งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำหลอดไฟ LED มาตัดขา โดยที่ตัดครึ่งหนึ่งของขาลบ (วัดจากเส้นสีแดง) ก่อน ในรูป จะเห็นเส้นขีดสองขีดให้เริ่มตัดจากเส้นสีดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำหลอดไฟ LED มาตัดขา โดยที่ตัดครึ่งหนึ่งของขาลบ (วัดจากเส้นสีแดง) ก่อน ในรูป จะเห็นเส้นขีดสองขีดให้เริ่มตัดจากเส้นสีดำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำหลอดไฟ LED มาตัดขา โดยที่ตัดครึ่งหนึ่งของขาลบ (วัดจากเส้นสีแดง) ก่อน ในรูป จะเห็นเส้นขีดสองขีดให้เริ่มตัดจากเส้นสีดำ

2 หลอดไฟ LED เมื่อถูกตัดขาแล้ว ก็จะเห็นดังรูป

3 นำสายไฟที่ปอกปลายสายและพอกตะกั่วแล้วมาแตะขาลบที่เพิ่งโดนตัดไป

4 นำหัวแร้งมาบัดกรีเชื่อมสายไฟกับขาหลอด LED เข้าด้วยกัน

5 เมื่อบัดกรีเสร็จ จะออกมาเป็นดังรูป

6 จากนั้นตัดขาขั้วบวกของหลอด LED และนำสายไฟมาทำการบัดกรีเช่นเดียวกับขาลบ

7 นำท่อหดที่ตัดเตรียมไว้แล้วมาสองอัน

8 ใส่ท่อทดและดันให้ชิดขอบฐานล่างของหลอด LED

9 นำหัวแร้งร้อน ๆ มากแตะให้ทั่วท่อหด ระวังอย่างให้โดนสายไฟ

10 เมื่อท่อหด หดรัดสายและขาหลอดไฟ LED จนหดต่อไม่ได้แล้ว ให้นำหัวแรงออก และเริ่มทำขั้นแรกใหม่กับหลอดไฟ LED จนครบทุกดวง รวมทั้งตัว LDR ด้วย


ดาวน์โหลด ppt นำหลอดไฟ LED มาตัดขา โดยที่ตัดครึ่งหนึ่งของขาลบ (วัดจากเส้นสีแดง) ก่อน ในรูป จะเห็นเส้นขีดสองขีดให้เริ่มตัดจากเส้นสีดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google