งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 27)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 27)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 27)
เทคนิคการจัดทำสื่อ...ทุนชุมชน แผ่นพับที่น่าสนใจ

2 นำเสนอโดย..... อาจารย์อ้อ สุธาสินี

3 เทคนิค การจัดทำสื่อ ทุนชุมชน แผ่นพับ ......ที่น่าสนใจ.......
เทคนิค การจัดทำสื่อ ทุนชุมชน แผ่นพับ ที่น่าสนใจ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน มีหลายวิธี แผ่นพับ นับเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถทำได้ และมีต้นทุนการผลิตไม่แพงนัก แต่....สำคัญทำอย่างไร ให้เป็นที่น่าอ่าน และน่าสนใจ ซึ่งนับว่ามีปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่า.....จะเป็นเนื้อหาของสื่อ ตัวอักษร สีสัน คำคมฯลฯทุกอย่างจะต้องลงตัว ถึงจะ OK สำหรับแผ่นพับที่น่าสนใจ เรื่องทุนชุมชน นั้น สิ่งที่ควรมีในเนื้อหาได้แก่ ความหมาย ประเภทของทุน ภาพประกอบของทุนแต่ละประเภท ( คัดเลือกภาพที่มีความคมชัด/ชัดเจน ) เนื้อหาต่างๆต้องกระชับ ได้ใจความ และที่สำคัญรูปแบบ/

4 เนื้อหา (ต่อ) ภาพลักษณ์ของแผ่นพับ ปัจจุบันที่นิยมควรมีขนาด 28 x9.5 นิ้วพับ 3 กระดาษอาร์ต 210 แกรม พิมพ์ 4 สี อาบยูบี ซึ่งจะมองดูสวยงามน่าสนใจ พร้อมสีสันกลมกลืน สะดุดตา น่าประทับใจ ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึง ( สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนดำเนินการ) ควรจัดทำสื่อ ( แผ่นพับ ทุนชุมชน ต้องมีการออกแบบ เค้าโครงก่อนว่าเป็นอย่างไร) บรรจุเนื้อหา ข้อความที่มีความหมาย กะทัดรัด ได้ใจความ

5 ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึง
3. รูปภาพประกอบทุนชุมชน 5 ประเภท ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน คำคม ที่มีความหมายประทับใจ เช่น ทุนชุมชน ทุกคนต้องรักษา อนุรักษ์ พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม สำหรับด้านหลังมีคำว่า Community Capital พร้อมภาพประกอบของทุนประเภทต่างๆ 5 ประเภท ( ควรมีภาพที่คมชัด) 6. สำหรับด้านใน หน้าแรกเป็นภาพทุนต่างๆ 5 ประเภท

6 ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึง (ต่อ)
7. แผ่นกลาง เป็นความหมายของทุนชุมชน และประเภททุนชุมชน พร้อมรายละเอียด ทุนแต่ละประเภทสั้นๆ เพื่อความเข้าใจสำหรับผู้อ่าน8. แผ่นพับด้านหลัง จะเป็นตราต้นสังกัด ในที่นี้ คือ ตรากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมสถานที่ที่สามารถติดต่อได้.....ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ http //www. cdd. go th

7 ขุมความรู้ 1. กำหนดการจัดการความรู้ เนื้อหาทุนชุมชนให้กระชับ สร้างความรู้ความเข้าใจเนื้อหาทุนชุมชนที่จะเผยแพร่ จัดหมวดหมู่/กลั่นกรองเนื้อหาทุนชุมชนให้รัดกุม/ชัดเจน กำหนดรูปแบบ/สีสันให้สวยงาม สำหรับประชาสัมพันธ์

8 แก่นความรู้ 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เนื้อหาที่จะทำแผ่นพับ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดหมวดหมู่/ กลั่นกรองเนื้อหา ข้อความ คำคมต่างๆ ให้กระชับ และได้ใจความที่สะดุดตาสะดุดใจ ออกแบบเผยแพร่ แผ่นพับ ให้เป็นที่น่าสนใจ

9 แนวคิด/ความรู้ที่นำมาใช้
1. การจัดการความรู้เรื่อง ทุนชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม (กรณีมีการทำงานหลายคน)

10 แล้วพบกันใหม่เมื่อคิดถึงกัน
จาก...อาจารย์อ้อ

11 อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ได้รับการขอบคุณจาก อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 11


ดาวน์โหลด ppt ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 27)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google