งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economics)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economics)
สายพิรุณ น้อยศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

2 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งนิยามโดย John Howkins คือ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์สำหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ซึ่งหมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสำคัญ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มีองค์ประกอบร่วมของแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้(1) การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม(2) การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่(3)

3 ทำไมต้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ?
จินตนาการ ความรู้ วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่า สินค้า/ ผลิตภัณฑ์ นำ ไป สู่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เกาหลีใต้ เน้นการจัดทำ ยุทธศาสตร์ โดย สอดแทรกวัฒนธรรม เข้าไป ในสื่อบันเทิงและดิ จิตัล (Cultural Content) เพื่อ ส่งออก วัฒนธรรม เกาหลี และสร้าง รายได้ให้แก่ เศรษฐกิจทั้งระบบ เช่น เกิดธุรกิจ ท่องเที่ยวแบบตาม รอยละครเกาหลีขึ้น เป็นต้น

5

6 Dubai

7

8

9

10

11

12 โครงการ Dogs Finding Drugs สุนัขที่ฝึกมาอย่างดีจะสามารถตรวจพบสารเสพติดแม้เพียงเล็กน้อยได้ในเวลาไม่กี่วินาที

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 “ธัญญทิพย์”เปิดตัวข้าวหอมมะลิเดลิเวอรี่ด้วยการจัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 แถมด้วยเมล็ดธัญพืช 5 สี ซึ่งเข้าใจว่าอาจเป็นสินค้าตัวต่อไปที่ธัญญทิพย์เตรียมที่จะนำมาขายอีกด้วย

23

24 นายแดง เหล็กเลย อายุ 36 ปี ชาวต.ห้วยแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
นายแดง เหล็กเลย อายุ 36 ปี ชาวต.ห้วยแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จบเพียงแค่ชั้น ป.6 แต่สามารถสร้างรายได้จากการส่งขายเป็นกอบเป็นกำจากเศษเหล็ก

25

26

27 1. เริ่มจากจินตนาการแล้วย้อนสู่สภาพความเป็นจริง
ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไร 1. เริ่มจากจินตนาการแล้วย้อนสู่สภาพความเป็นจริง 2. เริ่มจากความรู้ แล้วคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่

28 To remind yourself to look at things in
ขอบคุณค่ะ! To remind yourself to look at things in a different way.


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google