งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. กิจกรรมการสร้าง กระแสของการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. กิจกรรมการสร้าง กระแสของการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. กิจกรรมการสร้าง กระแสของการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่

2 สาธิตการป้อนนมแม่ด้วยถ้วย

3 ชักชวนเข้ากลุ่มคุณแม่อาสา ( แม่ที่ให้นม แม่สำเร็จ จะภูมิใจในความเป็นแม่และ ยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมคุณแม่อาสา ด้วยความเต็มใจ )

4 เยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอดในค่าย ตากสิน

5 3. การสร้างปัจจัยเอื้อ เยี่ยมบ้านแม่หลังคลอด ช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อมี ปัญหาเร่งด่วน ส่งต่อ แม่หลังคลอดที่มีปัญหาในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ ต่อแกนนำนมแม่ของโรงพยาบาล ใน กรณีที่มีปัญหาซับซ้อน เส้นทางติดต่อเมื่อมีปัญหา ปรึกษาทาง โทรศัพท์คลินิกนมแม่ 098314673 ได้ตลอด 24 ช. ม. วางแผน ในการสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กแรกเกิด (DAY CARE) โดยแม่ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ( บีบเก็บตุนนมมา พร้อมส่งลูกมายัง DAY CARE เมื่อต้องทำงาน นอกบ้าน

6 เยี่ยมหลังคลอดในครอบครัวของ กองทัพเรือ

7 ปัจจัยเอื้อ........ เยี่ยมบ้านเมื่อมี ปัญหาเร่งด่วน ลิ้นติดดูดนมแม่ ไม่ได้ ไม่แน่ใจนมแม่ พอ ?

8 ปัจจัยเอื้อ.... พบผู้บริหารเตรียมเปิด DAY CARE

9 ติดประกาศสายด่วนนมแม่...... ใน ชุมชนต่างๆ เส้นทางติดต่อเมื่อมีปัญหา ปรึกษา ทางโทรศัพท์คลินิกนมแม่ 098314673 ได้ตลอด 24 ช. ม.

10 กิจกรรม / ผลงานในปี 2548 ของมาอาสากลุ่มนมแม่ สมาคมภริยา ทหารเรือ


ดาวน์โหลด ppt 2. กิจกรรมการสร้าง กระแสของการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google