งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายแบบ Peer to Peer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายแบบ Peer to Peer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายแบบ Peer to Peer

2 ข้อดีของการต่อแบบ Peer to Peer
>> Host ทำหน้าที่เป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์และ Client ในตัว >> ไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่างหากเป็นการเฉพาะ >> ไม่ต้องมีการวางแผนหรือบริหารจัดการที่ยุ่งยาก >> ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละคนดูแลความปลอดภัยกันเอง >> ผู้ใช้งานประจำเครื่องทำหน้าที่เป็นผู้ใช้งานและบริหารจัดการคอมพิวเตอร์กันเอง >> ทำงานได้ดีและมีความรวดเร็วหากเป็นเครือข่ายที่มีขนาดเล็ก >> ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการต่อ Network แบบอื่น ๆ >> สามารถแชร์ข้อมูล เครื่องพิมพ์ ของแต่ละเครื่องได้ >> ง่ายในการติดตั้ง และสามารถขยายต่อไปในอนาคตได้ดี

3 ข้อด้อยของการต่อแบบ Peer to Peer
>> มีข้อจำกัดที่จำนวนของผู้ใช้งาน >> เมื่อจำนวนของผู้ใช้งานมีเพิ่มขึ้น จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขึ้น >> ปัญหาของการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น เมื่อปริมาณของผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น >> การขยายเครือข่ายทำได้อย่างจำกัด >> ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของเครือข่ายได้ดี

4 ระบบเครือข่ายแบบ Client / Server

5 ข้อดีของการต่อแบบ Client / Server
>> การรักษาความปลอดภัยสามารถทำได้ดีกว่า >> ง่ายต่อการบริหารจัดการหากเครือข่ายถูกขยายขนาด รวมทั้งมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น >> สามารถติดตั้ง Application ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพียงชุดเดียว และแบ่งใช้งานแก่ผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก >> สามารถสำรองหรือทำสำเนาข้อมูลที่ศูนย์กลาง ทำให้สะดวกรวดเร็ว

6 ข้อด้อยของการต่อแบบ Client / Server
>> ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ 1 ตัวสูงกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป >> จะต้องมีผู้ดูแลและจัดการเซิร์ฟเวอร์เป็นการเฉพาะ

7 P2P สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ
>> Pure P2P >> Hybrid P2P >> Super Peer

8 Pure Peer-to-peer โมเดลแบบ Pure P2P จะมีลักษณะที่ตรงข้ามกับโมเดลแบบศูนย์กลาง คือสามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง

9 Hybrid Peer-to-Peer โมเดลแบบ Hybrid P2P นี้จะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำหน้าที่ควบคุมรายละเอียดของข้อมูลที่อยู่ภายในเครือข่าย แต่การส่งข้อมูลจะเป็นแบบเดียวกับ Pure P2P

10 Super-Peer เป็นโมเดลใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานมานี้โดยเป็นการเอาระบบแบบศูนย์กลางไปรวมอยู่ในระบบแบบกระจาย ช่วยลดปริมาณในการจัดการของเซิร์ฟเวอร์ และลดปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในโมเดลแบบ Pure P2P และ Hybrid P2P Super Peer

11 Soulseek

12 Soulseek เป็นโปรแกรมและเครือข่ายสำหรับแชร์ไฟล์ (เพียร์ทูเพียร์ 'P2P') ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้สำหรับแลกเปลี่ยนเพลง แม้ว่าผู้ใช้จะสามารถใช้มันแลกเปลี่ยนไฟล์ได้หลายชนิดก็ตาม Soulseek สร้างโดย Nir Arbel อดีตโปรแกมเมอร์ผู้เขียนโปรแกรม Napster เช่นเดียวกับ Napster อาศัยเซิร์ฟเวอร์กลาง

13 การใช้งาน Soulseek

14

15

16

17

18

19

20

21

22 เกร็ดเล็กน้อย ในการเลือกโหลดไฟล์

23

24

25

26 จัดทำโดย Hoshii Wireless
นางสาววิธาร ชนะเจริญชัยกุล นางสาวธนพร ขำเพ็ง นางสาวปริญา ศรีเปลี่ยนจันทร์ นายอิทธิพล น้อยจีน นางสาวลลิตา ณ หนองคาย นายฐนิตร์ จิระพงษ์นพดล นางสาวสิรี สุวัชรังกูร


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายแบบ Peer to Peer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google