งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการเครือข่ายภายใน คอนโด โดยใช้ระบบ Cloud Computing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการเครือข่ายภายใน คอนโด โดยใช้ระบบ Cloud Computing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการเครือข่ายภายใน คอนโด โดยใช้ระบบ Cloud Computing

2 ปัญหา (Problem) ปัจจุบันมีการก่อสร้างขยายคอนโดเพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้ใช้งานระบบเว็บอินทราเน็ตของคอนโด มีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนห้อง จึงทำให้ เว็บเซิร์ฟเวอร์มีภาระการทำงานที่หนัก ส่งผลให้ การคำนวนข้อมูลและแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ช้า ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ในเวลาพร้อมกัน ได้

3 ระบบเดิม (Old System) เนื่องจาก จำนวนคอนโดได้มีการขยายตัวขึ้น มากจึงทำให้ เครื่องให้บริการเว็บที่มีในปัจจุบัน เกิดการทำงานอย่างหนักทำให้ผู้เรียกใช้เว็บมี ปัญหา ช้า เนื่องจากการทำงานหนักจากการ ประมวล จึงทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บได้ ระบบเดิมมีเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่อง เดียว เมื่อมีการเรียกใช้งานพร้อมกันหลายๆเครื่อง ผู้ใช้ จะทำให้เครื่อง เว็บเซิร์ฟเวอร์มีการทำงาน หนักเนื่องจากการประมวลผลที่มีความซับซ้อนจึง ทำให้ช้า หรือ ทำให้ เซอร์วิส ของระบบล่มได้

4

5 วิธีแก้ไขปัญหา Solution แนวทางในแก้ไขปัญหา โดยการจัดทำระบบ การประมวลผลแบบก้อนเมฆ (Cloud Computing) เข้ามาช่วยในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานระบบ โดยการใช้ Open Source ที่ชื่อว่า Eucalyptus เพื่อสร้างการประมวลผลแบบก้อนเมฆในรูปแบบ Private Cloud

6 วิธีแก้ไขปัญหา Solution ( ต่อ ) Eucalyptus แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1. Cloud Controller (CLC) มีลักษณะเป็น เว็บเซอร์วิส พัฒนาขึ้นด้วยภาษา Java เป็นส่วนที่ มีไว้เพื่อติดต่อกับผู้ใช้งานระบบ และทำการ ควบคุมการทำงานของคอมโพเนนท์อื่นๆ ซึ่ง ติดต่อใช้งานผ่าน โปโตคอล https พอร์ท 8443 2. Cluster Controller (CC) มีลักษณะการ ทำงานเป็นเซอร์วิส ทำงานที่พอร์ต 8774 ทำ หน้าที่ควบคุมการทำงานของ Node Controller

7 วิธีแก้ไขปัญหา Solution ( ต่อ ) 3. Node Controller (NC) ควบคุมการ ทำงานของ Virtual Matchine (VM) ในแต่ละ คอมพิวเตอร์ ที่งานที่พอร์ต 8775 4. Storage Controller (SC) เป็นส่วนเก็บ ข้อมูลของระบบใช้ Walrus เป็นหลัก

8 วิธีแก้ไขปัญหา Solution ( ต่อ ) ขั้นตอนการติดตั้ง จะทำการแยกเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือ เซิร์ฟเวอร์ ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. Front-End ทำการติดตั้ง CLC, CC และ SC เอาไว้ 2. Compute-End ทำการติดตั้ง NC

9 วิธีแก้ไขปัญหา Solution ( ต่อ ) Cloud Controller (CLC) คือ eucalyptus-cloud Storage Controller (SC) คือ eucalyptus-sc และ eucalyptus-walrus Cluster Controller (CC) คือ eucalyptus-cc Node Controller (NC) คือ eucalyptus-nc

10 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

11 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) เมื่อมีการร้องขอการใช้งานระบบเว็บให้มีการ คำนวนข้อมูลจากไคลเอ็น การร้องขอจะติดต่อ เข้ามาในระบบ ระบบ Cloud computing เครื่อง ที่รับหน้าที่เป็น Front- End จะดำเนินการ จัดสรรการทำงานด้านการประมวลผลไปยัง เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Node) ที่มีอยู่ในเครือข่าย เพื่อช่วยในการ ประมวลผลและส่งข้อมูลตอบกลับ ด้วยการ ทำงานในลักษณะดังกล่าว จะทำให้ภาระงานถูก เฉลี่ยกันออกไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในระบบ จึงสามารถให้รองรับ ปริมาณการใช้งานจากผู้ใช้งานจำนวนมากได้

12 สมมติฐาน เมื่อมีการนำ การประมวลผลแบบก้อนเมฆ (Cloud Computing) เข้ามาใช้ จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการคำนวนข้อมูลที่มีความ ซ้ำซ้อน เนื่องจากระบบ Cloud Computing จะ เป็นตัวช่วยในการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม กับการคำนวน และช่วยในการแสดงผลข้อมูล อีกทังยังช่วยลดการทำงานของเครื่องเว็บ เซิร์ฟเวอร์ไม่ให้ทำงานหนักเกินไปจนทำให้ ระบบเกิดความผิดปกติ หรือ เซอร์วิสในการ ให้บริการของเว็บล่ม ได้

13 ภายในระบบการประมวลผลแบบก้อน เมฆ (Cloud Computing) มีองค์ประกอบ หลักดังนี้ เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ ( เซิร์ฟเวอร์เดิมที่มีอยู่ในระบบ อาทิ Mail Server, Database Server เป็นต้น ) เครื่องคอมพิวเตอร์ ( ของผู้พักอาศัยในคอนโด ตาม ความสมัครใจ ) ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนเครือข่ายระบบ Cloud Computing ()

14 ข้อดี เนื่องจากการให้บริการด้วยระบบ Cloud computing นั้นเป็นการแบ่งปัน ทรัพยากรทั้ง ส่วนจัดเก็บข้อมูล application และการ ประมวลผลบนเครือข่าย จึงทำให้ประหยัด และ สามารถช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ให้ สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประมวลผล ได้ตามต้องการ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการเครือข่ายภายใน คอนโด โดยใช้ระบบ Cloud Computing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google