งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2554

2 ผลการบริหารจัดการ เว็บไซต์ กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ ปี 2554 ม. ค.- ก. ค.54 ที่มา http://truehits.net

3 ผลการบริหารจัดการ เว็บเซิร์ฟเวอร์ กรมปศุสัตว์ DLD Web Server ให้บริการหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

4 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานใน สังกัดกรมปศุสัตว์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร

5 การบริหารจัดการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์ E-Mail @dld.go.th ให้บริการหน่วยงานและรายบุคคลในสังกัดกรมปศุสัตว์ พื้นที่ Mail Box บัญชีละ 1 GB

6 การบริหารจัดการ ระบบส่งข่าวข้อความสั้น กรมปศุสัตว์ DLD SMS ให้บริการรายบุคคลในสังกัดกรมปศุสัตว์

7 ระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์ DLD E-Service โปรแกรมระบบงานของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก กรมศุลกากร, สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ การบริหารจัดการ

8 การบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายกรมปศุ สัตว์ DLD Network ให้บริการเครือข่ายภายในกรมปศุสัตว์ (Intranet) 97 Link

9 การบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายกรมปศุ สัตว์ DLD Network จัดสรรงบประมาณให้ สสอ ปศจ และ ปศอ สำหรับ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet) 973 Link

10 การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมฯวงเงินรวม 7.2 ล้าน บาท. คอมพิวเตอร์ 239 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 239 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ 239 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ 239 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 139 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 139 เครื่อง

11


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google