งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมัยเมืองพระนคร (ราวกลางพุทธ ศตวรรษที่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมัยเมืองพระนคร (ราวกลางพุทธ ศตวรรษที่ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมัยเมืองพระนคร (ราวกลางพุทธ ศตวรรษที่ 14- 20)
สมัยเมืองพระนคร (ราวกลางพุทธ ศตวรรษที่ ) ซึ่งเป็นสมัยแห่งความรุ่งโรจน์สูงสุดในประวัติศาสตร์ ของบ้านเมือง หลักฐานจากจารึกโบราณทำให้ทราบว่าสมัยนี้ เริ่มขึ้นเมื่อ พระเจ้าชัยวรมันที่2 (ราวพ.ศ ) เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงรวบรวมบ้านเมืองที่แตกแยก ออกไปให้กลับคืนมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้ง ทรงสร้างธานีขึ้นหลายแห่ง เช่น เมืองอินทรปุระ เมืองหริหราลัย เมืองอมเรนทรปุระ และเมืองมเหนทรบรรพต ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญมาก

2

3 ณ มเหนทรบรรพตพระองค์โปรดให้พราหมณ์ประกอบพระราชพิธี
สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นจักรพรรดิ์ผู้เป็นใหญ่แห่งกัมพูชา และในขณะ เดียวกันก็โปรดให้พราหมณ์ประกอบพิธีลัทธิเทวราชาขึ้นประดิษฐาน ที่มเหนทรบรรพตด้วย

4

5 กษัตริย์ที่ประทับอยู่ที่เมืองหริหราลัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (ราวพ.ศ ) พระเจ้าชัยวรมันที่ 3 (ราวพ.ศ ) พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 (ราวพ.ศ ) พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 (พ.ศ )

6 สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่เมืองหริหราลัย

7

8

9

10

11

12

13

14 การย้ายราชธานีแห่งใหม่มาอยู่ที่เมืองยโศธรปุระ

15

16

17

18

19 กษัตริย์เขมรที่ครองราชย์อยู่ที่เมืองยโศธรปุระระยะแรก
พระเจ้ายโศวรมันที่ 1(ราวพ.ศ ) พระเจ้าหรรษวรมันที่ 1 (ราวพ.ศ ) พระเจ้าอิศานวรมันที่ 2 (พ.ศ )

20

21

22

23 การย้ายราชธานีไปที่เมืองเกาะแกร์

24

25

26

27

28 กษัตริย์ที่ประทับอยู่ที่เมืองเกาะแกร์ คือ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 (ราวพ.ศ ) พระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 (ราวพ.ศ )

29 การย้ายราชธานีกลับมาที่เมืองพระนคร
พระเจ้าราเชนทรวรมัน (พ.ศ ) เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงย้ายมาประทับที่เมืองยโศธรปุระ ซึ่งเป็นราชธานีเดิมที่ถูกละทิ้งไปราว 20 ปี

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


ดาวน์โหลด ppt สมัยเมืองพระนคร (ราวกลางพุทธ ศตวรรษที่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google