งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่างสถานีไฟฟ้าย่อย หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง. ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง ระบบส่งไฟฟ้ามีความสำคัญในการ เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณเพียงพอ และคุณภาพมั่นคงเชื่อถือได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่างสถานีไฟฟ้าย่อย หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง. ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง ระบบส่งไฟฟ้ามีความสำคัญในการ เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณเพียงพอ และคุณภาพมั่นคงเชื่อถือได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่างสถานีไฟฟ้าย่อย หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง

2 ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง ระบบส่งไฟฟ้ามีความสำคัญในการ เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณเพียงพอ และคุณภาพมั่นคงเชื่อถือได้ ไปยังผู้ใช้ ไฟฟ้า สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยสร้างขึ้นใน ปี 2543 ซึ่งมีขนาด 69 kVA รับ กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึง 2 แหล่ง คือ แหล่งที่ 1 โรงไฟฟ้าพระนคร เหนือ และแหล่งที่ 2 สถานีไฟฟ้าย่อย บางกอกน้อย มาปรับลดแรงดันไฟฟ้าลง เป็นขนาด 24 kVA เพื่อจ่ายกระไฟฟ้า ให้กับอาคารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

3 แผนผังการระบบส่งไฟฟ้ากำลังภายใน โรงพยาบาลศิริราช

4 ระบบส่งไฟฟ้าภายใน โรงพยาบาลศิริราช ระบบส่งไฟฟ้าจะจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็น Loop แบ่งการส่งจ่ายเป็น 5 Loop ดังนี้ การจ่าย Loop ที่ 1

5 ระบบส่งไฟฟ้าภายใน โรงพยาบาลศิริราช การจ่าย Loop ที่ 2

6 ระบบส่งไฟฟ้าภายใน โรงพยาบาลศิริราช การจ่าย Loop ที่ 3

7 ระบบส่งไฟฟ้าภายใน โรงพยาบาลศิริราช การจ่าย Loop ที่ 4

8 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า กำลัง หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง ได้มี แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยได้ให้ การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ทำการ บำรุงรักษา เพื่อให้มีการใช้จ่าย กระแสไฟฟ้าให้กับอาคารต่าง ๆ ภายใน โรงพยาบาลมีความมั่นคง และมี ประสิทธิภาพ

9 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า กำลัง การตรวจสอบ RING MAIN UNIT การทำความสะอาด RING MAIN UNIT

10 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า กำลัง ทำความสะอาด UNITSUB STATION กวดขันจุดต่อของหม้อแปลงไฟฟ้า

11 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า กำลัง การเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อทดสอบค่าความเป็นฉนวน

12 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า กำลัง การตรวจวัดค่าความต้านทานฉนวน ของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า ทดสอบการทำงานของรีเลย์ป้องกัน ของ CIRCUIT BREAKER แรงสูง

13 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า กำลัง ทำความสะอาดตู้ UNITSUB STATION ด้านไฟฟ้าแรงต่ำ กวดขันจุดต่อทางไฟฟ้าที่ UNITSUB STATION ด้านไฟฟ้าแรงต่ำ

14 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า กำลัง ตรวจวัดกราวด์ที่ตู้ UNITSUB STATION ตรวจวัดค่าความต้านฉนวนด้านไฟฟ้าแรงต่ำ ที่ตู้ UNITSUB STATION

15 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า กำลัง กวดขันจุดต่อทางไฟฟ้า ที่ตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ ทำความสะอาด ตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB)

16 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า กำลัง ทำความสะอาดสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (ACB) ตรวจวัดความต้านทานหน้าสัมผัส ของสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (ACB)

17 สิ่งที่พบในการบำรุงรักษาระบบส่ง ไฟฟ้ากำลัง สายไฟฟ้าไหม้ในตู้แผงสวิตช์วงจรย่อยที่ตึกมหิดลบำเพ็ญ สายไฟฟ้ากำลังจะไหม้ที่ตู้แผงสวิตช์วงจรย่อยที่ตึกอดุลยเดชวิกรม

18 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า C.T. ที่ตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ ตึกผู้ป่วยนอก (O.P.D.) คาปาซิเตอร์ชำรุด ที่ตึกจุฑาธุช

19 ปัญหาในการบำรุงรักษาระบบส่ง ไฟฟ้ากำลัง ห้องไฟฟ้าของอาคารมีการนำ สิ่งของมาเก็บในห้องทำให้กีดขวางใน การบำรุงรักษาตู้ Load Center ประจำ ชั้น และตู้ MDB ประจำอาคาร การแก้ไข ห้องไฟฟ้าไม่ควรนำสิ่งของมาเก็บไว้ ในห้องเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือ เหตุอื่น ๆ อาจทำให้เกิดความ เสียหายมาก

20 ปัญหาในการบำรุงรักษาระบบส่ง ไฟฟ้ากำลัง เจ้าหน้าที่ประจำอาคารไม่ค่อยให้ ความร่วมมือในการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อที่จะทำการบำรุงรักษาระบบส่ง ไฟฟ้ากำลัง การแก้ไข ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดับ กระแสไฟฟ้าให้ทราบ และทำหนังสือ บันทึกข้อความถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

21 ปัญหาในการบำรุงรักษาระบบส่ง ไฟฟ้ากำลัง การสำรองกระแสไฟฟ้ามีการเพิ่ม จากที่แจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะดำเนินการ ทำไฟฟ้าสำรองให้ การแก้ไข จัดเตรียมสายไฟฟ้าไว้เพื่อสำรอง ไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติม แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า

22  กระสไฟฟ้าแรงสูงดับ ปี 2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 สาเหตุมาจากภายนอก

23

24


ดาวน์โหลด ppt ช่างสถานีไฟฟ้าย่อย หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง. ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง ระบบส่งไฟฟ้ามีความสำคัญในการ เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณเพียงพอ และคุณภาพมั่นคงเชื่อถือได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google