งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารเมลามีน คือสารเคมีที่ใช้ผสมใน การผลิตเม็ดพลาสติก และพบในยาฆ่าแมลง ซึ่งเมื่อถูกความร้อนแล้วอาจมีสารฟอร์มัลดิ ไฮด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายแพร่กระจาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารเมลามีน คือสารเคมีที่ใช้ผสมใน การผลิตเม็ดพลาสติก และพบในยาฆ่าแมลง ซึ่งเมื่อถูกความร้อนแล้วอาจมีสารฟอร์มัลดิ ไฮด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายแพร่กระจาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สารเมลามีน คือสารเคมีที่ใช้ผสมใน การผลิตเม็ดพลาสติก และพบในยาฆ่าแมลง ซึ่งเมื่อถูกความร้อนแล้วอาจมีสารฟอร์มัลดิ ไฮด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายแพร่กระจาย ออกมา คณะกรรมการอาหารและยา และ กระทรวงสาธารณสุขของไทยเคย แถลงการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับอันตรายของสาร เมลามีนที่ใช้ในภาชนะใส่อาหาร หากมีการ นำไปใช้ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ผู้บริโภคได้รับ อันตรายจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อ มะเร็งในระบบทางเดินหายใจได้

3 คุณสมบัติของเมลามีน สารเมลามีนนี้จัดเป็นสาร อินทรีย์ มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ หรือที่เรา รู้จักกันว่าฟอร์มาลีน เป็นส่วนประกอบ มีไนโตรเจนสูงถึง 66% เป็นผงสีขาว ลักษณะคล้ายนมผงจนแยกไม่ออก เมื่อนำไปละลายน้ำ หรือผสมในนมจะ ตรวจพบปริมาณไนโตรเจนสูง จะให้น้ำนมมีโปรตีนสูง

4 ในประเทศจีนนั้น มีการผลิตเมลามีน จำนวนมาก และออกวางขายอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย เพราะได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่ง สารเมลามีนนี้จะใช้ในกระบวนการผลิตภาชนะ อาหารสัตว์ และนอกจากจีนจะขายในประเทศ แล้ว ยังส่งออกไปขายยัง 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในรูปของเศษเมลามีนที่เหลือจาก โรงงานพลาสติก ซึ่งมีราคาถูก การส่งออกของสารเมลามีน

5 อาหารที่เสี่ยงปนเปื้อนสารเมลามีน มีสารเมลามีนปนเปื้อนมาในนมผง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของนมผงที่นำเข้าจาก 22 บริษัทของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นขนม ลูกอม นม คุ้กกี้ ไอศกรีม โยเกิร์ต ฯลฯ ก็เข้าข่ายเสี่ยง ไปด้วย ในประเทศไทยเองสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) ก็ได้สั่งงดนำเข้า และขอร้องให้ร้านค้าต่างๆ งดจำหน่ายขนมที่มี แหล่งผลิตจากจีนแล้ว โดยนำสินค้าไปตรวจสอบก่อน

6 ความเป็นพิษของเมลามีน ฤทธิ์ของสารเมลามีนนั้น ไม่จำเป็นต้องรับประทาน เข้าไปโดยตรง เพียงแค่สูดดมเข้าไป หรือผิวหนังสัมผัส ก็ทำให้เกิดการระคายเคือง จนส่งผลให้ผิวหนังอักเสบ ได้แล้ว ถ้ารับประทานเข้าไป ร่างกายเราไม่สามารถย่อย สารเมลามีนได้ ไตจึงไม่สามารถขับสารพิษออกมา ทางปัสสาวะ ดังนั้นเมื่อสารนี้เข้าสู่ร่างกายจะเข้าไปสะสม จนกลายเป็นนิ่วในท่อปัสสาวะและไต ก่อให้เกิด มะเร็งที่ท่อปัสสาวะ ทำลายระบบสืบพันธุ์ และทำให้ไตวายได้อย่างเฉียบพลัน

7 เด็กทารกชาวจีนทั้ง 4 คนที่ เสียชีวิต เพราะรักษาไม่ทัน ขณะที่ยังมีเด็ก อีกกว่า 53,000 คน ทั้งชาวจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเก๊า กำลังป่วยเป็นนิ่วในไต อันเป็นผลพวงมาจากสารเมลามีน ในส่วนของภาชนะที่ทำจากเมลา มีนก็ต้องระวังการใช้เช่นกัน แม้ผู้ผลิตจะ บอกว่า สามารถทนความร้อนได้ถึง 100 องศา แต่ก็ควรใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส เนื่องจากหากใช้งานกับ ความร้อนสูง เช่น น้ำเดือดๆ อาหารที่ทอด ใหม่ๆ ก็อาจทำให้สารฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็น สารก่อมะเร็งแพร่ออกมาได้

8 จัดทำโดย นางสาวกุลวดี ใจจันทรา ระดับ ปวส. 2 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต ลำปาง


ดาวน์โหลด ppt สารเมลามีน คือสารเคมีที่ใช้ผสมใน การผลิตเม็ดพลาสติก และพบในยาฆ่าแมลง ซึ่งเมื่อถูกความร้อนแล้วอาจมีสารฟอร์มัลดิ ไฮด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายแพร่กระจาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google