งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องพิมพ์ (Printer)  เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer) เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)  เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink- Jet Printer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องพิมพ์ (Printer)  เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer) เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)  เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink- Jet Printer)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องพิมพ์ (Printer)  เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer) เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)  เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink- Jet Printer) เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink- Jet Printer)  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)  พล็อตเตอร์ (plotter) พล็อตเตอร์ (plotter)  กระดาษที่ใช้พิมพ์ กระดาษที่ใช้พิมพ์

2 เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer) เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์นี้ใช้หลักการ สร้างจุด ลงบน กระดาษโดยตรง หัวพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์ มีลักษณะเป็นหัวเข็ม (pin) เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งใดลงบน กระดาษ หัวเข็มที่อยู่ในตำแหน่งที่ ประกอบกันเป็น ข้อมูลดังกล่าวจะยื่นลำ หน้าหัวเข็มอื่น เพื่อไปกระแทกผ่านผ้า หมึก ลงบนกระดาษ ก็จะทำให้เกิดจุด ความคมชัดของข้อมูลบน กระดาษขึ้นอยู่ กับจำนวนจุด ถ้าจำนวนจุดยิ่งมากข้อมูลที่ พิมพ์ลงบนกระดาษก็ยิ่งคมชัดมากขึ้น เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ เหมาะสำหรับ งานที่พิมพ์แบบฟอร์มที่ต้องการซ้อนแผ่น ก๊อปปี้ หลาย ๆ ชั้น เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ใช้ กระดาษต่อเนื่องในการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ ชนิดนี้จะยัง คงมีใช้อยู่ตามองค์กรราชการ

3 เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink- Jet Printer) เครื่องพิมพ์พ่นหมึก สามารถพิมพ์ ตัวอักษรที่มีรูปแบบ และขนาดที่แตกต่าง กันมาก ๆ รวมไปถึง พิมพ์งานกราฟิกที่ ให้ผลลัพธ์ คมชัดกว่าเครื่องพิมพ์ดอต แมทริกซ์ เทคโนโลยีที่เครื่องพิมพ์พ่น เป็น การพ่นหมึกหยดเล็ก ๆ ไปที่กระดาษ หยดหมึกจะมีขนาดเล็กมาก แต่ละจุดจะ อยู่ในตำแหน่งที่เมื่อประกอบกันแล้วจะ เป็นตัวอักษร หรือรูปภาพตามความ ต้องการ การพิมพ์แบบนี้จะพิมพ์แบบซ้อน แผ่นก๊อปปี้ไม่ได้ แต่มีความสามารถพิมพ์ ได้รวดเร็วและเสียงไม่ดัง มีหน่วยวัด ความเร็วเป็นในการพิมพ์เป็นหน้าต่อนาที PPM (Page Per Minute) ความสามารถ ของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้ถูกพัฒนามาให้ มีประสิทธ์ขึ้นเลื่อยๆ นั้นขึ้นอยู่กับการใช้ งาน แต่ต้องมีกระดาษที่ใช้พิมพ์เป็น ปัจจัยด้วยเช่นกัน ณ ปัจจุบัน (2545) ความสามารถของเครื่องพิมพ์น้ นสูงสุดถึง 4800x1200 dpi (Dot per inch)

4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) เครื่องพิมพ์ชนิดนี้อาศัยเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตย์เบบเดียวกันกับเครื่อง ถ่ายเอกสารทั่วไปโดยลำแสง จากไดโอดเลเซอร์จะฉายไปยังกระจก หมุน เพื่อสะท้อนไปยังลูกกลิ้งไวแสง ซึ่งจะปรับตามสัญญาณภาพหรือ ตัวอักษรที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์ และกวาดตามแนวยาวของลูกกลิ้ง อย่างรวดเร็ว สารเคลือบที่อยู่บนลูกกลิ้งจะ ไปทำปฎิกิริยากับแสงแล้ว เปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งทำให้ผงหมึกเกาะติดกับพื้นที่ที่มีประจุ เมื่อกระดาษพิมพ์หมุนผ่านลูกกลิ้ง ความร้อนจะทำให้ผงหมึกหลอม ละลาย ติดกับกระดาษได้ภาพหรือตัวอักษร เนื่องจากลำแสงเลเซอร์ ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้อง ทำให้ความละเอียดของจุดภาพบน กระดาษสูงมาก งานพิมพ์จึงมีคุณภาพสูงทำให้ได้ภาพ และตัวหนังสือ ที่คมชัดสวยงาม การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์เสียงจะไม่ดัง

5 พล็อตเตอร์ (plotter) พล็อตเตอร์ เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูล ต่างๆ ลงบนกระดาษที่ทำมาเฉพาะงานเหมาะสำหรับงาน เกี่ยวกับการเขียนแบบทางวิศวกรรม และงานตกแต่งภายใน ใช้ สำหรับวิศวกรรมและสถาปนิก พล็อตเตอร์ทำงานโดยใช้วิธีเลื่อน กระดาษ โดยสามารถใช้ปากกาได้ 6-8 สี ความเร็วในการทำงาน ของ พล็อตเตอร์มีหน่วยวัดเป็นนิ้วต่อวินาที (Inches Per Second : IPS) ซึ่งหมายถึงจำนวนนิ้วที่พล็อตเตอร์สามารถ เลื่อนปากกาไปบนกระดาษ

6 กระดาษที่ใช้พิมพ์  Plain Paper เป็นกระดาษทั่วไปที่มีตามร้านเครื่องเขียน มีขนาดที่นิยม ใช้ คือ 70 หรือ 80 แกรม  กระดาษมัน Glossy Paper เป็นกระดาษมัน มีขนาดเริ่มต้นที่ 90 แกรม รองรับการพิมพ์ที่ 1440 dpi - 2880 dpi โดยน้ำหมึกจะไม่ซึมไปด้านหลัง กระดาษ  กระดาษแบบด้าน Matte Finish Paper ไว้สำหรับพิมพ์ภาพกราฟฟิก มีคุณสมบัติกันน้ำ ไม่สะท้อนแสง  กระดาษโฟโต้ Photo Paper ใช้กับการพิมพ์ภาพถ่ายที่มาจากกล้อง ดิจิตอล มีความหน้าและกันน้ำได้ รองรับความระเอียดถึง 2880 dpi


ดาวน์โหลด ppt เครื่องพิมพ์ (Printer)  เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer) เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)  เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink- Jet Printer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google