งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Image Consultant and Services Co., Ltd. I M Books Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Image Consultant and Services Co., Ltd. I M Books Co., Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Image Consultant and Services Co., Ltd. I M Books Co., Ltd.

2 DVD Knowledge Training New Solutions for Your Business หลักสูตรอบรม / สัมมนาที่เข้มข้นด้วย เนื้อหา อัพเดท ครบถ้วน ถูกพัฒนาใน รูปแบบของ DVD Knowledge

3 กลยุทธ์สร้างทีมขั้นเทพ “ สร้าง Team Work ไม่ใช่ เรื่องยาก ” พบกับกลยุทธ์และเทคนิค การสร้างทีมงานแบบ เหนือชั้น พร้อมเรียนรู้ แนวคิด การสื่อสาร การ ปรับตัว และการพัฒนา ทัศนคติเชิงบวกในการ ปฏิบัติงานด้วย Workshop เสริมวิธีการ กำหนดเป้าหมาย และ บทบาทการพัฒนาทีมงาน ของพนักงานให้มี ประสิทธิภาพ ความยาวดีวีดี 3.17 ชั่วโมง อาจารย์ ณรงค์ มโนวชิรสรรค์ Management Best Seller

4 Competency กับการพัฒนา บุคลากร Best Seller เรียนรู้และเข้าใจระบบ Competency Based Management ที่เป็นตัว ช่วยสำคัญในงานพัฒนา บุคลากร โดยชี้ให้เห็น ความสำคัญ องค์ประกอบ ของ Competency เจาะลึกการจัดหมวดหมู่ ของ Competency เพื่อ ใช้ในการบริหารงาน และ วิธีการกำหนดระดับ Competency เพื่อ ประโยชน์ในงานบริหาร บุคคล ความยาวดีวีดี 3.17 ชั่วโมง อาจารย์ กิตติคุณ วัชรมณเฑียร Human Resource

5 ขายแบบไม่เกรงใจใคร เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้า สมัยใหม่ โดยการใช้ ทฤษฏีการตลาด ทั้ง 4P และ 4C การอ่านใจลูกค้า จากท่าทางการโต้ตอบ เทคนิคการเปิดใจลูกค้าให้ คล้อยตามแล้วจึงเสนอ ขาย รวมถึงการสื่อสาร และการฟังสำหรับนักขาย มืออาชีพ เพื่อการเสนอ ขายที่ตรงใจลูกค้า ความยาวดีวีดี 2.10 ชั่วโมง อาจารย์ วุฒิชัย จิต ตินันท์ Sales Best Seller

6 DVD Knowledge Training Management Series Human Resource Series SalesSeries Marketing Series สามารถสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ 02-240-3939-46 และตามศูนย์ หนังสือชั้นนำทั่วไป หรือติดต่อที่ www.ig2u.com


ดาวน์โหลด ppt Image Consultant and Services Co., Ltd. I M Books Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google