งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.ส. บุญศรี โชติวรรณวิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.ส. บุญศรี โชติวรรณวิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.ส. บุญศรี โชติวรรณวิวัฒน์
เทคนิคการประสานงาน โดย น.ส. บุญศรี โชติวรรณวิวัฒน์

2 ลักษณะของการประสานงาน
- ให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ - การแก้ปัญหาจากการแบ่งงงาน - เพิ่มพูลผลงานให้ได้สูงสุด ลักษณะของการประสานงาน - การจัดงานให้สอดคล้องกัน ปราศจากการขัดแย้ง - การร่วมมือร่วมใจกัน

3 เทคนิคการประสานงาน 1. ภายในทีมงาน การจัดแผนผัง หน้าที่ คณะกรรมการ
1. ภายในทีมงาน การจัดแผนผัง หน้าที่ คณะกรรมการ งบประมาณ การติดต่อแบบไม่เป็นทางการ เจ้าหน้าที่ประสานงานเฉพาะกิจ การฝึกอบรม / พัฒนาบุคคล การบำรุงขวัญ

4 2. ระหว่างทีมงาน กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการกลาง ประชุมสัมมนา

5 ประโยชน์ของการประสานงาน
ช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย โดยราบรื่นและรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลา ช่วยลดข้อขัดแย้งในการทำงาน ช่วยให้มีการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ช่วยให้เกิดความคิดใหม่ ๆ

6 ปัญหาและอุปสรรคของการประสานงาน
การขาดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติ การไม่มีแผนการทำงาน การก้าวก่ายหน้าที่ระหว่างทีมงาน การขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี การขาดนิเทศงานที่ดี ดำเนินนโยบายต่างกัน มีความสามารถเฉพาะตัว ขาดความสามารถเฉพาะกลุ่ม ขาดวินัยในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt น.ส. บุญศรี โชติวรรณวิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google