งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผงวงจรพ่วง (Peripheral Board)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผงวงจรพ่วง (Peripheral Board)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผงวงจรพ่วง (Peripheral Board)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ( ) ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 แผงวงจรพ่วง จุดเชื่อมต่อกับเมนบอร์ด วงจรแสดงผล LED สามสี
วงจรสวิตช์อินพุท วงจรวัดแสง

3 วงจรแสดงผล LED สามสี เชื่อมเข้ากับขา PC0..PC2 การใช้งาน:
ตั้งค่ารีจีสเตอร์ DDRC ให้ขา PC0..PC2 เป็นเอาท์พุท เขียนลอจิก 1 ในบิตของรีจีสเตอร์ PORTC เพื่อให้ไฟติด เขียนลอจิก 0 ในบิตของรีจีสเตอร์ PORTC เพื่อให้ไฟดับ

4 วงจรสวิตซ์อินพุท ต่อกับขา PC3
การใช้งาน: ตั้งค่ารีจีสเตอร์ DDRC ให้ขา PC3 เป็นอินพุท เขียนลอจิก 1 ลงที่บิต PC3 ของรีจีสเตอร์ PORTC เพื่อเปิดใช้งาน pull-up resistor อ่านค่าบิต PC3 ของรีจีสเตอร์ PINC เพื่อตรวจสอบสถานะของสวิตช์

5 กลไกของวงจร I/O ภายในชิป
รูปจากหน้า 76 ของดาต้าชีต ATmega48/88/168 (doc8161.pdf)

6 แบบฝึกหัด เขียนเฟิร์มแวร์เพื่อรายงานสถานะการกดสวิตช์ออกมาทาง LED สีแดง

7 แบบฝึกหัด เขียนเฟิร์มแวร์เพื่อนับจำนวนครั้งการกดสวิตช์ โดยแสดงจำนวนครั้งบน LED สามดวง เริ่มต้น กดแล้วปล่อยสวิตช์ กดแล้วปล่อยสวิตช์ กดแล้วปล่อยสวิตช์ กดแล้วปล่อยสวิตช์ : :

8 จังหวะที่สวิตช์ถูกกด (หรือปล่อย)
Contact Bounce เกิดจากหน้าสัมผัสกระเพื่อมขณะกดหรือปล่อยสวิตซ์แบบกลไก ลอจิก จังหวะที่สวิตช์ถูกกด (หรือปล่อย) 1 เวลา

9 วิธีแก้ไข Contact Bouncing
แก้ไขทางฮาร์ดแวร์ ใช้วงจร RC กรองสัญญาณ ความถี่สูงออก แก้ไขทางซอฟต์แวร์ เพิ่มคำสั่งหน่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อตรวจสอบได้ว่าสวิตช์มีการเปลี่ยนสถานะ

10 วงจรวัดแสง เชื่อมกับขา PC4
ใช้ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง (Light Dependent Resistor หรือ LDR) ผสมกับวงจรแบ่งแรงดัน สัญญาณที่ขา PC4 เป็นสัญญาณประเภทแอนะล็อก การใช้งานต้องอ่านค่าแรงดันจาก PC4 แบบแอนะล็อก

11 สัญญาณดิจิทัลและสัญญาณแอนะล็อก
0V 5V 1 บันทึกข้อมูลแบบ ดิจิทัล 2 ระดับ (1 บิต) 1 สัญญาณแอนาล็อก 0V 5V 1023 บันทึกข้อมูลแบบ ดิจิทัล 1023 ระดับ (10 บิต)

12 แบบฝึกหัด อ่านความเข้มแสงจากขา PC4 ตีความผลลัพธ์เป็น 8 ระดับ (0-7)
นำระดับที่ตีความได้มาแสดงผลบน LED ในรูปเลขฐานสอง (ไบนารี) 3 บิต แนวทาง: นำบิต 9..7 จากผลลัพธ์ ADC มาแสดงผล


ดาวน์โหลด ppt แผงวงจรพ่วง (Peripheral Board)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google