมพันธ์ของ ข้อมูล แบบรากต้นไม้ Home Page Home Page ประวัติ หน้าที่ การ งาน หน้าที่ การ งาน ผลงา น งาน อดิเรก งาน อดิเรก ความ ภาคภู มิใจ ความ ภาคภู มิใจ

4  กำหนดชื่อไฟล์ของเอกสาร เว็บ › ชื่อไฟล์และนามสกุลของไฟล์เอกสารเว็บ จะถูกควบคุมจาก Web Administrator › นามสกุลของไฟล์เอกสาร HTML มี 2 แบบ คือ.htm,.html › ชื่อและนามสกุลที่ใช้ เป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ไม่มีช่องว่าง › ไม่ควรใช้สัญลักษณ์พิเศษใด ๆ ยกเว้น เครื่องหมาย " ขีด –" เครื่องหมาย " อันเดอร์ สกอร์ _" › ไฟล์แรก ( ไฟล์ที่เป็น Home page) มักจะ ใช้ชื่อ index.htm หรือ index.html

5  กำหนดชื่อไฟล์ของเอกสารเว็บ index. html p01.h tml p02.h tml p03.h tml p04.h tml p05.h tml ชื่อไฟล์ควร ใช้อักษรตัว เล็กทั้งหมด

6  กำหนดการเชื่อมโยงระหว่าง เว็บเพจ index. html p01.h tml p02.h tml p03.h tml p04.h tml p05.h tml index.html p01.html p03.html p04.html p05.html index.html p01.html p02.html p04.html p05.html index.html p01.html p02.html p03.html p05.html index.html p01.html p02.html p03.html p04.html index.html p02.html p03.html p04.html p05.html

7  ออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้า ว่ามี องค์ประกอบใด แถบหัวด้านบน วัน / เดือน / ปี best view 1024x768 เมนู หน้าแรก ประวัติ หน้าที่การงาน ผลงาน งานอดิเรก ความภาคภูมิใจ ข่าวสารด้านการศึกษา..................................... ลิงก์การศึกษา.................................... ลิงก์ it ……………… รูปภาพกิจกรรมของตนเอง โลโก้ จากตัวอย่างในสไลด์ ผ่านมา จะต้อง ออกแบบหน้า เว็บเพจ ทั้งหมด 6 หน้า

8  สร้างโฟลเดอร์ › สร้างโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับ เอกสารเว็บแต่ละชุด / เรื่อง › ในโฟลเดอร์ที่สร้าง สามารถ สร้างโฟลเดอร์ย่อย เพื่อเก็บไฟล์ ให้เป็นระบบระเบียบได้ › เช่น การสร้างโฟลเดอร์ myweb ในไดรว์ D: เป็นต้น

9  จัดหาภาพ หรือสร้างภาพที่เกี่ยวข้อง กับเนื้อหา › สร้างด้วยโปรแกรมกราฟิก เช่น Adobe PhotoShop › คัดเลือกจาก ClipArt for Web เช่น CD- ROM รวมภาพ › คัดเลือกจาก Internet ( ระวัง ! เรื่อง ลิขสิทธิ์ )  ภาพที่เลือกใช้ทั้งหมด ต้องเก็บไว้ใน โฟลเดอร์ที่สร้างไว้ก่อนแล้ว Copy to….

10  สร้างเอกสารเว็บ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่น ๆ ตามที่ได้ ออกแบบไว้  ไฟล์เอกสาร HTML ทุกไฟล์จะต้องบันทึกไว้ใน โฟลเดอร์ที่สร้างไว้ก่อน รวมกับรูปภาพที่ จัดเตรียมไว้แล้ว index. html Save... p01.ht ml p02.ht ml

11  ตรวจสอบผลการเขียนเว็บเพจ ด้วย บราวเซอร์ของค่ายต่าง ๆ หลาย ๆ ค่าย เช่น Internet Explorer, Mozilla FireFox ทดส อบดู หน้า เว็บ

12 ส่งข้อมูลขึ้น (Upload) เครื่องแม่ ข่าย (Server) ตรวจสอบผลโดยการเรียกดูหน้า เว็บจากเครื่องแม่ข่าย เครื่อง คอมพิวเต อร์ที่เขียน เว็บเพจ แม่ข่าย บริการ เว็บ (Web server)

13

14

15  ผลหลังจากที่ Upload ไปบน อินเทอร์เน็ตแล้ว ทดสอบ ดูหน้า เว็บ โดย เรียก ผ่าน URL


ดาวน์โหลด ppt  วางแผน / กำหนดหัวข้อ และ เนื้อหาที่จะนำเสนอ ผมจะทำเว็บข้อมูลส่วนตัว เอ๋ ! จะมีหัวข้ออะไรบ้างน่ะ อ้อนึกได้แล้ว ประวัติ, หน้าที่การงาน, ผลงาน, งานอดิเรก,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google