งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาณาจักร สุโขทัย. อาณาจักรสุโขทัย ก่อตั้งขึ้น ประมาณ พ. ศ.1792 โดย พ่อขุนบางกลางหาว กับ พ่อขุนผาเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาณาจักร สุโขทัย. อาณาจักรสุโขทัย ก่อตั้งขึ้น ประมาณ พ. ศ.1792 โดย พ่อขุนบางกลางหาว กับ พ่อขุนผาเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาณาจักร สุโขทัย

2

3 อาณาจักรสุโขทัย ก่อตั้งขึ้น ประมาณ พ. ศ.1792 โดย พ่อขุนบางกลางหาว กับ พ่อขุนผาเมือง

4 1) ขอมเสื่อมอำนาจลง เนื่องจากพระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 สวรรคต 1) ขอมเสื่อมอำนาจลง เนื่องจากพระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 สวรรคต 2) ความเข้มแข็งของผู้นำและความ สามัคคีของคนไทย 2) ความเข้มแข็งของผู้นำและความ สามัคคีของคนไทย 3) ทำเลที่ตั้งกรุงสุโขทัยเหมาะสม อยู่บน ฝั่งแม่น้ำยม การคมนาคม สะดวก 3) ทำเลที่ตั้งกรุงสุโขทัยเหมาะสม อยู่บน ฝั่งแม่น้ำยม การคมนาคม สะดวก

5 1) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 2) พ่อขุนบานเมือง 3) พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 4) พญาเลอ ไทย 3) พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 4) พญาเลอ ไทย 5) พ่อขุนนาวนำถุม 6) พระมหาธรรม ราชาที่ 1 ( ลิไทย ) 5) พ่อขุนนาวนำถุม 6) พระมหาธรรม ราชาที่ 1 ( ลิไทย ) 7) พระมหาธรรมราชาที่ 2 8) พระมหา ธรรมราชาที่ 3 ( ไสยลือไทย ) 7) พระมหาธรรมราชาที่ 2 8) พระมหา ธรรมราชาที่ 3 ( ไสยลือไทย ) 9) พระมหาธรรมราชาที่ 4 ( บรมปาล ) 9) พระมหาธรรมราชาที่ 4 ( บรมปาล )

6 ปกครองแบบพ่อปกครองลูก กษัตริย์มี คำนำหน้าพระนามว่า “ พ่อขุน ” ผู้คน เดือดร้อนสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูวัง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จะเสด็จ ออกตัดสินด้วยพระองค์เอง

7 เมืองพระยาม หานคร เมือง หลวง เมือง ลูกหลวง เมือง ประเทศ ราช

8 เมืองหลวง ปกครองโดยพระมหากษัตริย์ เมืองลูกหลวง ปกครองโดยราชโอรส เมืองพระยามหานคร ปกครองโดยขุนนางชั้น ผู้ใหญ่ เมืองประเทศราช ปกครองโดยเจ้าเมืองนั้นๆ แต่ ต้องส่งเรื่องราชบรรณาการ ผมรู้ครับ ฮ่ะ ฮ่ะ คุณยายเคย เล่าให้ฟัง

9 การเมืองการปกครองช่วงนี้ได้รับอารยธรรม ตะวันออกมาจากแหล่งต่างๆ เช่น อินเดีย ลังกา มอญ เขมร จึงมีการปกครองแบบ “ ธรรมราชา ” คำนำหน้าพระนาม พระมหากษัตริย์เปลี่ยนจาก “ พ่อขุน ” มา เป็น “ พระยา ”( พญา ) หรือ “ พระมหา ธรรมราชา ”

10 แผนที่แสดง อาณาจักรสุโขทัย สมัยพ่อขุนรามคำแหง มหาราช สุโข ทัย นครศรีธร รมราช ขอม ญว น จีน ล้าน นา

11 อยู่ทางด้านเหนือของสุโขทัย พญา เม็งรายแห่งล้านนานเป็นเพื่อนสนิทกับ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระเจ้าฟ้ารั่ว ( มะกะโท ) มีฐานะเป็น ราชบุตรเขยของพ่อขุนรามมหาราช เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามฯ ก็แยกตัวเป็น อิสระ

12 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงนำ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจาก นครศรีธรรมราชมาประดิษฐานในกรุง สุโขทัย มีความสัมพันธ์กับสุโขทัยทางด้าน วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนานิกาย เถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ มีความสัมพันธ์กับสุโขทัยในลักษณะ การค้าในระบบบรรณาการ

13

14 1. มีแม่น้ำ ปิง ยม และ น่าน ไหลผ่าน 2. มีการจัดระบบชลประทาน มี ทำนบ กักเก็บน้ำ ( สรีดภงส์ ) ขุดสระน้ำ ( ตระพัง ) รอบเมือง สุโขทัย และเมืองสำคัญ

15 1. สินค้าออกที่สำคัญคือ เครื่องสังคโลก พริกไทย น้ำตาล งาช้าง 2. สินค้าเข้าที่สำคัญ คือ ผ้าไหม ผ้าทอ อัญมณี 3. ตลาดปสาน คือ ตลาดประจำหมู่บ้าน 4. จกอบ ( จังกอบ ) คือ ภาษีผ่านด่าน ซึ่ง ไม่มีการเก็บ ทำให้มีปริมาณสินค้า มาก ราคาถูก

16 งานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของ สุโขทัยคือ การทำเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสังคโลกที่เผาโดยใช้เตาทุ เรียงซึ่งที่มีผลิตมากคือ ถ้วยชาม รองลงมาคือ แจกัน คนโฑ และ ตุ๊กตาต่างๆ เครื่อง สังคโลก

17

18 1.เจดีย์แบบสุโขไทยแท้ ฐานเป็น สี่เหลี่ยมสามชั้น ตั้งซ้อนกัน องค์ เจดีย์เป็นทรงกลม ยอดเจดีย์พุ่ม ข้าวบิณฑ์(ดอกบัวตูม) 2.เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา( คล้าย ระฆัง) 3. เจดีย์แบบศรีวิชัย ฐานเป็น สี่เหลี่ยม องค์ระฆังสูง

19 มีลักษณะเด่นคือ พระเกศมีรัศมีเปลว เพลิง พระเกศาขมวดเป็นก้นหอย พระ พักตร์รูปไข่ พระนาสิกแหลมงุ้ม พระ โอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย พระอังสะใหญ่ ครอง จีวรห่มเฉลียง ชายจีวรยาวจรดพระนาภี

20 สมัยสุโขทัย พบภาพจิตกรรมทั้ง ลายเส้นและภาพสีฝุ่นตามฝาผนัง สี นิยมใช้เป็นสีกลุ่มดำแดง ที่เรียกว่า “สีเอกรงค์”

21

22 เป็นพระราชนิพนธ์ ของ พระมหาธรรมราชาที่ 1( ลิไท ) ซึ่งเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา มุ่งเน้น ให้ทำความดี ชี้ให้เห็นถึงบาปบุญ นรก สวรรค์

23 1) ความไม่เข้มแข็งของกษัตริย์ สุโขทัยบางพระองค์ 2) การแย่งชิงอำอาจกันเองในหมู่ ผู้นำของสุโขทัย 3) การประกาศตนเป็นอิสระของ อาณาจักรอยุธยา 4) การตั้งตนเป็นอิสระของหัว เมืองมอญ


ดาวน์โหลด ppt อาณาจักร สุโขทัย. อาณาจักรสุโขทัย ก่อตั้งขึ้น ประมาณ พ. ศ.1792 โดย พ่อขุนบางกลางหาว กับ พ่อขุนผาเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google