งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งหนังสือราชการผ่านเว็บ เมล์.Mail UTO.Mail UTO คือ เว็บเมล์ของ สสจ. อต. ใช้สำหรับรับ - ส่งหนังสือราชการ รายงาน และข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ ชื่อเว็บไซด์คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งหนังสือราชการผ่านเว็บ เมล์.Mail UTO.Mail UTO คือ เว็บเมล์ของ สสจ. อต. ใช้สำหรับรับ - ส่งหนังสือราชการ รายงาน และข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ ชื่อเว็บไซด์คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งหนังสือราชการผ่านเว็บ เมล์.Mail UTO.Mail UTO คือ เว็บเมล์ของ สสจ. อต. ใช้สำหรับรับ - ส่งหนังสือราชการ รายงาน และข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ ชื่อเว็บไซด์คือ mailuto.moph.go.th เริ่มใช้งานวันที่ 18 มิถุนายน 2550 เวลาในการเปิดเมล์ 10.00 น. และสสจ. วิทยุแจ้ง เมล์ 15.00 น. ทุกวัน ผู้ใช้งาน สสจ. สสอ. รพช. รพ. อต เทศบาลเมือง รพ. ค่ายฯ ชื่อผู้รับของ สสจ. คือ admin1 และ cc ให้ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ชื่อผู้รับ รพช. สสอ. รพ. อต. เทศบาลเมือง รพ. ค่ายฯ แจ้งไปทางเมล์ แล้ว การประเมินผลการใช้งาน 2 - 14 กรกฎาคม 2550 แบบประเมินส่งให้ทุก หน่วยงานทางเมล์แล้ว

2 การส่งหนังสือราชการผ่านเว็บ เมล์.Mail UTO ประโยชน์ : ใช้รับส่งข้อมูล รายงาน เอกสาร หนังสือราชการ ข้อความ ส่งได้ทั้งในจังหวัดและใน อินเตอร์เน็ต ข้อดี : ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ ลดความซ้ำซ้อนของงานพิมพ์ เอกสารถูกต้องไม่เลอะเลือน เหมือน FAX ข้อมูลส่งถึงผู้รับได้ทันที แนบไฟล์ได้ทุกประเภทเช่น Word Excel PowerPoint Zip Pdf database spss mp3 audio wav mdb ไฟล์รูปภาพ มี Popup ทันทีที่มีเมล์ใหม่ ข้อจำกัด : ไฟล์แนบต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์แนบต่อไฟล์ไม่เกิน 5 Mb พิมพ์จดหมาย ยาวๆไม่ได้ ภาษาไทยมีปัญหาบางครั้ง การลดค่าใช้จ่าย : สสจ. ลดค่าใช้จ่ายค่าคู่สายอินทราเน็ต ISDN สำหรับรอให้อำเภอเรียกเข้า 10,000 บาท / ปี ( ยกเลิก 409130)

3 INTERNET NETWORK กำหนดให้ เครือข่าย หลัก ทุกแห่ง เป็น ADSL เครือข่าย สำรอง ระดับจังหวัด เป็น LeaseLine ระดับอำเภอ เป็น Notebook เชื่อมต่อ 1222 และ อินทราเน็ต 055- 416126 (4 คู่สาย )

4 ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการผ่านเว็บ เมล์.Mail UTO START หน่วยราชการพิมพ์หนังสือพร้อมสิ่งส่งมาด้วย เสนอผู้บริหารตามขั้นตอน ออกเลขหนังสือ / ลงสมุดวิทยุและแจ้งทุกวันเวลา 15.00 น. ส่งไปรษณีย์ /FAX/ วิทยุ Scan หนังสือ /Scan สิ่งที่ส่งไปด้วยกรณีเป็นกระดาษ Login เว็บเมล์ / เขียนจดหมาย / แนบ upload file To : ส่งถึงผู้รับ | cc : ถึง ผู้รับผิดชอบงาน END

5


ดาวน์โหลด ppt การส่งหนังสือราชการผ่านเว็บ เมล์.Mail UTO.Mail UTO คือ เว็บเมล์ของ สสจ. อต. ใช้สำหรับรับ - ส่งหนังสือราชการ รายงาน และข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ ชื่อเว็บไซด์คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google