งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บนมไว้ในช่องแช่แข็งได้นาน 3 เดือน. เกณฑ์การให้ดาวก่อนออก จากโรงพยาบาล เกณฑ์การให้ดาว ลูกได้ดูดนมแม่สม่ำเสมอ ลูกดูดนมแม่ได้ถูกวิธี น้ำนมมามาก ลูกดูดนมแม่ได้ถูกวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บนมไว้ในช่องแช่แข็งได้นาน 3 เดือน. เกณฑ์การให้ดาวก่อนออก จากโรงพยาบาล เกณฑ์การให้ดาว ลูกได้ดูดนมแม่สม่ำเสมอ ลูกดูดนมแม่ได้ถูกวิธี น้ำนมมามาก ลูกดูดนมแม่ได้ถูกวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บนมไว้ในช่องแช่แข็งได้นาน 3 เดือน

2 เกณฑ์การให้ดาวก่อนออก จากโรงพยาบาล เกณฑ์การให้ดาว ลูกได้ดูดนมแม่สม่ำเสมอ ลูกดูดนมแม่ได้ถูกวิธี น้ำนมมามาก ลูกดูดนมแม่ได้ถูกวิธี น้ำนม มามาก หัวนมไม่แตก แม่บีบน้ำนม เป็น และป้อนนมด้วยถ้วยได้ ถูกต้อง

3 กลยุทธ์เมื่อแม่ออกจาก โรงพยาบาล 1. การติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอด 2. การสร้างกลุ่มสนับสนุนแม่เมื่อ ออกจากโรงพยาบาล 2. การสร้างกลุ่มสนับสนุนแม่เมื่อ ออกจากโรงพยาบาล

4 ค วามสำเร็จในการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อจำหน่ายออกจาก โรงพยาบาล คือการติดตามเยี่ยมบ้าน ใต้ช่องแช่แข็งเก็บนาน 2 วัน หากเก็บนาน 5 วัน ต้องหมุนความเย็นไปเบอร์ 5- 6

5 การติดตามเยี่ยมบ้านหลังออกจาก โรงพยาบาล

6 การฝึกป้อนนมทารกด้วย ถ้วยซ้ำเมื่อ ไปเยี่ยมบ้าน

7 แม่อาสากลุ่มนมแม่สมาคมภริยา ทหารเรือ

8 ครอบครัวแม่อาสาสมาคมภริยา ทหารเรือ

9 การเกิดขึ้นของแม่อาสากลุ่มนมแม่ แม่ช่วยแม่

10 ขายตรงนมแม่

11 เพื่อช่วยเหลือแม่ให้กลับมาเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่

12 นมแม่คือ งานสร้างชาติ นมแม่คือ งานสร้างชาติ

13 ขอบคุณแม่ครับที่ให้ผมได้โอกาส ที่ดีนมแม่รากฐานที่งดงามสำหรับ ลูกน้อย


ดาวน์โหลด ppt การเก็บนมไว้ในช่องแช่แข็งได้นาน 3 เดือน. เกณฑ์การให้ดาวก่อนออก จากโรงพยาบาล เกณฑ์การให้ดาว ลูกได้ดูดนมแม่สม่ำเสมอ ลูกดูดนมแม่ได้ถูกวิธี น้ำนมมามาก ลูกดูดนมแม่ได้ถูกวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google