งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับ ผู้สูงอายุ กรณี โรงพยาบาล 1.Zoning กำหนดพื้นที่เป้าหมายสำหรับ ผู้สูงอายุ เช่น คลินิกผู้สูงอายุ,Aging Fast Track, ห้องยา ฯลฯ 2.Routing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับ ผู้สูงอายุ กรณี โรงพยาบาล 1.Zoning กำหนดพื้นที่เป้าหมายสำหรับ ผู้สูงอายุ เช่น คลินิกผู้สูงอายุ,Aging Fast Track, ห้องยา ฯลฯ 2.Routing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับ ผู้สูงอายุ กรณี โรงพยาบาล 1.Zoning กำหนดพื้นที่เป้าหมายสำหรับ ผู้สูงอายุ เช่น คลินิกผู้สูงอายุ,Aging Fast Track, ห้องยา ฯลฯ 2.Routing กำหนดเส้นทางสัญจรสำหรับ ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ประตูทางเข้า ทางลาด บันได ฯลฯ

2 การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับ ผู้สูงอายุ กรณี โรงพยาบาล 3.Space พื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้สูงอายุ + ผู้ติดตาม เช่น ความกว้างประตูทางเข้า ทางลาด บันได, ห้องน้ำ ที่พักคอยสำหรับ Wheel Chair

3 การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับ ผู้สูงอายุ กรณี โรงพยาบาล 2 ทางเลือก แบบกระจุก – กำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นจุดบริการ – เสริมด้วยระบบ Logistic ทั้งฐานข้อมูล การ สื่อสาร หมอ / พยาบาล อุปกรณ์ ฯลฯ แบบกระจาย – ทั่วทั้งโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงได้ ( แผนระยะยาว )

4 การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับ ผู้สูงอายุ กรณี ที่บ้าน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมกับความคุ้นเคย การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ หลีกเลี่ยงการย้ายถิ่น ( เป็นการปรับตัวพร้อม กันทั้ง กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ

5 การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับ ผู้สูงอายุ กรณี ที่บ้าน ประเมินสภาพ ร่างกาย และจิตใจ 1. Active Aging – ปรับสภาพแวดล้อมได้ตามต้องการ สามารถ ปรับตัวเข้ากับสภาพใหม่ได ้ 2. Assisted Aging – ปรับสภาพได้โดยคำนึงถึงพื้นที่เผื่อสำหรับ ผู้ดูแล และอุปกรณ์ 3. Intensive Care – ไม่จำเป็นต้องปรับสภาพ ให้เน้นเรื่อง การ กระตุ้น บรรยากาศ ” บ้าน ” SAFTY ACCESSIBLE STIMULATE LOW MAINTENANCE


ดาวน์โหลด ppt การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับ ผู้สูงอายุ กรณี โรงพยาบาล 1.Zoning กำหนดพื้นที่เป้าหมายสำหรับ ผู้สูงอายุ เช่น คลินิกผู้สูงอายุ,Aging Fast Track, ห้องยา ฯลฯ 2.Routing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google