งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดำเนินงานโดย สำนักฝึกอบรมและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล กับภาควิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดำเนินงานโดย สำนักฝึกอบรมและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล กับภาควิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดำเนินงานโดย สำนักฝึกอบรมและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล กับภาควิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร

2

3

4

5

6  การติดตั้งโปรแกรม MicroSim SPICE (Evaluation 8.0)  การใช้โปรแกรมกับการตั้งค่าวิเคราะห์  การใช้แหล่งจ่ายแรงดัน / กระแสอิสระ  การใช้แหล่งจ่ายไม่อิสระ  การหาค่าแรงดัน / กระแส / กำลังงาน  การวิิเคราะห์แบบปรับค่าตัวแปร  การหาพารามิเตอร์ของวงจรสมมูล  การหาค่าการส่งผ่านกำลังานสูงสุด  การหาผลตอบสนองทางความถี่  การหาผลลัพธ์ในสภาวะคงตัว

7

8

9 ชื่อ โครงการ การใช้โปรแกรม SPICE เพื่อการ วิเคราะห์กับจำลองวงจรไฟฟ้า ดำเนินงาน โดย สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ อบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดการ อบรม 4 เมษายน 2554 วิทยากรอ. สุริยา วิทยาประดิษฐ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ / หัวหน้า ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิ การศึกษา วศม. การวัดคุม / สจล. Emailsuriya@mut.ac.th, w.suriya@yahoo.co.th Mobile089-788-6242


ดาวน์โหลด ppt ดำเนินงานโดย สำนักฝึกอบรมและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล กับภาควิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google