งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economics) สายพิรุณ น้อยศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการ พัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economics) สายพิรุณ น้อยศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการ พัฒนาชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economics) สายพิรุณ น้อยศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการ พัฒนาชุมชน

2 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” ซึ่งนิยามโดย John Howkins คือ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิด ของมนุษย์สำหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเรียกว่าอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative Industries) ซึ่งหมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพึ่งพาความคิด สร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสำคัญ “ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” มีองค์ประกอบร่วม ของแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ การใช้องค์ความรู้ (1) การศึกษา การสร้างสรรค์ งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ รากฐานทางวัฒนธรรม (2) การสั่งสมความรู้ของ สังคม และเทคโนโลยี / นวัตกรรมสมัยใหม่ (3) “ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” ซึ่งนิยามโดย John Howkins คือ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิด ของมนุษย์สำหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเรียกว่าอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative Industries) ซึ่งหมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพึ่งพาความคิด สร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสำคัญ “ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” มีองค์ประกอบร่วม ของแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ การใช้องค์ความรู้ (1) การศึกษา การสร้างสรรค์ งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ รากฐานทางวัฒนธรรม (2) การสั่งสมความรู้ของ สังคม และเทคโนโลยี / นวัตกรรมสมัยใหม่ (3)

3 3 ทำไมต้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ? เศรษฐกิ จ สร้างสร รค์ จินตนาการ ความรู้ วัฒนธรรม ความคิด สร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินทาง ปัญญา การป้องกันและ ปราบปรามการ ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา สินค้า / ผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่า การ เจริญเติบโต ทาง เศรษฐกิจ นำ ไ ป สู่

4 4 เน้นการจัดทำ ยุทธศาสตร์ โดย สอดแทรก วัฒนธรรมเข้าไป ในสื่อบันเทิงและดิ จิตัล (Cultural Content) เพื่อ ส่งออก วัฒนธรรม เกาหลี และสร้าง รายได้ให้แก่ เศรษฐกิจทั้งระบบ เช่น เกิดธุรกิจ ท่องเที่ยวแบบตาม รอยละครเกาหลีขึ้น เป็นต้น เกาหลี ใต้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจ สร้างสรรค์

5 5

6 Dubai

7

8

9

10

11

12 www.themegallery.com โครงการ Dogs Finding Drugs สุนัขที่ฝึกมาอย่างดีจะสามารถ ตรวจพบสารเสพติดแม้เพียง เล็กน้อยได้ในเวลาไม่กี่วินาที

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 www.themegallery.com “ ธัญญทิพย์ ” เปิดตัวข้าวหอมมะลิเดลิเวอรี่ด้วยการจัด โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 แถมด้วยเมล็ดธัญพืช 5 สี ซึ่งเข้าใจ ว่าอาจเป็นสินค้าตัวต่อไปที่ธัญญทิพย์เตรียมที่จะนำมาขาย อีกด้วย

23 www.themegallery.com

24 นายแดง เหล็กเลย อายุ 36 ปี ชาวต. ห้วยแก อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ จบเพียงแค่ชั้น ป.6 แต่สามารถสร้างรายได้จากการส่งขายเป็นกอบเป็นกำจากเศษเหล็ก

25 www.themegallery.com

26

27 ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไร 1. เริ่มจากจินตนาการแล้วย้อนสู่สภาพความเป็นจริง 2. เริ่มจากความรู้ แล้วคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่

28 www.themegallery.com To remind yourself to look at things in a different way.


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economics) สายพิรุณ น้อยศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการ พัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google