งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบัส I2C I2C Bus System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบัส I2C I2C Bus System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบัส I2C I2C Bus System

2

3 ทำความรู้จักกับระบบบัส I2C
I2C ย่อมาจาก Inter IC Communication ถูกพัฒนาขึ้นมากว่า 20 ปีโดยบริษัท Philips สามารถควบคุม-ติดต่อ-สั่งงานระหว่าง IC เพียงสายสัญญาณ 2 เส้น สามารถต่ออุปกรณ์ร่วมบนบัสได้หลายตัวและแต่ละตัวไม่จำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงวงจรที่เท่ากัน มีสายสัญญาณ 2 เส้น คือ SDA และ SCL เป็น bi-directional line มีความเร็วในการส่งข้อมูล 100K (bits/sec) ที่โหมดปกติ และที่ fast mode 400k (bits/sec) ที่ high speed mode 3.4M (bits/sec)

4 การเชื่อมต่อโมดูลในระบบสื่อสารแบบ I2C

5 โครงสร้าง I2C

6 หลักการทำงานของ I2C ในการใช้งานต้องต่อตัวต้านทานพูลอัปกับไฟ +5v ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน วงจรเอาท์พุตที่ต่ออยู่บนบัสต้องมีลักษณะเป็น open drain หรือ open collector เท่านั้น อุปกรณ์ที่ต่อร่วมอยู่บนบัสต้องมีค่าความจุไฟฟ้ารวมที่เกิดขึ้นระหว่างสาย SDA และ SCL ไม่เกิน 400pf

7 สภาวะที่เกิดขึ้นบนบัส I2C มีดังนี้
- บัสว่าง SDA และ SCL สถานะเป็น ‘1’ - เริ่มต้นการส่งข้อมูล SDA ‘1’=>’0’ , SCL ‘1’ - ภาวะถ่ายถอดข้อมูล ลอจิกบน SDA คือข้อมูลและต้องคงที่ในขณะที่ SCL มีค่าเป็น ‘1’ - รับรู้ข้อมูล(ack) เป็นสัญญาณที่ SDA โดยอุปกรณ์รับหรือส่งจะผลิต ออกมาหลังจากที่ส่ง data หรือได้รับdata แล้ว จะส่งมา 1 บิต - หยุด(stop) SDA ‘0’=>’1’ , SCL ‘1’

8 ภาวะเริ่มและหยุด

9 สภาวะการส่งข้อมูล

10 ตัวอย่าง Bit sequence ของ CMPS03
write Read SDA SCL

11 การเข้าถึงอุปกรณ์บนบัส I2C
การติดต่อกับอุปกรณ์บนบัส I2C ซึ่งมีหลายตัวนั้นได้มีการกำหนดรูปแบบการติดต่อขึ้นมาเรียกว่า BUS COMMUNICATION โดยการกำหนด Address ให้อุปกรณ์แต่ละตัว แบ่งเป็นการเข้าถึงแบบ 7 บิต และ 10 บิต

12 การเข้าถึงอุปกรณ์ I2C แบบ 7 บิต และ 10 บิต

13 การกำหนด Address แบบทั่วไป 7 บิต

14 ตารางเปรียบเทียบการทำงานของ I2C กับระบบอื่น

15

16 ตารางสรุปเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบ Serial Bus

17 ตัวอย่าง อุปกรณ์ที่ใช้ I2C

18

19 CMPS03 เซนเซอร์ทิศทาง

20 ตัวอย่างการใช้ CMPS03 ติดต่อกับ BrainStem GP 1.0
Circuit Schematic

21


ดาวน์โหลด ppt ระบบบัส I2C I2C Bus System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google