งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Client / Server Peer to Peer client แต่ละเครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ และ สามารถจำลองตนเองเป็น server เพื่อ เปิดให้ client เครื่องอื่นๆ สามารถเข้า มาโหลดข้อมูลจากเครื่องของตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Client / Server Peer to Peer client แต่ละเครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ และ สามารถจำลองตนเองเป็น server เพื่อ เปิดให้ client เครื่องอื่นๆ สามารถเข้า มาโหลดข้อมูลจากเครื่องของตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Client / Server Peer to Peer client แต่ละเครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ และ สามารถจำลองตนเองเป็น server เพื่อ เปิดให้ client เครื่องอื่นๆ สามารถเข้า มาโหลดข้อมูลจากเครื่องของตนเอง ได้โดยอาศัยพลังงานและ bandwidth ที่เครื่องตนเองมี มี server เก็บข้อมูลไว้เพียง เครื่องเดียว และเปิดให้ client เครื่องอื่นเข้ามาโหลดข้อมูล

2 Client / Server Peer to Peer - มีความปลอดภัยสูง เพราะว่า การจัดการในด้านรักษาความ ปลอดภัยนั้นจะทำกันบนเครื่อง Server เพียงเครื่องเดียว ทำ ให้ดูแลรักษาง่าย และสะดวก มีการกำหนดสิทธิการเข้าใช้ ทรัพยากรต่างๆของ Client - ง่ายต่อการบริหารจัดการหาก เครือข่ายถูกขยายขนาด รวมทั้งมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น - สามารถติดตั้ง Application ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพียงชุดเดียว และแบ่งใช้งานแก่ผู้ใช้งานเป็น จำนวนมาก ทำให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายในเรื่องซอฟต์แวร์ได้ ดี - สามารถสำรองข้อมูลที่ server ทำให้สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย - คอมพิวเตอร์หรือ Host แต่ ละตัวบนเครือข่าย ต่างทำ หน้าที่เป็นทั้ง server และ Client ในตัว - สามารถแพร่กระจาย ข้อมูลออกไปได้อย่าง กว้างขวางและรวดเร็ว เพราะความเร็วไม่ได้ขึ้นอยู่ กับ server - ไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ต่างหากเป็นการเฉพาะ - ติดตั้งง่าย ราคาถูก และ สะดวกต่อการบริหารจัดการ - ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ ละคนทำหน้าที่ดูแลรักษา ความปลอดภัยกันเอง ข้อดี

3 Client / ServerPeer to Peer ข้อเสี ย - ความเร็วในการถ่ายโอน ข้อมูลอาจลดลงเมื่อ จำนวน client เพิ่มสูงขึ้น ( เกิดคอขวดที่ Server) - หาก server มีปัญหาจะ ทำให้ทั้งระบบใช้งาน ไม่ได้ - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์ 1 ตัวสูงกว่า คอมพิวเตอร์ทั่วไป - จะต้องมีผู้ดูแลที่มีความรู้ พอสมควร มาจัดการเซิร์ฟเวอร์เป็น การเฉพาะ - ราคาของ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ใน client/server แพงกว่า ระบบปฏิบัติการที่ใช้ใน p2p - มีข้อด้อยด้าน security ที่เครื่อง client ที่จำลองตนเอง เป็น server เพื่อเปิดให้ คนอื่นเข้ามาโหลด ข้อมูลได้ อาจถูกแฮก หรือถูกโจมตีจากผู้บุก รุก - ข้อมูลอาจมีไวรัสแอบ แฝง - เมื่อจำนวนของ ผู้ใช้งานมีเพิ่มขึ้นจะเกิด ปัญหาเกี่ยวกับการ บริหารจัดการขึ้น - P2P อาจเป็น เครือข่ายสำหรับ กระจายข้อมูลผิด กฎหมายหรือละเมิด ลิขสิทธิ์

