งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดทดลองวงจรและ เครื่องมือวัดพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดทดลองวงจรและ เครื่องมือวัดพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดทดลองวงจรและ เครื่องมือวัดพื้นฐาน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ( ) ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ชุดทดลองวงจรดิจิทัล NX-4i

3 มัลติมิเตอร์ วัดแรงดัน วัดกระแส วัดความต้านทาน
แรงดันตกคร่อม วัดแรงดัน ต่อขนานกับอุปกรณ์ที่ต้องการวัด วัดกระแส ต่ออนุกรมกับวงจร วัดความต้านทาน ต่อขนานกับอุปกรณ์ที่จะวัดขณะที่ไม่มีไฟเลี้ยง กระแส

4 ออสซิโลสโคป ปุ่มปรับตำแหน่ง แกนแรงดัน ปุ่มปรับตำแหน่ง แกนเวลา
ช่องเสียบโพรบ ปุ่มปรับสเกลแกนแรงดัน ปุ่มปรับสเกลแกนเวลา

5 การตั้งค่าชดเชยสัญญาณให้โพรบ
ควรปฏิบัติทุกครั้งหลังจากต่อโพรบเข้ากับช่องสัญญาณ

6 การบันทึกและแสดงผลสัญญาณ
ช่วงบันทึกสัญญาณ ช่วงแสดงผล (ปรับโดยใช้ปุ่มปรับ สเกลและตำแหน่ง ของแกนเวลา) สัญญาณถูกนำมา แสดงผลซ้อนทับกัน

7 ทริกเกอร์ เป็นกลไกที่ออสซิลโลสโคปใช้ค้นหาจุดอ้างอิงให้กับสัญญาณที่จะนำมาแสดงผลซ้อนทับกันบนหน้าจอ ไม่มีทริกเกอร์ ผลลัพธ์บนหน้าจอ Trigger มีทริกเกอร์


ดาวน์โหลด ppt ชุดทดลองวงจรและ เครื่องมือวัดพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google