งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประสานงาน - ให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ - การแก้ปัญหาจากการแบ่งง งาน - เพิ่มพูลผลงานให้ได้สูงสุด ลักษณะของการประสานงาน - การจัดงานให้สอดคล้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประสานงาน - ให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ - การแก้ปัญหาจากการแบ่งง งาน - เพิ่มพูลผลงานให้ได้สูงสุด ลักษณะของการประสานงาน - การจัดงานให้สอดคล้องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประสานงาน - ให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ - การแก้ปัญหาจากการแบ่งง งาน - เพิ่มพูลผลงานให้ได้สูงสุด ลักษณะของการประสานงาน - การจัดงานให้สอดคล้องกัน ปราศจากการขัดแย้ง - การร่วมมือร่วมใจกัน

3 การจัดแผนผัง หน้าที่ การจัดแผนผัง หน้าที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการ งบประมาณ งบประมาณ การติดต่อแบบไม่เป็นทางการ การติดต่อแบบไม่เป็นทางการ เจ้าหน้าที่ประสานงานเฉพาะ กิจ เจ้าหน้าที่ประสานงานเฉพาะ กิจ การฝึกอบรม / พัฒนาบุคคล การฝึกอบรม / พัฒนาบุคคล การบำรุงขวัญ การบำรุงขวัญ 1. ภายใน ทีมงานเทคนิคการประสานงาน

4 กำหนดอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ กำหนดอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการกลาง ประชุมสัมมนา ประชุมสัมมนา 2. ระหว่างทีมงาน

5 ประโยชน์ของการ ประสานงาน ช่วยให้การทำงานบรรลุ เป้าหมาย ช่วยให้การทำงานบรรลุ เป้าหมาย โดยราบรื่นและรวดเร็ว โดยราบรื่นและรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา ช่วยประหยัดเวลา ช่วยลดข้อขัดแย้งในการ ทำงาน ช่วยลดข้อขัดแย้งในการ ทำงาน ช่วยให้มีการปฏิบัติงานเป็น หมู่คณะ ช่วยให้มีการปฏิบัติงานเป็น หมู่คณะ ช่วยให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ช่วยให้เกิดความคิดใหม่ ๆ

6 ปัญหาและอุปสรรคของการ ประสานงาน การขาดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติ การขาดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติ การไม่มีแผนการทำงาน การไม่มีแผนการทำงาน การก้าวก่ายหน้าที่ระหว่างทีมงาน การก้าวก่ายหน้าที่ระหว่างทีมงาน การขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี การขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี การขาดนิเทศงานที่ดี การขาดนิเทศงานที่ดี ดำเนินนโยบายต่างกัน ดำเนินนโยบายต่างกัน มีความสามารถเฉพาะตัว มีความสามารถเฉพาะตัว ขาดความสามารถเฉพาะกลุ่ม ขาดความสามารถเฉพาะกลุ่ม ขาด วินัย ในการทำงาน ขาด วินัย ในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt การประสานงาน - ให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ - การแก้ปัญหาจากการแบ่งง งาน - เพิ่มพูลผลงานให้ได้สูงสุด ลักษณะของการประสานงาน - การจัดงานให้สอดคล้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google