4 KaZaa คือ อะไร ? KaZaa หรือชื่อเต็มๆ คือ KaZaa Media Desktop เป็นโปรแกรมที่ทำให้คนทั่วโลก สามารถแลกเปลี่ยนไฟล์ประเภท Multimedia บนอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ, รูปภาพ, เพลง, เอกสารต่างๆ และอะไรอีกมากมายให้ คุณได้ทำการค้นหา แล้วทำการเลือก Download ได้ตามพอใจ

5 Application ตัวนี้ ใช้เทคโนโลยี peer to peer ซึ่งหมายความว่า user แต่ละคนสามารถ ติดต่อกันได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน server หลักการคือ เมื่อนาย A ได้ทำการติดตั้ง โปรแกรม KaZaa และนาย B ก็ทำการติดตั้ง โปรแกรม KaZaa เหมือนกัน ไม่ว่าทั้งคู่จะอยู่ ห่างไกลกันถึงคนละฟากโลกทั้งคู่ก็สามารถที่จะ เข้าไปใน Directory ที่อนุญาตเอาไว้ของกัน และกันเพื่อทำการ แลกเปลี่ยนไฟล์กันได้อย่าง อิสรเสรี

6

7

8 โดยปกติ ไฟล์ต่าง ๆ ที่เครื่องเราจะแชร์ให้กับผู้อื่น และไฟล์ที่ ได้มาจากการดาวน์โหลด จะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ C:\Program Files|kazaa|My Shared Folder

9 พฤศจิกายน 2001 ศาลสั่งให้ KaZaa ยับยั้งการดาวน์โหลด และแลกเปลี่ยนไฟล์มีลิขสิทธิ์ของ users กันยายน 2003 Recording Industry Association of America(RIAA) หรือ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเพลงของ สหรัฐฯ ได้ทำการยื่นเรื่องฟ้องร้องกับผู้ที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ บน KaZaa โดยให้จ่ายค่าเสียหายประมาณ 3,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อราย ธันวาคม 2005 ศาลออสเตรเลียห้ามให้ Sharman Networks เปิดให้ผู้ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียดาวน์โหลด โปรแกรม Kazaa Media Desktop และสั่งให้ทำการระงับการ เข้าใช้เวบไซต์ Kazaa จากผู้ที่มี IP ประเทศออสเตรเลีย กรกฎาคม 2006 KaZaa จ่ายค่าเสียหายประมาณ 100 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กลุ่มบริษัทเพลง หลักๆได้แก่ Universal Music, Sony BMG, EMI และ Warner Music พร้อมทั้งติดตั้ง ระบบกรองไฟล์ที่จะช่วยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ กรณีโดนฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์ (KaZaa's legal issues)

10 สถานการณ์ในปัจจุบัน - ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือแลกเปลี่ยนไฟล์เพลงหรือ ภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ได้อีกต่อไป - ผู้ใช้งาน peer to peer ยังคงสามารถที่จะแลกเปลี่ยนไฟล์ ส่วนตัวหรือไฟล์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเองได้ - ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลค่อนข้างช้า kazaa เวอร์ชัน ใหม่นั้นไม่ได้รับความนิยมมากนัก และไม่เป็นที่รู้จักอย่าง กว้างขวาง - เว็บไซต์ไม่ได้รับการปรับปรุงอีกต่อไป โดยดูได้จากจำนวน ร่วมทั้งหมดของผู้ดาวน์โหลดต่อสัปดาห์ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นเลย - ลิงค์ติดต่อบนเว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ ซึ่งนี้อาจจะชี้ให้เห็นว่า kazaa ไม่มีการติดต่อด้านธุรกิจอีกต่อไป - ไม่มีสิ่งใดเลยใน kazaa ที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2550 กรณี KaZaa ฝัง Spyware ลงบนเครื่อง ของ users ส่งผลให้ CNET's และ Download.com หยุดการ เผยแพร่ KaZaa ในปี 2004

11


ดาวน์โหลด ppt Client / Server Peer to Peer client แต่ละเครื่องมีข้อมูลเก็บอยู่ และ สามารถจำลองตนเองเป็น server เพื่อ เปิดให้ client เครื่องอื่นๆ สามารถเข้า มาโหลดข้อมูลจากเครื่องของตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google