งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ วิชาสุขศึกษา เสนอ ดร. สุมน คณานิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ วิชาสุขศึกษา เสนอ ดร. สุมน คณานิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขภาพ วิชาสุขศึกษา เสนอ ดร. สุมน คณานิตย์ โครงงานเรื่อง สารบอแรกซ์

2 โครงงาน ทดสอบสาร บอแรกซ์ในอาหาร

3 คณะทำงาน ด.ญ.ณัฐมน วิเศษสันติกุล เลขที่16 ชั้น ม.1/5
ด.ญ.ณัฐมน วิเศษสันติกุล เลขที่16 ชั้น ม.1/5 ด.ช. แทนไท อดิศัยมนตรี เลขที่ ชั้น ม.1/5 ด.ญ. ศิรดา ชัยสุตานนท์ เลขที่ ชั้นม.1/5 ด.ช. สมัชญ์ แก้วรากมุข เลขที่ ชั้นม.1/5 ด.ญ. อริสรา นัยบุตร เลขที่ ชั้นม.1/5

4 แนวคิด ในอาหารนั้นอาจมีสารปนเปื้อนมากมายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารบอแรกซ์ซึ่งสารนี้เป็นโทษต่อร่างกายมนุษย์ โทษของสารบอแรกซ์ต่อร่างกาย ดังนี้ เกิดพิษสะสมในร่างกาย จะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติ กรวยไตอักเสบ ถ้าสะสมในร่างกายมากเกินไปอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต

5 วัตถุประสงค์ ต้องการทราบว่า ภายในโรงเรียนสตรีวิทยา๒ มีอาหารที่ปนเปื้อนสารบอแรกซ์หรือไม่อย่างไร

6 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบสารบอแรกซ์
1.หลอดหยด 2. ช้อนพลาสติก 5.น้ำยาทดสอบสารบอแรกซ์ 3.แก้วพลาสติก 4.กระดาษขมิ้น

7 เตรียมอาหารที่เราต้องการทดสอบ

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่1
สับอาหารออกเป็นชิ้นเล็กๆเท่าหัวไม้ขีดไฟ

9 ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่2
ตักอาหารใส่ลงในถ้วยพลาสติก (ปริมาณ1ช้อนชา)

10 ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่3 หยดน้ำยาทดสอบสารบอแรกซ์ให้ท่วมอาหาร

11 ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่4 ใช้ช้อนพลาสติกคน

12 ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่5
จุ่มกระดาษขมิ้นลงในสารที่เราจะทดสอบ ครึ่งแผ่น

13 ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่6
นำกระดาษขมิ้นที่จุ่มสารแล้ว มาตากแดดไว้ประมาณ10นาที

14 การสรุปผลว่าสารนั้นมีสารบอแรกซ์หรือไม่ คือ
1.) ถ้ากระดาษขมิ้นไม่เปลี่ยนสี แสดงว่าอาหารชนิดนั้นไม่มีสารบอแรกซ์ 2.) ถ้ากระดาษขมิ้นเปลี่ยนสี จากสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีส้ม แสดงว่าอาหารชนิดนั้นมีสารบอแรกซ์

15 ผลการดำเนินงาน

16 ร้านอาหารภายในโรงเรียน ร้านซีพี ผลคือ ไม่มีสารบอแรกซ์
ผลการดำเนินงาน ร้านอาหารภายในโรงเรียน ร้านซีพี ผลคือ ไม่มีสารบอแรกซ์

17 ร้านลูกชิ้น ซุ้มสีฟ้า ผลคือ ไม่มีสารบอแรกซ์
ผลการดำเนินงาน ร้านลูกชิ้น ซุ้มสีฟ้า ผลคือ ไม่มีสารบอแรกซ์

18 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ได้รู้ว่าอาหารในโรงเรียนที่นำมาทดสอบไม่มีสารบอแรกซ์ปนอยู่ 2.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสารบอแรกซ์ปนอยู่ 3.ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ วิชาสุขศึกษา เสนอ ดร. สุมน คณานิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google