งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการเครือข่ายภายในคอนโด โดยใช้ระบบ Cloud Computing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการเครือข่ายภายในคอนโด โดยใช้ระบบ Cloud Computing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการเครือข่ายภายในคอนโด โดยใช้ระบบ Cloud Computing

2 ปัญหา (Problem) ปัจจุบันมีการก่อสร้างขยายคอนโดเพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้ใช้งานระบบเว็บอินทราเน็ตของคอนโดมีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนห้อง จึงทำให้ เว็บเซิร์ฟเวอร์มีภาระการทำงานที่หนัก ส่งผลให้การคำนวนข้อมูลและแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ช้า ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ในเวลาพร้อมกันได้

3 ระบบเดิม (Old System) เนื่องจาก จำนวนคอนโดได้มีการขยายตัวขึ้นมากจึงทำให้ เครื่องให้บริการเว็บที่มีในปัจจุบันเกิดการทำงานอย่างหนักทำให้ผู้เรียกใช้เว็บมีปัญหา ช้า เนื่องจากการทำงานหนักจากการประมวล จึงทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บได้ ระบบเดิมมีเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่องเดียว เมื่อมีการเรียกใช้งานพร้อมกันหลายๆเครื่อง ผู้ใช้ จะทำให้เครื่อง เว็บเซิร์ฟเวอร์มีการทำงานหนักเนื่องจากการประมวลผลที่มีความซับซ้อนจึงทำให้ช้า หรือ ทำให้ เซอร์วิส ของระบบล่มได้

4 1 Clients = 1 ห้อง

5 วิธีแก้ไขปัญหา Solution
แนวทางในแก้ไขปัญหา โดยการจัดทำระบบ การประมวลผลแบบก้อนเมฆ (Cloud Computing) เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานระบบ โดยการใช้ Open Source ที่ชื่อว่า Eucalyptus เพื่อสร้างการประมวลผลแบบก้อนเมฆในรูปแบบ Private Cloud

6 วิธีแก้ไขปัญหา Solution (ต่อ)
Eucalyptus แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1. Cloud Controller (CLC) มีลักษณะเป็นเว็บเซอร์วิส พัฒนาขึ้นด้วยภาษา Java เป็นส่วนที่มีไว้เพื่อติดต่อกับผู้ใช้งานระบบ และทำการควบคุมการทำงานของคอมโพเนนท์อื่นๆ ซึ่งติดต่อใช้งานผ่าน โปโตคอลhttps พอร์ท 8443 2. Cluster Controller (CC) มีลักษณะการทำงานเป็นเซอร์วิส ทำงานที่พอร์ต 8774 ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Node Controller

7 วิธีแก้ไขปัญหา Solution (ต่อ)
3. Node Controller (NC) ควบคุมการทำงานของ Virtual Matchine (VM) ในแต่ละคอมพิวเตอร์ ที่งานที่พอร์ต 8775 4. Storage Controller (SC) เป็นส่วนเก็บข้อมูลของระบบใช้ Walrus เป็นหลัก

8 วิธีแก้ไขปัญหา Solution (ต่อ)
ขั้นตอนการติดตั้ง จะทำการแยกเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เซิร์ฟเวอร์ ออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. Front-End ทำการติดตั้ง CLC, CC และ SC เอาไว้ 2. Compute-End ทำการติดตั้ง NC

9 วิธีแก้ไขปัญหา Solution (ต่อ)
Cloud Controller (CLC) คือ eucalyptus-cloud Storage Controller (SC) คือ eucalyptus-sc และ eucalyptus-walrus Cluster Controller (CC) คือ eucalyptus-cc Node Controller (NC) คือ eucalyptus-nc

10 ขั้นตอนการดำเนินงาน

11 ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)
เมื่อมีการร้องขอการใช้งานระบบเว็บให้มีการคำนวนข้อมูลจากไคลเอ็น การร้องขอจะติดต่อเข้ามาในระบบ ระบบ Cloud computing เครื่องที่รับหน้าที่เป็น Front- End จะดำเนินการ จัดสรรการทำงานด้านการประมวลผลไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Node) ที่มีอยู่ในเครือข่าย เพื่อช่วยในการประมวลผลและส่งข้อมูลตอบกลับ ด้วยการทำงานในลักษณะดังกล่าว จะทำให้ภาระงานถูกเฉลี่ยกันออกไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในระบบ จึงสามารถให้รองรับปริมาณการใช้งานจากผู้ใช้งานจำนวนมากได้

12 สมมติฐาน เมื่อมีการนำ การประมวลผลแบบก้อนเมฆ(Cloud Computing) เข้ามาใช้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวนข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน เนื่องจากระบบ Cloud Computing จะเป็นตัวช่วยในการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับการคำนวน และช่วยในการแสดงผลข้อมูล อีกทังยังช่วยลดการทำงานของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ให้ทำงานหนักเกินไปจนทำให้ระบบเกิดความผิดปกติ หรือ เซอร์วิสในการให้บริการของเว็บล่ม ได้

13 ภายในระบบการประมวลผลแบบก้อนเมฆ (Cloud Computing) มีองค์ประกอบหลักดังนี้
เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ (เซิร์ฟเวอร์เดิมที่มีอยู่ในระบบ อาทิ Mail Server, Database Server เป็นต้น ) เครื่องคอมพิวเตอร์(ของผู้พักอาศัยในคอนโด ตามความสมัครใจ) ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนเครือข่ายระบบ Cloud Computing ()

14 ข้อดี เนื่องจากการให้บริการด้วยระบบ Cloud computing นั้นเป็นการแบ่งปัน ทรัพยากรทั้งส่วนจัดเก็บข้อมูล application และการประมวลผลบนเครือข่าย จึงทำให้ประหยัด และสามารถช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้ สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประมวลผลได้ตามต้องการ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการเครือข่ายภายในคอนโด โดยใช้ระบบ Cloud Computing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google