งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบัส I 2 C I 2 C Bus System. ทำความรู้จักกับระบบบัส I 2 C  I 2 C ย่อมาจาก Inter IC Communication  ถูกพัฒนาขึ้นมากว่า 20 ปีโดยบริษัท Philips  สามารถควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบัส I 2 C I 2 C Bus System. ทำความรู้จักกับระบบบัส I 2 C  I 2 C ย่อมาจาก Inter IC Communication  ถูกพัฒนาขึ้นมากว่า 20 ปีโดยบริษัท Philips  สามารถควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบัส I 2 C I 2 C Bus System

2

3 ทำความรู้จักกับระบบบัส I 2 C  I 2 C ย่อมาจาก Inter IC Communication  ถูกพัฒนาขึ้นมากว่า 20 ปีโดยบริษัท Philips  สามารถควบคุม - ติดต่อ - สั่งงานระหว่าง IC เพียง สายสัญญาณ 2 เส้น  สามารถต่ออุปกรณ์ร่วมบนบัสได้หลายตัวและแต่ละ ตัวไม่จำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงวงจรที่เท่ากัน  มีสายสัญญาณ 2 เส้น คือ SDA และ SCL เป็น bi- directional line  มีความเร็วในการส่งข้อมูล 100K (bits/sec) ที่ โหมดปกติ และที่ fast mode 400k (bits/sec) ที่ high speed mode 3.4M (bits/sec)

4 การเชื่อมต่อโมดูลในระบบสื่อสารแบบ I 2 C

5 โครงสร้าง I 2 C

6 หลักการทำงานของ I 2 C  ในการใช้งานต้องต่อตัวต้านทานพูลอัปกับไฟ +5v ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน  วงจรเอาท์พุตที่ต่ออยู่บนบัสต้องมีลักษณะเป็น open drain หรือ open collector เท่านั้น  อุปกรณ์ที่ต่อร่วมอยู่บนบัสต้องมีค่าความจุไฟฟ้า รวมที่เกิดขึ้นระหว่างสาย SDA และ SCL ไม่เกิน 400pf

7 สภาวะที่เกิดขึ้นบนบัส I 2 C มีดังนี้ - บัสว่าง SDA และ SCL สถานะเป็น ‘1’ - เริ่มต้นการส่งข้อมูล SDA ‘1’=>’0’, SCL ‘1’ - ภาวะถ่ายถอดข้อมูล ลอจิกบน SDA คือข้อมูล และต้องคงที่ในขณะที่ SCL มีค่าเป็น ‘1’ - รับรู้ข้อมูล (ack) เป็นสัญญาณที่ SDA โดย อุปกรณ์รับหรือส่งจะผลิต ออกมาหลังจากที่ส่ง data หรือได้รับ data แล้ว จะส่งมา 1 บิต - หยุด (stop) SDA ‘0’=>’1’, SCL ‘1’

8 ภาวะเริ่มและหยุด

9 สภาวะการส่งข้อมูล

10 ตัวอย่าง Bit sequence ของ CMPS03 writ e Rea d SCL SDA

11 การเข้าถึงอุปกรณ์บนบัส I 2 C  การติดต่อกับอุปกรณ์บนบัส I 2 C ซึ่งมีหลายตัว นั้นได้มีการกำหนดรูปแบบการติดต่อขึ้นมา เรียกว่า BUS COMMUNICATION โดยการ กำหนด Address ให้อุปกรณ์แต่ละตัว  แบ่งเป็นการเข้าถึงแบบ 7 บิต และ 10 บิต

12 การเข้าถึงอุปกรณ์ I 2 C แบบ 7 บิต และ 10 บิต

13 การกำหนด Address แบบทั่วไป 7 บิต

14 ตารางเปรียบเทียบการทำงานของ I2C กับระบบอื่น

15

16 ตารางสรุปเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ของระบบ Serial Bus

17 ตัวอย่าง อุปกรณ์ที่ใช้ I 2 C

18

19 CMPS03 เซนเซอร์ทิศทาง

20 ตัวอย่างการใช้ CMPS03 ติดต่อกับ BrainStem GP 1.0 Circuit Schematic

21


ดาวน์โหลด ppt ระบบบัส I 2 C I 2 C Bus System. ทำความรู้จักกับระบบบัส I 2 C  I 2 C ย่อมาจาก Inter IC Communication  ถูกพัฒนาขึ้นมากว่า 20 ปีโดยบริษัท Philips  สามารถควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google