งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO www.company.com คำแนะนำก่อน การเรียน www.acu.ac.th ค ควรมีอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง, หูฟัง เนื่องจากมี การบรรยายประกอบสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO www.company.com คำแนะนำก่อน การเรียน www.acu.ac.th ค ควรมีอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง, หูฟัง เนื่องจากมี การบรรยายประกอบสไลด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Company LOGO www.company.com คำแนะนำก่อน การเรียน www.acu.ac.th ค ควรมีอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง, หูฟัง เนื่องจากมี การบรรยายประกอบสไลด์

3 Company LOGO www.company.com INTERNET www.acu.ac.th

4 Company LOGO www.company.com Internet คือ กลุ่มของเครือข่ายย่อย คอมพิวเตอร์จำนวนมาก ที่ต่อเข้าด้วยกัน ภายใต้ มาตรฐานการสื่อสาร (Protocol) เดียวกัน จนเป็น สังคมขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ และเสียงได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจาก ที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อินเตอร์เน็ต คือ กลุ่มของเครือข่ายย่อย คอมพิวเตอร์จำนวนมาก ที่ต่อเข้าด้วยกัน ภายใต้ มาตรฐานการสื่อสาร (Protocol) เดียวกัน จนเป็น สังคมขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ และเสียงได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจาก ที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว www.acu.ac.th

5 Company LOGO www.company.com ประวัติความเป็นมาของ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.acu.ac.th พ. ศ. 2510 สหรัฐอเมริกาเริ่มก่อตั้ง เครือข่ายที่เรียกว่า “ อาร์ปาเน็ต (ARPANET หรือ Advanced Research Project Agency) เนื่องจากเหตุผล ทางการทหารในยุคสงครามเย็น ซึ่ง สหรัฐกลัวว่ารัสเซียอาจยิงขีปนาวุธ นิวเคลียร์เข้ามาถล่มจุดยุทธศาสตร์บาง จุดได้ทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันอยู่ เป็นอัมพาต จึงได้ริเริ่มงานวิจัยเครือข่าย ใหม่ซึ่งเป็น เครือข่ายแบบกระจายศูนย์ที่ จะได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจาก สงครามนิวเคลียร์

6 Company LOGO www.company.com อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย พ. ศ. 2535 สำนักวิทยบริการจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับ NECTEC ใน การพัฒนาเครือข่าย “ ไทยสาร (Thaisarn : Thai Social/seientific, Academic and Research Network)” เพื่อพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เนตของ สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศจำนวน 6 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ซึ่งได้แก่ 1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ (NECTEC) 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.acu.ac.th

7 Company LOGO www.company.com อินเตอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง อินเตอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง สื่อสารกับผู้อื่น www.acu.ac.th เป็นแหล่งความรู้ จับจ่ายสินค้า และบริการ จับจ่ายสินค้า และบริการ ศูนย์รวมสารพัด โปรแกรมและเกม ศูนย์รวมสารพัด โปรแกรมและเกม

8 Company LOGO www.company.com อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นตั้งแต่ Pentium I ขึ้นไป เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นตั้งแต่ Pentium I ขึ้นไป โปรแกรมควบคุมระบบปฏิบัติการ เช่น Windows หรือ Linux โปรแกรมควบคุมระบบปฏิบัติการ เช่น Windows หรือ Linux โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เพื่อ เรียกดูเว็บไซต์ เช่นโปรแกรม Internet Explorer, Netscape เป็นต้น โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เพื่อ เรียกดูเว็บไซต์ เช่นโปรแกรม Internet Explorer, Netscape เป็นต้น โมเด็มพร้อมโทรศัพท์ 1 เลขหมาย ที่ต่อเชื่อม กับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว โมเด็มพร้อมโทรศัพท์ 1 เลขหมาย ที่ต่อเชื่อม กับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว การเชื่อมต่อต้องติดต่อกับ ISP หรือบริษัทที่ ให้บริการในการเชื่อมต่อเป็นรายชั่วโมง หรือ รายเดือน โดยสามารถหาซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ต ได้ตามร้านค้าที่ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป การเชื่อมต่อต้องติดต่อกับ ISP หรือบริษัทที่ ให้บริการในการเชื่อมต่อเป็นรายชั่วโมง หรือ รายเดือน โดยสามารถหาซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ต ได้ตามร้านค้าที่ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป www.acu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO www.company.com คำแนะนำก่อน การเรียน www.acu.ac.th ค ควรมีอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ลำโพง, หูฟัง เนื่องจากมี การบรรยายประกอบสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google