งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสียงตามสายเพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสียงตามสายเพื่อการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสียงตามสายเพื่อการศึกษา
งานชิ้นที่ 7 ออกแบบการนำสื่อมวลชนเพื่อใช้ทางการศึกษา เสียงตามสายเพื่อการศึกษา

2 สื่อมวลชน (mass media) เป็นสื่อที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่ง ไปยังมวลชนจำนวนมากโดยเฉพาะประชาชนทั้งประเทศ ในเวลาอันรวดเร็ว ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ การเผยแพร่ในสื่อมวลชนส่วนหนึ่งต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลา ซื้อพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตามองค์กรสามารถใช้สื่อมวลชนแบบให้เปล่าได้ หากองค์กรนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจแก่การเผยแพร่ หรือบังคับโดยข้อกฎหมาย

3 การใช้เสียงตามสายในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นเปิดข่าวสารให้ฟัง หรือประกาศกำหนดการต่างๆในหมู่บ้าน หรือชุมชน เพื่อเป็นการนัดหมาย จึงมีแนวคิดที่จะนำประโยชน์ของเสียงตามสายมาใช้เพื่อการศึกษา การให้ความรู้ แต่ความรู้นั้นจะต้องเป็นความรู้ หรือเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมได้ในทุกวัย เช่น

4 - การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย
การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมประเพณี การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ - การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น

5


ดาวน์โหลด ppt เสียงตามสายเพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google