งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์ ข้าจะร้องเพลงและ สรรเสริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์ ข้าจะร้องเพลงและ สรรเสริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์ ข้าจะร้องเพลงและ สรรเสริญ

3 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์ ด้วยคำจากปากของ ข้า ถวายบูชาแด่ พระองค์

4 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์ พระเยซู ใจของข้า มั่นคง ซื่อตรงต่อ พระองค์ ผู้เดียว ซื่อตรงต่อ พระองค์ ผู้เดียว

5 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์ เพราะพระองค์ทรง รักข้า ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ ไถ่ข้า

6 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์ ข้าสรรเสริญ พระองค์ ตลอดชีวิต... ของข้า

7 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์ ข้าสรรเสริญ พระองค์ ตลอดชีวิต... ของข้า

8 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์ ข้าสรรเสริญ พระองค์ ตลอดชีวิต... ของ ข้า ตลอดชีวิต... ของ ข้า ข้าสรรเสริญ พระองค์

9

10 ขอให้คำจากปาก ของข้า และการภาวนาใน จิตใจ

11 เป็นที่โปรดปราน ในสายพระเนตร ของพระองค์

12 โอ้ พระเจ้า พระ ศิลา โอ้ พระเจ้า พระผู้ ไถ่

13 ขอให้คำจากปาก ของข้า และการภาวนาใน จิตใจ

14 เป็นที่โปรดปราน ในสายพระเนตร ของพระองค์

15

16 เราจะเข้ามานมัสการ ต่อองค์พระเจ้าผู้ สมควรสรรเสริญ

17 เราจะโมทนาพระคุณ พระองค์ และสรรเสริญด้วย สิ้นสุดใจ

18 ขอให้พระเกียรติ และ พระสิริ ฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ จงมีแด่องค์พระเจ้า สูงสุด

19 เราจะชูมือขึ้น สรรเสริญด้วยสิ้นสุด หัวใจนมัสการพระเจ้า องค์เดียว

20

21 เราขอนมัสการพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าจอม ราชา

22 เราขอนมัสการพระองค์ ประทับบนบัลลังก์ โสภา ทรงนามว่าพระเยซู

23 เราขอนมัสการพระองค์ ทรงมีฤทธิ์อำนาจ เหนือพญามาร ครอบครองสวรรค์ และโลกา

24 เราขอนมัสการพระองค์ ไม่มีสิ่งใดเป็นไป ไม่ได้ สำหรับองค์ทรงนาม เยซู

25 เราขอนมัสการพระองค์ เราจะยกย่อง สรรเสริญ ชูมือนมัสการ

26 เราขอนมัสการพระองค์ พระนามผู้ทรงเป็น จอมราชา เปล่งเสียงถวายคำ สดุดี แด่องค์พระภูมี ทรง นามเยซู

27

28 คำสรรเสริญล้นจากญ ญาณ สันติสุขล้นจากจิตใจ

29 เพราะชื่นชมใน พระคุณ พระองค์ทรงประทาน แก่ข้า

30 พระนามแสนเลิศ ประเสริฐ ทรงไถ่ข้าพ้นจากบาป

31 ข้าจึงกราบไหว้และ บูชา องค์พระเยซูคริสต์ ของข้า

32

33 . ให้พระองค์เป็นหนึ่ง ข้าเข้ามาเฝ้าพระ เจ้า อยากจะสัมผัสความ รัก ของพระองค์

34 . ให้พระองค์เป็นหนึ่ง โปรดนำข้าใกล้ชิด พระองค์ ข้าอยากสรรเสริญ นมัสการ

35 . ให้พระองค์เป็นหนึ่ง ขอให้ข้าได้พบ พระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์

36 . ให้พระองค์เป็นหนึ่ง ได้มาถึงบัลลังก์ การสรรเสริญ

37 . ให้พระองค์เป็นหนึ่ง ขอให้ข้าได้รัก พระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ

38 . ให้พระองค์เป็นหนึ่ง ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า

39

40 1.สร้างคนของพระเจ้าให้มี จิตใจเข้มแข็ง (14) 1.กล้าหาญ2.พร้อมที่จะเผชิญปัญหา

41 2.สร้างคนของพระเจ้า ให้มีความป็นน้ำหนึ่งใน เดียวกัน (6) ให้มีความป็นน้ำหนึ่งใน เดียวกัน (6)1.เรา2.ประชาชนมีน้ำใจ

42 3.สร้างคนของพระเจ้าให้ เป็นนักอธิษฐาน (4, 9, 14, 15, 20) (4, 9, 14, 15, 20)1.ไว้วางใจในพระเจ้า2.มอบปัญหาให้พระเจ้า3.ทำงานที่เราทำได้ 4.พระเจ้าเป็นผู้ประทาน ความสำเร็จ

43 4.สร้างคนของพระเจ้าให้ มีระเบียบวินัย, มีระบบในการทำงาน มีระบบในการทำงาน 1.ทุกจุดมีผู้รับผิดชอบทุก เวลา 2.แบ่งงานกัน3.พร้อมทุกสถานการณ์

44 ถ้าเราไม่ได้มีส่วนในการ สร้างคริสตจักรและ ขยายแผ่นดินของพระ เจ้า เราเองจะไม่ได้รับการ เสริมสร้าง

45 ขอได้โปรดปราน บ้านเมือง ที่ข้าอาศัยอยู่เนือง รับ พรเจริญ

46 ให้ตั้งมั่นคงพ้นทุกข์ มีแต่สำราญผาสุก พ้นจากศัตรูบุกรุกร้าย กาจห่างเหิน

47 เราขอกราบทูลอ้อน วอน พระเจ้าได้โปรด อวยพรประเทศ เมืองไทย

48 ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุข ราษฎรทั้งหลายพ้น ทุกข์ ปรีดิ์เปรมเกษม ทุกยุค ทั้งผู้น้องใหญ่

49 พวกข้าทั้งหลายร้อง เพลง ถวายพระเกียรติ บรรเลง สรรเสริญพระ เจ้า

50 ให้อาณาจักรยืนนาน ทั้งชาวชนสุขชื่นบาน ด้วยเดชพระบารมี เป็นสุขสำราญ

51 ข้ารักประเทศ เมืองไทย ซึ่งมีเสรีทั่วไปมาแต่ โบราณ ขอพระเจ้าอวยพระพร

52 ให้บรรดาประชากร ได้รับพระธรรมคำสอน เดินตามพระเจ้า

53 คนสร้างกำแพง... กำแพงสร้างคน พระธรรมเนหะมีย์บทที่ 4

54

55 แผนกชั้นเรียนรวีฯผู้ใหญ่ จะเปิดสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ ภาคภาษาอังกฤษสำหรับคน ต่างชาติ สอนโดย Nicolae Dumitrescu และ Jonathan Shiveley (Robert) เวลา 11am- 12noon เริ่มในวันอาทิตย์นี้ที่บ้านอาวุโส

56 คริสตจักรฯจัดงาน " วันขอบคุณพระเจ้า " ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 5 pm. ณ คริสตจักรไทยเอ้าท์รีช

57 ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน จะมีการนมัสการและฟัง เทศนาร่วมกัน ระหว่างภาคภาษาไทยกับภาค ภาษาอังกฤษ (P.I.C) โดยในวันนั้นจะเริ่มชั้นเรียนรวีวาร ศึกษาผู้ใหญ่ เวลา 9.30-10.30 am. และนมัสการร่วมกันเวลา 10.45- 12.00 noon


ดาวน์โหลด ppt เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์ ข้าจะร้องเพลงและ สรรเสริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google