งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บนมไว้ในช่องแช่แข็งได้นาน 3 เดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บนมไว้ในช่องแช่แข็งได้นาน 3 เดือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บนมไว้ในช่องแช่แข็งได้นาน 3 เดือน
การเก็บนมไว้ในช่องแช่แข็งได้นาน 3 เดือน

2 เกณฑ์การให้ดาวก่อนออกจากโรงพยาบาล
เกณฑ์การให้ดาว ลูกได้ดูดนมแม่สม่ำเสมอ ลูกดูดนมแม่ได้ถูกวิธี น้ำนมมามาก ลูกดูดนมแม่ได้ถูกวิธี น้ำนมมามาก หัวนมไม่แตก แม่บีบน้ำนมเป็น และป้อนนมด้วยถ้วยได้ถูกต้อง

3 กลยุทธ์เมื่อแม่ออกจากโรงพยาบาล
1.การติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอด 2.การสร้างกลุ่มสนับสนุนแม่เมื่อออกจากโรงพยาบาล

4 ความสำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล คือการติดตามเยี่ยมบ้าน
ใต้ช่องแช่แข็งเก็บนาน2 วัน หากเก็บนาน 5 วัน ต้องหมุนความเย็นไปเบอร์ 5-6

5 การติดตามเยี่ยมบ้านหลังออกจากโรงพยาบาล

6 การฝึกป้อนนมทารกด้วยถ้วยซ้ำเมื่อ ไปเยี่ยมบ้าน

7 แม่อาสากลุ่มนมแม่สมาคมภริยาทหารเรือ

8 ครอบครัวแม่อาสาสมาคมภริยาทหารเรือ

9 การเกิดขึ้นของแม่อาสากลุ่มนมแม่แม่ช่วยแม่

10 ขายตรงนมแม่

11 เพื่อช่วยเหลือแม่ให้กลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

12 นมแม่คือ งานสร้างชาติ
นมแม่คือ งานสร้างชาติ

13 ขอบคุณแม่ครับที่ให้ผมได้โอกาสที่ดีนมแม่รากฐานที่งดงามสำหรับลูกน้อย


ดาวน์โหลด ppt การเก็บนมไว้ในช่องแช่แข็งได้นาน 3 เดือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google