งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระ บรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดเขาขึ้นของพระอาจารย์ธรรมโชติผู้สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับชาวบ้านบางระจัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อุทยานแห่งชาติพุเตย บึงฉ วาก และมีขนมขึ้นชื่ออย่างสาลี่สุพรรณ สุพรรณบุรีเป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500- 3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก สืบทอดวัฒนธรรม ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ เดิมจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ เมือง ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ ” หรือ “ พันธุมบุรี ” ต่อมาเมื่อพระเจ้ากาแต ( เชื้อสายไทยปน พม่า ) เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองมาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีน ได้ทรงสร้าง วัดสนามชัยและบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ทรงชักชวนข้าราชการออกบวช จำนวน 2,000 คน จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ สองพันบุรี ” ครั้นพระเจ้าอู่ทองทรงย้ายเมืองไปอยู่ทางฝั่งใต้ ( ทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ) เมืองนี้จึงมีชื่อใหม่ว่า “ อู่ทอง ” จนกระทั่งลุเข้าสมัยขุน หลวงพะงั่ว จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสุพรรณบุรีในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเมืองต้นกำเนิด วรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน อันเป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของของชาติไทย เมื่อไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเราจะได้สัมผัสบรรยากาศของวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น ชื่อตำบล ชื่อบ้าน ชื่อถนนและชื่อสถานที่สำคัญต่างๆ ในท้องเรื่องยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ ในปัจจุบัน เช่น บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค ถนน นางพิม ถนนขุนไกร อำเภออู่ทองและอำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรี ประจันต์ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทอง อำเภอ สามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสองพี่น้องและอำเภอด่านช้าง

2 สถานที่ท่องเที่ยว

3 ตลาดสามชุก

4 สวนเฉลิมภัทรราชินี หอคอยบรรหาร - แจ่มใส ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรี บนถนนนางพิม ตำบลท่าพี่เลี้ยง หอคอยบรรหาร - แจ่มใส เป็น หอคอยแห่งแรกและสูงที่สุดในประเทศไทย มี ความสูงถึง 123.25 เมตร มีชั้นสำหรับชมวิวใน ระดับสูงสุด 78.75 บนหอได้มีการติดตั้งกล้องส่องทางไกลไว้รอบด้าน มีร้านขายของที่ระลึกและอาหารว่าง มีการจัดแสดง นิทรรศการเกี่ยวกับเมืองสุพรรณบุรี ทั้งด้าน ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความ เป็นอยู่ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และ เรื่องราวน่ารู้ของของจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ทั้งหมด บริเวณสวนประดับด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ สวน ปาล์ม สวนน้ำพุ ธารน้ำตก สไลเดอร์ สนามเด็กเล่น เพลิดเพลินกับลีลาของน้ำพุดนตรี ที่โลดเล่นตาม จังหวะของดนตรี

5 ในอดีต.. ประวัติวัดป่าเลไลยก์ เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุราว 1200 ปี ตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง อยู่ทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำสุพรรณ ห่างจาก ศาลากลางจังหวัด ประมาณ 4 กิโลเมตร ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดป่า ภายในวิหาร เป็นที่ ประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก์ ในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า... พระเจ้ากาเตทรง ให้มอญน้อย มาบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ภายหลังปี พ. ศ. 1724 เล็กน้อย หลวงพ่อโต เป็น พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทอง สุพรรณภูมิ ( คือประทับนั่งห้อยพระบาท ) มี นักปราชญ์หลายท่านว่า เดิมคงเป็นพระพุทธรูป ปางปฐมเทศนา สร้างไว้กลางแจ้งอย่างพระพนัญ เชิงสมัยแรกต่อมาได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมใหม่ และทำเป็นปางป่าเลไลยก์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 36 องค์ ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google