งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. ณัฐมน วิเศษสันติกุล เลขที่ 16 ชั้น ม.1/5 ด. ช. แทนไท อดิศัยมนตรี เลขที่ 22 ชั้น ม.1/5 ด. ญ. ศิรดา ชัยสุตานนท์ เลขที่ 46 ชั้นม.1/5 ด. ช. สมัชญ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. ณัฐมน วิเศษสันติกุล เลขที่ 16 ชั้น ม.1/5 ด. ช. แทนไท อดิศัยมนตรี เลขที่ 22 ชั้น ม.1/5 ด. ญ. ศิรดา ชัยสุตานนท์ เลขที่ 46 ชั้นม.1/5 ด. ช. สมัชญ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ด. ญ. ณัฐมน วิเศษสันติกุล เลขที่ 16 ชั้น ม.1/5 ด. ช. แทนไท อดิศัยมนตรี เลขที่ 22 ชั้น ม.1/5 ด. ญ. ศิรดา ชัยสุตานนท์ เลขที่ 46 ชั้นม.1/5 ด. ช. สมัชญ์ แก้วรากมุข เลขที่ 49 ชั้นม.1/5 ด. ญ. อริสรา นัยบุตร เลขที่ 59 ชั้นม.1/5

4 ในอาหารนั้นอาจมีสารปนเปื้อนมากมายที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารบอ แรกซ์ซึ่งสารนี้เป็นโทษต่อร่างกายมนุษย์ โทษ ของสารบอแรกซ์ต่อร่างกาย ดังนี้ 1. เกิดพิษสะสมในร่างกาย จะมี อาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ระบบ ย่อยอาหารทำงานผิดปกติ กรวย ไตอักเสบ 2. ถ้าสะสมในร่างกายมากเกินไปอาจ มีอันตรายถึงแก่ชีวิต

5

6 1. หลอดหยด 2. ช้อนพลาสติก 5. น้ำยาทดสอบสารบอแรกซ์ 4. กระดาษขมิ้น 3. แก้วพลาสติก

7

8

9

10

11

12

13

14 1.) ถ้ากระดาษขมิ้นไม่เปลี่ยนสี แสดงว่าอาหารชนิดนั้นไม่มีสารบอแรกซ์ 2.) ถ้ากระดาษขมิ้นเปลี่ยนสี จากสีเหลือง เปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีส้ม แสดงว่าอาหารชนิด นั้นมีสารบอแรกซ์

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. ณัฐมน วิเศษสันติกุล เลขที่ 16 ชั้น ม.1/5 ด. ช. แทนไท อดิศัยมนตรี เลขที่ 22 ชั้น ม.1/5 ด. ญ. ศิรดา ชัยสุตานนท์ เลขที่ 46 ชั้นม.1/5 ด. ช. สมัชญ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google