งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

High Performance Concrete

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "High Performance Concrete"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 High Performance Concrete
คอนกรีตประสิทธิภาพสูง โดย นางสาวนัฐกาญจน์ รัตนจันทร เลขที่ นางสาวนุชจรีย์ รอดแก้ว เลขที่ .

2 หลักการ คอนกรีต มีคุณสมบัติในการกักเก็บและสะสมความร้อนได้มากทั้งความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝง นิยมใช้ในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น สัดส่วนโดยปริมาตรของคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร(1 คิว) คือ ปูน:หิน:ทราย เท่ากับ 1:2:4 ใชปูนร้อยละ 15% ของคอนกรีต ประมาณ กก. หินและทรายร้อยละ 85% ประมาณ กก. ใช้พลังงงานในกระบวนการผลิตและขนส่งหิน-ทราย รวมประมาณ kW/h พลังงานที่ใช้ทั้งหมดต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร ประมาณ 2 เท่าของพลังงานที่ใช้ผลิตปูน

3 K BLOCK เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบา ของระบบฟองอากาศกับมอร์ต้า เพื่อให้มีน้ำหนักเบาและมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนและป้องกันเสียงดีกว่าคอนกรีตและอิฐมอญหลายเท่า วัสดุ ปูน ทราย น้ำ และน้ำยาโฟม ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน คุณสมบัติของตอนกรีตมวลเบาขึ้นอยู่ที่น้ำยาโฟมที่มีคุณภาพ การผสมมอร์ต้า (ซีเมนต์ ทราย น้ำ)และการเติมฟองอากาศ มีลักษณะเหมือนคอนกรีตธรรมดาทั่วไป แต่มีความแข็งแรงทนทานมากกว่า และน้ำหนักเบา

4 การเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม
เมื่อทราบถึงผลกระทบของสภาวะโลกร้อนจึงมีการค้น วิจัย และพัฒนา และเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีกระบวนการเผาไหม้ในการผลิตจึงไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติมให้กับชั้นบรรยากาศ แตกต่างกับกระบวนการผลิตอิฐมอญ ที่กระบวนการหลักต้องใช้การเผาเป็นเวลานานอย่างน้อย 7 วัน สิ้นเปลืองทั้งวัสดุเชื้อเพลิงและเป็นผลเสียต่อชั้นบรรยากาศ ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น ระหว่างกระบวนการผลิตได้มีการนำวัตถุดิบกับมาใช้ใหม่ ทั้งกลับไปเป็นส่วนผสมของกระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือเป็นตัวตั้งต้นของการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่มีของเสียในกระบวนการผลิตเลย ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุด

5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
การฉีดน้ำยาโฟม

6 ข้อดี กำจัดขยะประเภทโฟม ป้องกันความร้อน ป้องกันเสียงรบกวน ทนไฟได้นาน
ดูดซึมน้ำน้อย ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรา แข็งแรง ทนทาน คอนกรีตมีน้ำหนักเบา ไม่ทรุดตัว ป้องกันความร้อน ทำหน้าที่เป็นฉนวน สามารถเทสลับกับพื้นทั่วไปเพื่อปรับระดับก่อนปูกระเบื้อง ไม้ปาแก้ พรม

7 ข้อด้อย ต้องมีการซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น(เครื่องมิกเซอร์)
คนส่วนมากไม่นิยมใช้กัน การผลิตซับซ้อนยิ่งขึ้น

8 ตัวอย่างการใช้งาน บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด สำนักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 11 หมู่ 9 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ผลิตภัณฑ์สมาร์ทคอนกรีตหรืคอนกรีตมวลเบา เป็นวัสดุก่อผนังสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ ใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การใช้งานคอนกรีตเบาโดยการก่อผนัง

9 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
คอนกรีตมวลเบามีราคาสูงเนื่องจากการผลิตที่มีกรรมวิธีที่ซับซ้อนขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น บุคคลทั่วไปไม่กล้าใช้เนื่องจากขาดการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ แนวทางการแก้ไข ผู้ผลิตควรมีการคิดค้นกรรมวิธีการผลิตที่ทำให้คอนกรีตมวลเบามีราคาที่ต่ำลงเพื่อให้ผู้บริโภคสนใจที่จะเลือกนำมาใช้งาน มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่สนใจและรู้จักของผู้บริโภค

10 ข้อมูลแหล่งที่มา การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 6 ชะอำ เพชรบุรี “วิศวกรโยธาช่วยอนุรักษ์พลังงานจำนวนมหาศาล” Significant Energy Conservation From Civil Engineering Design ดร.สุนทร บุญญาธิการ ศาสตราจารย์คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชัชวาล เศรษฐบุตร. คอนกรีตเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร เดอะฟินต์อินเตอร์เนชั่นแนล 2536 บรษัท สมาร์ทคอนกรีต เลขที่ 11 หมู่ 9 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt High Performance Concrete

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google