งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเว็บไซค์ คลังความรู้ ด้วยระบบฐานข้อมูล M Y S QL คลังความรู้สำนัก ชลประทานที่ 3 www.rio3km.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเว็บไซค์ คลังความรู้ ด้วยระบบฐานข้อมูล M Y S QL คลังความรู้สำนัก ชลประทานที่ 3 www.rio3km.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเว็บไซค์ คลังความรู้ ด้วยระบบฐานข้อมูล M Y S QL คลังความรู้สำนัก ชลประทานที่ 3 www.rio3km.com

2 โปรแกรมที่ใช้งาน โปรแกรมทำเว็บไซค์ - Adobe Dreamweaver CS3 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Mysql - Appserv ( phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3 ) โปรแกรมฟรีวิวเว็บไซค์ - Internet Explorer โปรแกรมอัพโหลดข้อมูล - SSH Secure File Transfer Client โปรแกรม ตกแต่งรูปภาพ - Adobe Photoshop

3 ขั้นตอนการทำงาน 1. กำหนดสภาพแวดล้อม สำหรับการเขียน W EB A PPLICATION ด้วยภาษา PHP ติดตั้งโปรแกรม Appserv แล้วคุณจะได้ ฐานข้อมูล My- Sql และ Web Server ที่ชื่อว่า Apache ที่รองรับ ภาษา PHP ( ในการติดตั้งมีการให้ใส่ User name ให้ใส่ว่า root ส่วน Password ไม่ต้องใส่ ) การตั้งค่า Site ของ Adobe Dreamweaver เพื่อเขียน ภาษา PHP ปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาแล้วเลือกเมนู Site จากนั้นเลือก คำสั่ง New Site

4 ภาพตัวอย่าง

5 กำหนดส่วนของ Local Info ตั้งชื่อ Site เช่น Km กำหนดตำแหน่ง Folder ที่ Web Server ใช้ Run ไฟล์.php.html.htm กำหนดตำแหน่งที่เก็บรูปภาพ กำหนดชื่อ web server ตามด้วย sub folder ที่เราเก็บเช่น http://localhost ชื่อ web server ส่วน Km เป็น sub folder

6

7 กำหนดส่วนของ Remote Info เลือกรูปแบบการ เข้าถึง Network กำหนดตำแหน่ง Folder ที่ Web Server ใช้ Run ไฟล์.php.html.htm

8

9 กำหนดส่วนของ Testing Server เลือกรูปแบบ Server Model เลือกรูปแบบ Network เลือกตำแหน่ง Folder ที่ให้ Test Server ใส่ชื่อ Web server และ sub folder ที่ใช้ในการทดสอบ การ Run เมื่อกด F12 หรือ Preview in

10

11 ดังนั้น คุณก็จะได้ SITE ตามที่กำหนดไว้และ ทุกครั้งที่มีการ S AVE ไฟล์ก็จะไปเก็บ ณ F OLDER ที่กำหนด S ITE ไว้ ดังรูป

12 2. การสร้างฐานข้อมูล M YSQL เพื่อจัดเก็บข้อมูล - เมื่อติดตั้งโปรแกรม Appserv เรียบร้อยแล้ว ให้เปิด โปรแกรม Internet Explorer พิมพ์ว่า http://localhost/

13 คลิกที่ phpMyAdmin Database Manager Version 2.10.3 ใส่ User และ Pass ที่เราใส่ตอนลงโปรแกรมก็คือ root

14 เมื่อเข้าสู่หน้า phpMyAdmin ให้สร้างฐานข้อมูล ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า km

15 สร้างตารางใหม่ กำหนดชื่อตารางเป็น gallery จำนวน 3 ฟิล และตั้งค่า

16 3. การใช้ ภาษา PHP โดย เขียน C ODE สร้าง Folder เพื่อจัดเก็บรูปภาพ shotdev

17 สร้างหน้า From เพื่อส่งข้อมูล php_upload1.php

18 สร้างหน้ารับข้อมูลที่ส่งมาจาก From แล้วนำไป เก็บไว้ในฐานข้อมูล php_upload2.php

19 สร้างหน้าแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง php_upload3.php

20

21 ทดสอบผลการทำงานของระบบ เข้า Internet Explorer พิมพ์ว่า http://localhost/km/php_upload1.php

22

23

24 การจัดการเว็บไซค์ คลังความรู้สำนัก ชลประทานที่ 3

25 ผู้ดูแล Login เข้าสู่ระบบ

26 หน้าหลักการจัดการระบบ คลังความรู้

27 หน้าจัดการในส่วนของคลังความรู้

28 หน้าแสดงองค์ความรู้ในหมวด

29 หน้าแก้ไขข้อมูลองค์ความรู้

30 หน้าแสดงข้อมูลองค์ความรู้ และลบข้อมูล

31 ประโยชน์ที่ได้รับ การเพิ่มองค์ความรู้ ง่ายๆผ่านทางเว็บไซค์ www.rio3.com ลดขั้นตอน และความยุ่งยากในการเพิ่มข้อมูล หรือจัดการ เว็บไซค์ในส่วนต่างๆ ผู้ดูแลระบบจัดการเว็บไซค์ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการ เขียนเว็บไซค์ ทั้งภาษา HTML หรือ PHP สามารถเก็บข้อมูล ในการเข้าชมของแต่ละหมวด และใน แต่ละองค์ความรู้ แบ่งหมวดองค์ความรู้ชัดเจน สามารถค้นหาข้อมูล องค์ ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น สามารถตรวจสอบ จำนวนความรู้ในหมวดต่างๆ และ จำนวนความรู้ทั้งหมด พร้อมแสดงจำนวน และแสดงการ อัพเดทข้อมูลได้ จากหน้าเพจเดียว

32 ทีมงาน นายนุกูล พูลทองคำ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ ฝ่าย บริหารทั่วไป นายเกรียงศักดิ์ นาคยิ้ม เว็บมาสเตอร์ น. ส. กัญจิรา ปานขาว ถ่ายภาพ นายรุจ แก้วทรงกรด นิรัติศัย ชูหลำ ถ่ายวีดีโอ และตัดต่อ

33 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเว็บไซค์ คลังความรู้ ด้วยระบบฐานข้อมูล M Y S QL คลังความรู้สำนัก ชลประทานที่ 3 www.rio3km.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google