งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

High Performance Concrete. คอนกรีต ประสิทธิภาพสูง โดย นางสาวนัฐกาญจน์ รัตนจันทร เลขที่ 27 นางสาวนุชจรีย์ รอดแก้ว เลขที่ 31.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "High Performance Concrete. คอนกรีต ประสิทธิภาพสูง โดย นางสาวนัฐกาญจน์ รัตนจันทร เลขที่ 27 นางสาวนุชจรีย์ รอดแก้ว เลขที่ 31."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 High Performance Concrete. คอนกรีต ประสิทธิภาพสูง โดย นางสาวนัฐกาญจน์ รัตนจันทร เลขที่ 27 นางสาวนุชจรีย์ รอดแก้ว เลขที่ 31

2 หลักการ คอนกรีต มีคุณสมบัติในการกักเก็บและสะสม ความร้อนได้มากทั้งความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝง นิยมใช้ในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น สัดส่วนโดยปริมาตรของคอนกรีต 1 ลูกบาศก์ เมตร (1 คิว ) คือ ปูน : หิน : ทราย เท่ากับ 1:2:4 ใช ปูนร้อยละ 15% ของคอนกรีต ประมาณ 305 กก. หินและทรายร้อยละ 85% ประมาณ 1910 กก. ใช้ พลังงงานในกระบวนการผลิตและขนส่งหิน - ทราย รวม ประมาณ 24.4 kW/h พลังงานที่ใช้ทั้งหมดต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์ เมตร ประมาณ 2 เท่าของพลังงานที่ใช้ผลิตปูน

3 K BLOCK เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิต คอนกรีตมวลเบา ของระบบฟองอากาศ กับมอร์ต้า เพื่อให้มีน้ำหนักเบาและมีคุณสมบัติ ป้องกันความร้อนและป้องกันเสียงดีกว่า คอนกรีตและอิฐมอญหลายเท่า วัสดุ ปูน ทราย น้ำ และน้ำยาโฟม ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน คุณสมบัติของตอนกรีตมวลเบาขึ้นอยู่ที่ น้ำยาโฟมที่มีคุณภาพ การผสมมอร์ต้า ( ซีเมนต์ ทราย น้ำ ) และการเติมฟองอากาศ มีลักษณะเหมือนคอนกรีตธรรมดาทั่วไป แต่มีความแข็งแรงทนทานมากกว่า และ น้ำหนักเบา

4 การเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ พลังงานสิ่งแวดล้อม เมื่อทราบถึงผลกระทบของสภาวะโลกร้อนจึงมี การค้น วิจัย และพัฒนา และเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ใช้พลังงานน้อย ที่สุด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีกระบวนการเผาไหม้ในการผลิตจึงไม่ก่อให้เกิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติมให้กับชั้นบรรยากาศ แตกต่างกับกระบวนการผลิตอิฐมอญ ที่กระบวนการหลัก ต้องใช้การเผาเป็นเวลานานอย่างน้อย 7 วัน สิ้นเปลืองทั้งวัสดุเชื้อเพลิงและเป็นผลเสียต่อชั้น บรรยากาศ ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น ระหว่างกระบวนการผลิตได้มีการนำวัตถุดิบกับมาใช้ ใหม่ ทั้งกลับไปเป็นส่วนผสมของกระบวนการผลิตอีก ครั้ง หรือเป็นตัวตั้งต้นของการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่มีของเสียในกระบวนการผลิตเลย ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุด

5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ คอนกรีตมวลเบา การฉีดน้ำยาโฟม

6 ข้อดี กำจัดขยะประเภทโฟม ป้องกันความร้อน ป้องกันเสียงรบกวน ทนไฟได้นาน ดูดซึมน้ำน้อย ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรา แข็งแรง ทนทาน คอนกรีตมีน้ำหนักเบา ไม่ทรุดตัว ป้องกันความร้อน ทำหน้าที่เป็นฉนวน สามารถเทสลับกับพื้นทั่วไปเพื่อปรับ ระดับก่อนปูกระเบื้อง ไม้ปาแก้ พรม

7 ข้อด้อย ต้องมีการซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ( เครื่องมิกเซอร์ ) คนส่วนมากไม่นิยมใช้กัน การผลิตซับซ้อนยิ่งขึ้น

8 ตัวอย่างการใช้งาน บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด สำนักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 11 หมู่ 9 ต. หนองอิรุณ อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี ผลิตภัณฑ์สมาร์ทคอนกรีตหรืคอนกรีต มวลเบา เป็นวัสดุก่อผนังสามารถช่วย ประหยัดพลังงานได้ ใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การใช้งานคอนกรีตเบาโดยการ ก่อผนัง

9 ปัญหาและอุปสรรค คอนกรีตมวลเบามีราคาสูงเนื่องจากการผลิตที่มีกรรมวิธีที่ ซับซ้อนขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น บุคคลทั่วไปไม่กล้าใช้เนื่องจากขาดการโฆษณาผ่านสื่อ ต่างๆ แนวทางการแก้ไข ผู้ผลิตควรมีการคิดค้นกรรมวิธีการผลิตที่ทำให้คอนกรีตมวล เบามีราคาที่ต่ำลงเพื่อให้ผู้บริโภคสนใจที่จะเลือกนำมาใช้ งาน มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่ สนใจและรู้จักของผู้บริโภค

10 ข้อมูลแหล่งที่มา การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 6 ชะอำ เพชรบุรี 2543 “ วิศวกรโยธาช่วย อนุรักษ์พลังงานจำนวนมหาศาล ” Significant Energy Conservation From Civil Engineering Design ดร. สุนทร บุญญาธิการ ศาสตราจารย์คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชัชวาล เศรษฐบุตร. คอนกรีตเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร เดอะฟินต์อินเตอร์เนชั่นแนล 2536 บรษัท สมาร์ทคอนกรีต เลขที่ 11 หมู่ 9 ต. หนองอิรุณ อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt High Performance Concrete. คอนกรีต ประสิทธิภาพสูง โดย นางสาวนัฐกาญจน์ รัตนจันทร เลขที่ 27 นางสาวนุชจรีย์ รอดแก้ว เลขที่ 31.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google