งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำผังชุมชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ขวาง โดยการมีส่วนร่วม สถานที่ : ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำผังชุมชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ขวาง โดยการมีส่วนร่วม สถานที่ : ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำผังชุมชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ขวาง โดยการมีส่วนร่วม สถานที่ : ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขวาง ปีที่ดำเนินการ : ปี 2554 1. การให้ความรู้ด้าน การผังเมือง

2 2. การระดมความ คิดเห็น 3. การนำเสนอ ความเห็น

3 4. แผนที่แผนผังที่ เกี่ยวข้อง ผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ ที่ดินในอนาคต การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน ของตำบลไผ่ขวาง ศักยภาพ ปัญหา และข้อจำกัด ของพื้นที่ตำบลไผ่ขวาง


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำผังชุมชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ขวาง โดยการมีส่วนร่วม สถานที่ : ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัด สระบุรี เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google