งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบ แป้ง ในผงซักฟอก นำเสนอ ดร. สุมน คณานิตย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบ แป้ง ในผงซักฟอก นำเสนอ ดร. สุมน คณานิตย์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบ แป้ง ในผงซักฟอก นำเสนอ ดร. สุมน คณานิตย์

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดความสบายใจในการใช้ผงซักฟอก 2. สามารถเลือกซื้อผงซักฟอกที่มีคุณภาพได้ถูกต้อง 3. มีวิจารณญาณในการชมโฆษณามากขึ้นไม่ถูกหลอกตา

3 1. ต้องมีพลังในการขจัดคราบสกปรกสูง สา มารถึงสิ่งสกปรกออกจากเนื้อผ้าได้ดี 2. ต้องมีสาระกระตุ้นที่สามารถแตกตัวและ ละลายน้ำได้รวดเร็ว ทำความสะอาดได้ทันที 3. ต้องมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 4. ต้องมีสารป้องกันสนิม 5. มีสารเพิ่มความสดใสและความขาวให้ เนื้อผ้า 6. ต้องมีสารป้องกันสิ่งสกปรกไหลกลับเข้าไป ติดเสื้อผ้าได้อีก 7. ต้องไม่มีแป้งเป็นสารเพิ่มปริมาณ เพราะแป้ง จะทำให้ผ้าเหม็นบูด 8. ต้องไม่มีสารฟอสเฟต ซึ่งจะกัดผ้าทำให้ผ้า ซีดเร็ว และเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของผลซักฟอกที่ดี คือ

4 อุปกรณ์การทดลอง 1. แก้วพลาสติกใส 2. ผงซักฟอก 3. น้ำ 4. ช้อน ( ชา )

5 ก่อนใส่ผงซักฟอก

6 บรีส

7 นำผงซักฟอกยี่ห้อบรีส 1 ช้อนชาเทลง ในน้ำที่เตรียมไว้ แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอน

8 เปา

9 นำผงซักฟอกยี่ห้อเปา 1 ช้อนชาเทลงใน น้ำที่เตรียมไว้ แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอน

10 โอโม

11 นำผงซักฟอกยี่ห้อโอโม 1 ช้อนชาเทลง ในน้ำที่เตรียมไว้ แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอน

12 ยี่ห้อ บรีส มี ลักษณะ ดังนี้ ผงซักฟอ กแตกตัว ได้ดี มี ผงซักฟอ ก ตกตะกอ นอยู่น้อย

13 ยี่ห้อ เปา มีลักษณะ ดังนี้ ผงซักฟอก แตกตัวไม่ มาก มีการ ตกตะกอน มาก พอสมควร

14 ยี่ห้อ โอ โม มี ลักษณะ ดังนี้ ผงซักฟอก ไม่แตกตัว แต่กลาย เป็น ตกตะกอน อยู่ก้นแก้ว หมดเลย

15 สรุป ยี่ห้อที่มีแป้งผสมมากที่สุดคือ ยี่ห้อ โอโม ยี่ห้อที่มีแป้งผสมอยู่น้อยที่สุดคือยี่ห้อ บรีส ผงซักฟอกที่ดี ต้องไม่มีแป้งและสารฟอสเฟตเป็นส่วนผสม

16 สมาชิก ( ม.1/2) ด. ญ. เบญจมาพร เปลี่ยนสายสืบ เลขที่ 32 ด. ญ. พิชชาพา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37 ด. ญ. นันท์นพิน เซ็นนิล เลขที่ 29 ด. ญ. ฮัญญา โกสุมพันธุ์ เลขที่ 59 ด. ช. คมสันต์ คงคะชาติ เลขที่ 4 ด. ช. นวัต เทียนหรัญ เลขที่ 28


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบ แป้ง ในผงซักฟอก นำเสนอ ดร. สุมน คณานิตย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google