งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดทดลองวงจรและ เครื่องมือวัดพื้นฐาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (01204223) ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดทดลองวงจรและ เครื่องมือวัดพื้นฐาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (01204223) ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดทดลองวงจรและ เครื่องมือวัดพื้นฐาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (01204223) ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ชุดทดลองวงจรดิจิทัล NX-4i

3 มัลติมิเตอร์ วัดแรงดัน วัดแรงดัน  ต่อขนานกับอุปกรณ์ที่ต้องการวัด วัดกระแส วัดกระแส  ต่ออนุกรมกับวงจร วัดความต้านทาน วัดความต้านทาน  ต่อขนานกับอุปกรณ์ที่จะวัดขณะที่ไม่มี ไฟเลี้ยง กระแส แรงดันตกคร่อม

4 ออสซิโลสโคป ปุ่มปรับสเกลแกนแรงดันปุ่มปรับสเกลแกนเวลา ปุ่มปรับตำแหน่ง แกนแรงดัน ปุ่มปรับตำแหน่ง แกนเวลา แกนเวลา แกนแรงดัน ช่องเสียบโพรบ

5 การตั้งค่าชดเชย สัญญาณให้โพรบ ควรปฏิบัติทุกครั้งหลังจากต่อโพ รบเข้ากับช่องสัญญาณ

6 การบันทึกและแสดงผล สัญญาณ ช่วงบันทึกสัญญาณ ช่วงแสดงผล ( ปรับโดยใช้ ปุ่มปรับ สเกลและ ตำแหน่ง ของแกน เวลา ) สัญญาณถูกนำมา แสดงผลซ้อนทับกัน

7 ทริกเกอร์ เป็นกลไกที่ออสซิลโลสโคปใช้ค้นหา จุดอ้างอิงให้กับสัญญาณที่จะนำมา แสดงผลซ้อนทับกันบนหน้าจอ Trigger ผลลัพธ์บนหน้าจอ ไม่มีทริก เกอร์ มีทริก เกอร์


ดาวน์โหลด ppt ชุดทดลองวงจรและ เครื่องมือวัดพื้นฐาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (01204223) ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google