งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเว็บไซค์คลังความรู้ ด้วยระบบฐานข้อมูล MySql

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเว็บไซค์คลังความรู้ ด้วยระบบฐานข้อมูล MySql"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเว็บไซค์คลังความรู้ ด้วยระบบฐานข้อมูล MySql
คลังความรู้สำนักชลประทานที่ 3

2 โปรแกรมที่ใช้งาน โปรแกรมทำเว็บไซค์ - Adobe Dreamweaver CS3
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Mysql - Appserv ( phpMyAdmin Database Manager Version ) โปรแกรมฟรีวิวเว็บไซค์ - Internet Explorer โปรแกรมอัพโหลดข้อมูล - SSH Secure File Transfer Client โปรแกรม ตกแต่งรูปภาพ - Adobe Photoshop

3 ขั้นตอนการทำงาน 1. กำหนดสภาพแวดล้อม สำหรับการเขียน Web Application ด้วยภาษา PHP
ติดตั้งโปรแกรม Appserv แล้วคุณจะได้ ฐานข้อมูล My-Sql และ Web Server ที่ชื่อว่า Apache ที่รองรับ ภาษา PHP (ในการติดตั้งมีการให้ใส่ User nameให้ใส่ว่า root ส่วน Password ไม่ต้องใส่) การตั้งค่า Site ของ Adobe Dreamweaver เพื่อเขียน ภาษา PHP ปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาแล้วเลือกเมนู Site จากนั้นเลือก คำสั่ง New Site

4 ภาพตัวอย่าง

5 กำหนดส่วนของ Local Info
ตั้งชื่อ Site เช่น Km กำหนดตำแหน่ง Folder ที่ Web Server ใช้ Run ไฟล์ .php .html .htm กำหนดตำแหน่งที่เก็บรูปภาพ กำหนดชื่อweb server ตามด้วย sub folderที่เราเก็บเช่น ชื่อ web server ส่วน Km เป็น sub folder

6

7 กำหนดส่วนของ Remote Info
เลือกรูปแบบการ เข้าถึง Network กำหนดตำแหน่ง Folder ที่ Web Server ใช้ Run ไฟล์ .php .html .htm

8

9 กำหนดส่วนของ Testing Server
เลือกรูปแบบ Server Model เลือกรูปแบบ Network เลือกตำแหน่ง Folder ที่ให้ Test Server ใส่ชื่อ Web server และ sub folder ที่ใช้ในการทดสอบการ Run เมื่อกด F12 หรือ Preview in

10

11 ดังนั้น คุณก็จะได้ site ตามที่กำหนดไว้และทุกครั้งที่มีการ Save ไฟล์ก็จะไปเก็บ ณ Folder ที่กำหนด Site ไว้ ดังรูป

12 2. การสร้างฐานข้อมูล Mysql เพื่อจัดเก็บข้อมูล
- เมื่อติดตั้งโปรแกรม Appserv เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Internet Explorer พิมพ์ว่า

13 คลิกที่ phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3
ใส่ User และ Pass ที่เราใส่ตอนลงโปรแกรมก็คือ root

14 เมื่อเข้าสู่หน้า phpMyAdmin ให้สร้างฐานข้อมูลใหม่ โดยใช้ชื่อว่า km

15 สร้างตารางใหม่ กำหนดชื่อตารางเป็น gallery จำนวน 3 ฟิล
และตั้งค่า

16 3. การใช้ ภาษา PHP โดย เขียน Code
สร้าง Folder เพื่อจัดเก็บรูปภาพ shotdev

17 สร้างหน้า From เพื่อส่งข้อมูล php_upload1.php

18 สร้างหน้ารับข้อมูลที่ส่งมาจาก From แล้วนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล php_upload2.php

19 สร้างหน้าแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง php_upload3.php

20

21 ทดสอบผลการทำงานของระบบ เข้า Internet Explorer พิมพ์ว่า http://localhost/km/php_upload1.php

22

23

24 การจัดการเว็บไซค์ คลังความรู้สำนักชลประทานที่ 3

25 ผู้ดูแล Login เข้าสู่ระบบ

26 หน้าหลักการจัดการระบบ คลังความรู้

27 หน้าจัดการในส่วนของคลังความรู้

28 หน้าแสดงองค์ความรู้ในหมวด

29 หน้าแก้ไขข้อมูลองค์ความรู้

30 หน้าแสดงข้อมูลองค์ความรู้ และลบข้อมูล

31 ประโยชน์ที่ได้รับ การเพิ่มองค์ความรู้ ง่ายๆผ่านทางเว็บไซค์ ลดขั้นตอน และความยุ่งยากในการเพิ่มข้อมูล หรือจัดการเว็บไซค์ในส่วนต่างๆ ผู้ดูแลระบบจัดการเว็บไซค์ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนเว็บไซค์ ทั้งภาษา HTML หรือ PHP สามารถเก็บข้อมูล ในการเข้าชมของแต่ละหมวด และในแต่ละองค์ความรู้ แบ่งหมวดองค์ความรู้ชัดเจน สามารถค้นหาข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น สามารถตรวจสอบ จำนวนความรู้ในหมวดต่างๆ และจำนวนความรู้ทั้งหมด พร้อมแสดง จำนวน และแสดงการอัพเดทข้อมูลได้ จากหน้าเพจเดียว

32 ทีมงาน นายนุกูล พูลทองคำ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป นายเกรียงศักดิ์ นาคยิ้ม เว็บมาสเตอร์ น.ส.กัญจิรา ปานขาว ถ่ายภาพ นายรุจ แก้วทรงกรด นิรัติศัย ชูหลำ ถ่ายวีดีโอ และตัดต่อ

33 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเว็บไซค์คลังความรู้ ด้วยระบบฐานข้อมูล MySql

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google