งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวอัคคณัฏฐา อำไพ.  วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ. ศ. 2540  โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้น แนวหน้าของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวอัคคณัฏฐา อำไพ.  วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ. ศ. 2540  โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้น แนวหน้าของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวอัคคณัฏฐา อำไพ

2

3  วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ. ศ. 2540  โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้น แนวหน้าของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ สร้างมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ  1. ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวัง สร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน 2. ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิม ชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่ พระพุทธศาสนา 3. พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงาน พระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรัก พระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพ ทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จน บังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

4  ดังนั้นอาจารย์จึงได้สร้างงานพุทธศิลป์ถวาย เป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน โดย ปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์ สัมผัสได้ บนพื้นที่เดิมของวัด 3 ไร่ และอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัว และคุณวันชัย วิชญชาคร เป็นผู้บริจาคที่ดิน ประมาณ 7 ไร่เศษ รวมเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา อื่นๆ จนถึงปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 12 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาส องค์ปัจจุบัน

5

6 https://maps.google.com/maps?hl=th


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวอัคคณัฏฐา อำไพ.  วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ. ศ. 2540  โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้น แนวหน้าของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google