งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อดีของการต่อแบบ Peer to Peer >> Host ทำหน้าที่เป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์และ Client ในตัว >> ไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่างหากเป็นการเฉพาะ >> ไม่ต้องมีการวางแผนหรือบริหารจัดการที่ยุ่งยาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อดีของการต่อแบบ Peer to Peer >> Host ทำหน้าที่เป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์และ Client ในตัว >> ไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่างหากเป็นการเฉพาะ >> ไม่ต้องมีการวางแผนหรือบริหารจัดการที่ยุ่งยาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อดีของการต่อแบบ Peer to Peer >> Host ทำหน้าที่เป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์และ Client ในตัว >> ไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่างหากเป็นการเฉพาะ >> ไม่ต้องมีการวางแผนหรือบริหารจัดการที่ยุ่งยาก >> ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละคนดูแลความปลอดภัย กันเอง >> ผู้ใช้งานประจำเครื่องทำหน้าที่เป็นผู้ใช้งานและบริหาร จัดการคอมพิวเตอร์กันเอง >> ทำงานได้ดีและมีความรวดเร็วหากเป็นเครือข่ายที่มี ขนาดเล็ก >> ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการต่อ Network แบบ อื่น ๆ >> สามารถแชร์ข้อมูล เครื่องพิมพ์ ของแต่ละเครื่องได้ >> ง่ายในการติดตั้ง และสามารถขยายต่อไปในอนาคตได้ ดี

3 ข้อด้อยของการต่อแบบ Peer to Peer >> มีข้อจำกัดที่จำนวนของผู้ใช้งาน >> เมื่อจำนวนของผู้ใช้งานมีเพิ่มขึ้น จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการขึ้น >> ปัญหาของการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น เมื่อปริมาณ ของผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น >> การขยายเครือข่ายทำได้อย่างจำกัด >> ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของ เครือข่ายได้ดี

4

5 ข้อดีของการต่อแบบ Client / Server >> ให้ประสิทธิภาพในการแบ่งปันการใช้งานทรัพยากรแก่ Client ได้ดีกว่า >> การรักษาความปลอดภัยสามารถทำได้ดีกว่า >> ง่ายต่อการบริหารจัดการหากเครือข่ายถูกขยายขนาด รวมทั้งมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น >> สามารถติดตั้ง Application ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพียงชุด เดียว และแบ่งใช้งานแก่ผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก >> สามารถสำรองหรือทำสำเนาข้อมูลที่ศูนย์กลาง ทำให้ สะดวกรวดเร็ว

6 ข้อด้อยของการต่อแบบ Client / Server >> ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ 1 ตัวสูงกว่า คอมพิวเตอร์ทั่วไป >> จะต้องมีผู้ดูแลและจัดการเซิร์ฟเวอร์เป็นการเฉพาะ

7

8 Pure Peer-to-peer โมเดลแบบ Pure P2P จะมีลักษณะที่ตรงข้ามกับ โมเดลแบบศูนย์กลาง คือสามารถติดต่อและแลกเปลี่ยน ข้อมูลกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง

9 Hybrid Peer-to-Peer โมเดลแบบ Hybrid P2P นี้จะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ ทำหน้าที่ควบคุมรายละเอียดของข้อมูลที่อยู่ภายใน เครือข่าย แต่การส่งข้อมูลจะเป็นแบบเดียวกับ Pure P2P

10 Super-Peer เป็นโมเดลใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานมานี้โดยเป็นการ เอาระบบแบบศูนย์กลางไปรวมอยู่ในระบบแบบกระจาย ช่วย ลดปริมาณในการจัดการของเซิร์ฟเวอร์ และลดปัญหาอื่นๆที่ เกิดขึ้นในโมเดลแบบ Pure P2P และ Hybrid P2P Super Peer

11

12 Soulseek เป็นโปรแกรมและเครือข่ายสำหรับแชร์ ไฟล์ ( เพียร์ทูเพียร์ 'P2P') ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว จะใช้สำหรับแลกเปลี่ยนเพลง แม้ว่าผู้ใช้จะ สามารถใช้มันแลกเปลี่ยนไฟล์ได้หลายชนิด ก็ตาม Soulseek สร้างโดย Nir Arbel อดีต โปรแกมเมอร์ผู้เขียนโปรแกรม Napster เช่นเดียวกับ Napster อาศัยเซิร์ฟเวอร์กลาง

13 การใช้งาน Soulseek

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 จัดทำโดย Hoshii Wireless นางสาววิธาร ชนะเจริญชัยกุล 50121002-5 นางสาวธนพร ขำเพ็ง 50121004-1 นางสาวปริญา ศรีเปลี่ยนจันทร์ 50121014-0 นายอิทธิพล น้อยจีน 50121017-3 นางสาวลลิตา ณ หนองคาย 50121031-4 นายฐนิตร์ จิระพงษ์นพดล 50121040-5 นางสาวสิรี สุวัชรังกูร 50121049-6


ดาวน์โหลด ppt ข้อดีของการต่อแบบ Peer to Peer >> Host ทำหน้าที่เป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์และ Client ในตัว >> ไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่างหากเป็นการเฉพาะ >> ไม่ต้องมีการวางแผนหรือบริหารจัดการที่ยุ่งยาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google