งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์
ข้าจะร้องเพลงและสรรเสริญ

3 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์
ด้วยคำจากปากของข้า ถวายบูชาแด่พระองค์

4 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์
พระเยซู ใจของข้ามั่นคง ซื่อตรงต่อ พระองค์ ผู้เดียว

5 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงรักข้า ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ข้า

6 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์
ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า

7 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์
ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า

8 เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์
ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิต...ของข้า ข้าสรรเสริญ พระองค์

9

10 ขอให้คำจากปากของข้า และการภาวนาในจิตใจ

11 ในสายพระเนตรของพระองค์
เป็นที่โปรดปราน    ในสายพระเนตรของพระองค์

12 โอ้  พระเจ้า  พระศิลา   โอ้  พระเจ้า  พระผู้ไถ่

13 ขอให้คำจากปากของข้า และการภาวนาในจิตใจ

14 ในสายพระเนตรของพระองค์
เป็นที่โปรดปราน    ในสายพระเนตรของพระองค์

15

16 ต่อองค์พระเจ้าผู้สมควรสรรเสริญ
เราจะเข้ามานมัสการ ต่อองค์พระเจ้าผู้สมควรสรรเสริญ

17 เราจะโมทนาพระคุณพระองค์ และสรรเสริญด้วยสิ้นสุดใจ

18 ขอให้พระเกียรติ และพระสิริ จงมีแด่องค์พระเจ้าสูงสุด
ฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ จงมีแด่องค์พระเจ้าสูงสุด

19 เราจะชูมือขึ้นสรรเสริญด้วยสิ้นสุดหัวใจนมัสการพระเจ้าองค์เดียว

20

21 ทรงเป็นพระเจ้าจอมราชา
เราขอนมัสการพระองค์ เราขอนมัสการพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าจอมราชา

22 ประทับบนบัลลังก์โสภา
เราขอนมัสการพระองค์ ประทับบนบัลลังก์โสภา ทรงนามว่าพระเยซู

23 ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือพญามาร ครอบครองสวรรค์และโลกา
เราขอนมัสการพระองค์ ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือพญามาร ครอบครองสวรรค์และโลกา

24 ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ สำหรับองค์ทรงนามเยซู
เราขอนมัสการพระองค์ ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ สำหรับองค์ทรงนามเยซู

25 เราจะยกย่องสรรเสริญ ชูมือนมัสการ
เราขอนมัสการพระองค์ เราจะยกย่องสรรเสริญ ชูมือนมัสการ

26 พระนามผู้ทรงเป็นจอมราชา เปล่งเสียงถวายคำสดุดี
เราขอนมัสการพระองค์ พระนามผู้ทรงเป็นจอมราชา เปล่งเสียงถวายคำสดุดี แด่องค์พระภูมี ทรงนามเยซู

27

28 คำสรรเสริญล้นจากญญาณ
คำสรรเสริญล้นจากญญาณ     สันติสุขล้นจากจิตใจ

29 พระองค์ทรงประทานแก่ข้า
เพราะชื่นชมในพระคุณ   พระองค์ทรงประทานแก่ข้า

30 พระนามแสนเลิศประเสริฐ
พระนามแสนเลิศประเสริฐ   ทรงไถ่ข้าพ้นจากบาป

31 ข้าจึงกราบไหว้และบูชา องค์พระเยซูคริสต์ของข้า

32

33 ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า
.ให้พระองค์เป็นหนึ่ง ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรัก ของพระองค์

34 โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญ นมัสการ
.ให้พระองค์เป็นหนึ่ง โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญ นมัสการ

35 ขอให้ข้าได้พบพระองค์
.ให้พระองค์เป็นหนึ่ง ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์

36 ได้มาถึงบัลลังก์ การสรรเสริญ
.ให้พระองค์เป็นหนึ่ง ได้มาถึงบัลลังก์ การสรรเสริญ

37 ขอให้ข้าได้รักพระองค์
.ให้พระองค์เป็นหนึ่ง ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ

38 ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า
.ให้พระองค์เป็นหนึ่ง ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า

39

40 1.สร้างคนของพระเจ้าให้มีจิตใจเข้มแข็ง (14)
1.กล้าหาญ 2.พร้อมที่จะเผชิญปัญหา

41 ให้มีความป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน (6)
2.สร้างคนของพระเจ้า ให้มีความป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน (6) 1.เรา 2.ประชาชนมีน้ำใจ

42 3.สร้างคนของพระเจ้าให้เป็นนักอธิษฐาน (4, 9, 14, 15, 20)
1.ไว้วางใจในพระเจ้า 2.มอบปัญหาให้พระเจ้า 3.ทำงานที่เราทำได้ 4.พระเจ้าเป็นผู้ประทานความสำเร็จ

43 4.สร้างคนของพระเจ้าให้มีระเบียบวินัย, มีระบบในการทำงาน
1.ทุกจุดมีผู้รับผิดชอบทุกเวลา 2.แบ่งงานกัน 3.พร้อมทุกสถานการณ์

44 ถ้าเราไม่ได้มีส่วนในการสร้างคริสตจักรและขยายแผ่นดินของพระเจ้า
เราเองจะไม่ได้รับการเสริมสร้าง

45 ขอได้โปรดปรานบ้านเมือง
ที่ข้าอาศัยอยู่เนือง รับพรเจริญ

46 ให้ตั้งมั่นคงพ้นทุกข์
มีแต่สำราญผาสุก พ้นจากศัตรูบุกรุกร้ายกาจห่างเหิน

47 เราขอกราบทูลอ้อนวอน พระเจ้าได้โปรดอวยพรประเทศเมืองไทย

48 ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขราษฎรทั้งหลายพ้นทุกข์ ปรีดิ์เปรมเกษมทุกยุค
ทั้งผู้น้องใหญ่

49 พวกข้าทั้งหลายร้องเพลง ถวายพระเกียรติบรรเลง สรรเสริญพระเจ้า

50 ให้อาณาจักรยืนนาน ทั้งชาวชนสุขชื่นบาน ด้วยเดชพระบารมี
เป็นสุขสำราญ

51 ข้ารักประเทศเมืองไทย ซึ่งมีเสรีทั่วไปมาแต่โบราณ
ขอพระเจ้าอวยพระพร

52 ให้บรรดาประชากร ได้รับพระธรรมคำสอน เดินตามพระเจ้า

53 คนสร้างกำแพง...กำแพงสร้างคน พระธรรมเนหะมีย์บทที่ 4

54

55 จะเปิดสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ ภาคภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติ
แผนกชั้นเรียนรวีฯผู้ใหญ่ จะเปิดสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ ภาคภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติ สอนโดย Nicolae Dumitrescu และ Jonathan Shiveley (Robert) เวลา 11am- 12noon เริ่มในวันอาทิตย์นี้ที่บ้านอาวุโส

56 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน ณ คริสตจักรไทยเอ้าท์รีช
คริสตจักรฯจัดงาน "วันขอบคุณพระเจ้า" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 5 pm. ณ คริสตจักรไทยเอ้าท์รีช

57 จะมีการนมัสการและฟังเทศนาร่วมกัน
ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน จะมีการนมัสการและฟังเทศนาร่วมกัน ระหว่างภาคภาษาไทยกับภาคภาษาอังกฤษ (P.I.C) โดยในวันนั้นจะเริ่มชั้นเรียนรวีวารศึกษาผู้ใหญ่ เวลา am. และนมัสการร่วมกันเวลา noon


ดาวน์โหลด ppt เมื่อคิดถึงความรักของพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google