งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ กรณี โรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ กรณี โรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ กรณี โรงพยาบาล
1.Zoning กำหนดพื้นที่เป้าหมายสำหรับผู้สูงอายุ เช่น คลินิกผู้สูงอายุ ,Aging Fast Track,ห้องยา ฯลฯ 2.Routing กำหนดเส้นทางสัญจรสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ประตูทางเข้า ทางลาด บันได ฯลฯ

2 การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ กรณี โรงพยาบาล
3.Space พื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้สูงอายุ+ผู้ติดตาม เช่น ความกว้างประตูทางเข้า ทางลาด บันได,ห้องน้ำ ที่พักคอยสำหรับWheel Chair

3 การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ กรณี โรงพยาบาล
2 ทางเลือก แบบกระจุก กำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นจุดบริการ เสริมด้วยระบบ Logistic ทั้งฐานข้อมูล การสื่อสาร หมอ/พยาบาล อุปกรณ์ ฯลฯ แบบกระจาย ทั่วทั้งโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงได้ (แผนระยะยาว)

4 การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ กรณี ที่บ้าน
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมกับความคุ้นเคย การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ หลีกเลี่ยงการย้ายถิ่น(เป็นการปรับตัวพร้อมกันทั้ง กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ

5 การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ กรณี ที่บ้าน
SAFTY ACCESSIBLE STIMULATE LOW MAINTENANCE ประเมินสภาพ ร่างกาย และจิตใจ 1.Active Aging ปรับสภาพแวดล้อมได้ตามต้องการ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพใหม่ได้ 2.Assisted Aging ปรับสภาพได้โดยคำนึงถึงพื้นที่เผื่อสำหรับผู้ดูแล และอุปกรณ์ 3.Intensive Care ไม่จำเป็นต้องปรับสภาพ ให้เน้นเรื่อง การกระตุ้น บรรยากาศ”บ้าน”


ดาวน์โหลด ppt การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ กรณี โรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google