งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดำเนินงานโดย สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กับภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดำเนินงานโดย สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กับภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดำเนินงานโดย สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กับภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2

3

4

5

6 การติดตั้งโปรแกรม MicroSim SPICE (Evaluation 8.0)
การใช้โปรแกรมกับการตั้งค่าวิเคราะห์ การใช้แหล่งจ่ายแรงดัน/กระแสอิสระ การใช้แหล่งจ่ายไม่อิสระ การหาค่าแรงดัน/กระแส/กำลังงาน การวิิเคราะห์แบบปรับค่าตัวแปร การหาพารามิเตอร์ของวงจรสมมูล การหาค่าการส่งผ่านกำลังานสูงสุด การหาผลตอบสนองทางความถี่ การหาผลลัพธ์ในสภาวะคงตัว

7

8

9 การใช้โปรแกรม SPICE เพื่อการวิเคราะห์กับจำลองวงจรไฟฟ้า ดำเนินงานโดย
ชื่อโครงการ การใช้โปรแกรม SPICE เพื่อการวิเคราะห์กับจำลองวงจรไฟฟ้า ดำเนินงานโดย สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดการอบรม 4 เมษายน 2554 วิทยากร อ.สุริยา วิทยาประดิษฐ์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ / หัวหน้าห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิการศึกษา วศม.การวัดคุม / สจล. , Mobile


ดาวน์โหลด ppt ดำเนินงานโดย สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กับภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google