งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System) มาตรฐานการเชื่อมต่อ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System) มาตรฐานการเชื่อมต่อ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System) มาตรฐานการเชื่อมต่อ 5

2 หัวข้อ (Topic) มาตรฐาน RS-232C มาตรฐาน RS-449

3 มาตรฐาน RS232 เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลแบบอนุกรมที่ นิยมใช้มากที่สุด กำหนดโดย EIA (Electronics Industry Association) หรือสมาคมผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของอเมริกา ตั้งแต่ปี 1969 เริ่มต้นจากความต้องการที่จะกำหนดมาตรฐาน การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับโมเด็มใน สมัยนั้น

4 มาตรฐาน RS232 โดยที่ RS ย่อมาจาก Recommend Standard 232 เป็นหมายเลขบ่งบอกของมาตรฐาน C เป็นหมายเลขท้ายสุดของมาตรฐาน

5 มาตรฐาน RS232 จุดประสงค์ของมาตรฐานนี้คือเพื่อบรรยาย คุณลักษณะของการเชื่อมต่อ อุปกรณ์รับส่ง ข้อมูลปลายทาง (Data Terminal Equipment: DTE) กับ อุปกรณ์สื่อสาร ข้อมูล (Data Communication Equipment : DCE) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

6 มาตรฐาน RS232 Serial Transmission Standards RS-232 (Officially RS-232C) – DB-25, DB-9 Modem Cables DCE (Data Communications Equipment) DTE (Data Terminal Equipment)

7 มาตรฐาน RS232 อุปกรณ์รับส่งข้อมูลปลายทาง (Data Terminal Equipment: DTE) เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยตัวส่งข้อมูล (data source) หรือ ตัวรับข้อมูล (data sink) หรือเป็น ทั้งตัวส่งและตัวรับข้อมูลก็ได้ ประกอบด้วย function unit คือ control logic, bufferstore,input/output device และ เครื่อง คอมพิวเตอร์

8 มาตรฐาน RS232 อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล (Data Communication Equipment : DCE) DTE จะแทนแหล่งกำเนิดข้อมูลแหล่งแรก และ / หรือ อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งรับข้อมูลแหล่งสุดท้าย อาทิ เครื่องพิมพ์ หรือ จอภาพ อุปกรณ์ที่รับข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว จะเป็น DTE เพราะเป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลเป็นตัวสุดท้าย คีย์บอร์ด เป็นทั้งตัวรับและตัวกำเนิดข้อมูล ส่วน DCE เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้การสื่อสารข้อมูล ระหว่างแหล่งกำเนิดกับตัวรับข้อมูลที่ปลายทาง ทำให้สะดวกขึ้น ตัวอย่างหนึ่งของ DCE ก็คือ โมเด็ม

9 มาตรฐาน RS232

10

11

12

13

14 ปกติโมโครคอมพิวเตอร์จะมีพอร์ทอนุกรมที่ เรียกว่า RS 232 อยู่ในตัว โดยพอร์ทนี้ทำหน้าที่ รับและส่งข้อมูลในแบบอนุกรมเรียกว่า Universal Asynchronous Adapter

15 มาตรฐาน RS232

16 คำอธิบายการทำงานของแต่ละขาที่ใช้ งาน Transmit Data (TD) เป็นสัญญาณที่ส่งออก จาก DTE ( หรือตัวไมโครคอมพิวเตอร์พิวเตอร์ ) ไปยังโมเด็มหรือต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ตัวอื่น เมื่อไม่มีสัญญาณส่งออกสถานะภาพของลอกจิก ที่ขานี้มีค่าเท่ากับ ”1” หรือเที่ยบเท่า Stop Bit Received Data (RD) เป็นทางสัญญาณเข้า ไปยัง DTE หรือไมโครคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่มี สัญญาณ รับเข้ามา ขานี้จะมีสถานะภาพลอจิก เป็น “1”

17 มาตรฐาน RS232 คำอธิบายการทำงานของแต่ละขาที่ใช้ งาน Request to Send (RTS) ใช้สำหรับส่ง สัญญาณไปยังโมเด็มหรือเครื่องพิมพ์เป็นการ เรียกร้องที่จะส่งสัญญาณมาทาง TD สัญญาณนี้ จะใช้คู่กับ CTS ที่อุปกรณ์รับ หากได้รับ สัญญาณ RTS จะตรวจตัวเองว่าพร้อมจะรับ สัญญาณได้หรือยัง หากพร้อมก็จะส่งสัญญาณ ออกไปที่สาย CTS Clear to Send (CTS) เมื่อสายสัญญาณนี้อยู่ ในสภาวะออฟ (Negative Voltage หรือ ลอจิก ”1”) หมายความว่า อุปกรณ์รับกำลังบอก ว่า พร้อมจะรับข้อมูลแล้ว

18 มาตรฐาน RS232 คำอธิบายการทำงานของแต่ละขาที่ใช้ งาน Data Set Ready (DSR) เมื่อสายสัญญาณนี้ อยู่ไนสภาวะออน ( ลอกจิก ”0”) จะเป็นการบอก ไมโครคอมพิวเตอร์ว่า พร้อมที่จะส่งได้แล้ว Signal Ground (SG) ทำหน้าที่เป็นระดับ แรงดันอ้างอิงสำหรับทุกๆสายสัญญาณจะมี แรงดันเป็น “0” เมื่อเทียบกับสายสัญญาณอื่นๆ Data Terminal Ready (DTR) คอมพิวเตอร์ เปิดสัญญาณนี้ให้ออน ( ลอจิก ”0”) เมื่อพร้อมที่จะ ติดต่อรับส่งข้อมูล

19 มาตรฐาน RS449 ข้อจำกัดของ RS-232C คือ สามารถใช้ cable ได้ยาวที่สุดเพียงประมาณ 50 ฟุต ( ตกประมาณ 16 ถึง 17 meters ) มาตรฐานใหม่เพื่อปรับปรุงแก้ไข ประสิทธิภาพ INTERFACE RS-232C มาตรฐานใหม่นี้ก็คือ มาตรฐาน RS449/RS422 ทำงานที่ความเร็วสูงที่สุด ถึง 10 Mbps และระยะทางไกลที่สุด ประมาณ 1,200 เมตร

20 มาตรฐาน RS449 INTERFACE EIA RS-449 โดยใช้ Connector ชนิด d-type 37 pins ( DB-37 )

21

22 มาตรฐาน RS449


ดาวน์โหลด ppt ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System) มาตรฐานการเชื่อมต่อ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google